פרופסור

מבחנים בכימיה מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעים מדויקים, החוג לכימיה

כימיה - כימיה פיסיקלית א - פרופ’ ד. אורבך תש”ס
כימיה - פולימרים בכימיה - פרופ’ שלמה מרגל תש”ס
כימיה - ספקטרוסקופיה וקביעת מבנה - פרופ’ אריה פרימר תש”ס
כימיה - סימטריה בכימיה - פרופ’ א’ גורדון תשנ”ט 1999
כימיה - כימיה אורגנית ב - דר’ אמנון אלבק תשנ”ט 1999
כימיה - כימיה תרופתית - תשסב ב
כימיה - כימיה כללית - פרופ א פרסקי תשסב א
כימיה - מכניקה וגלים - פרופ’ י. שורון תשנ”ט 1999
כימיה - סימטריה בכימיה - פרופ גוסמן תשנ”ט 1999 א’
כימיה - ספקטרוסקופיה וקביעת מבנה - פרופ’ פרימר תשנ”ט 1999
כימיה - אלקטרוכימיה - דורון אורבך תשסב א
כימיה - מתמטיקה לכימאים - בר’ בלנוס תשנ”ט 1999 א’
כימיה - מערכות ביולוגיות - דר פישר תשנ”ט 1999
כימיה - כימיה של מערכות ביולוגיות - פרופ שלמה מרגל תשסא א
כימיה - כימיה אורגנית מתקדמת - גולדשמידט תשנט ב
כימיה - כימיה אורגנית ב - דר אלבק תשנט
כימיה - כימיה אורגנית מתקדמת א - תשסא א
כימיה - כימיה אי-אורגנית מתקדמת א - תשנט א
כימיה - כימיה אי-אורגנית מתקדמת א - תשסא א
כימיה - כימיה כללית - דר אריה צבן תשסב ב
כימיה - כימיה כללית - תשסב ב
כימיה - כימיה כללית - תשסב א
כימיה - כימיה פיסיקלית א - פרופ דורון אורבך תשסב ב
כימיה - מתמטיקה לכימאים ג - יונתן בק תשסב
כימיה - פולימרים בכימיה - פר שלמה מרגל תשסב ב
כימיה - כימיה מתקדמת ב - חשסב ב
כימיה - כימיה כללית - פרופ א פרסקי תשסא א
כימיה - פיסיקה לכימאים - תשסב א
כימיה - מתמטיקה לכימאים ג - דר יונתן בק תשסב
כימיה - מבוא למכניקת הקוונטים - פרופ א גורדון תשסב א
כימיה - כימיה אורגנית א - ברוורמן תשסב א
כימיה - פולימרים בכימיה - פר שלמה מורג תשסב 2002 ב
כימיה - ספקטרוסקופיה וקביעת מבנה - פרופ אריה פרימר תשסב ב
כימיה - פיזיקה 2 - תשסב ב
כימיה - כימיה תרופתית - תשסב ב
כימיה - כימיה אורגנית א - תשסב 2002
כימיה - כימיה אורגנית א - פרופ גיורא גולדברג תשסב 2 ב
כימיה - כימיה אורגנית א - פרופ שמואל ברוורמן תשסב א
כימיה - ספקטרוסקופיה וקביעת מבנה - פרופ אריה פרימר תשסב ב
כימיה - כימיה מתקדמת ב - תשסב 2002 ב
כימיה - כימיה מתקדמת ב - תשסב ב
כימיה - כימיה כללית ב - פרופ’ אביגדור פרסקי תש”ס
כימיה - כימיה אי-אורגנית מתקדמת א - כימיה אי-אורגנית מתקדמת 302-84 1240 דר’ ר. שול
כימיה - סימטריה בכימיה - פרופ א גורדון תשסב א
כימיה - כימיה תרופתית - תש”ס
כימיה - ספקטרוסקופיה וקביעת מבנה - פרופ’ אריה פרימר תש”ס
כימיה - פיסיקה לכימאים - תשסב ב
כימיה - כימיה פיסיקלית א - כימיה פיסיקלית 01-210-84 1240 פרופ’ ד. א
כימיה - פולימרים בכימיה - פרופ שלמה מרגל תשסב ב
כימיה - כימיה אורגנית א - פרופ’ ברוורמן תשנ”ט 1999
כימיה - כימיה כללית ב - פרופ’ אביגדור פרסקי תש”ס
כימיה - כימיה אי-אורגנית מתקדמת א - דר’ ר. שולץ תש”ס
כימיה - כימיה כללית - א’ פרסקי תשנ”ט 1999
כימיה - כימיה כללית - פרופ’ א’ פרסקי תשנ”ט 1999
כימיה - כימיה כללית - פרופ’ א’ פרסקי תשנ”ט 1999
כימיה - מבוא למכניקת הקוונטים - ד"ר א’ גורדון תש”ס
כימיה - מבוא למכניקת הקוונטים - ד"ר א’ גורדון תש”ס
כימיה - פולימרים בכימיה - פרופ’ שלמה מרגל תש”ס
כימיה - כימיה אורגנית ב - ד"ר אמנון אלבק תש”ס
כימיה - מעבדה ב בכימיה כללית ואנליטית - תש”ס
1  2  3 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.