פרופסור

מבחנים ביהדות מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעי היהדות, החוג לתלמוד

תלמוד - סוגיות נבחרות מסדר מועד - פרופ" ח. לביא תשנ”ט 1999 א’
תלמוד - מסכת מגילה - פרופ יעקב שפיגל תשסב
תלמוד - מועדי ישראל - פינחס פולונסקי תשסב ב
תלמוד - סוגיות סבוראיות - פרופ" י" אפרתי תשנ”ט 1999 ב’
תלמוד - סוגיות סבוראיות - פרופ" י" אפרתי תשנ”ט 1999 ב’
תלמוד - סוגיות אקטואליות, הלכה ורפואה - בן ציון ברבי תשסב 2002 ב
תלמוד - סוגיות אקטואליות, הלכה ורפואה - בן ציון ברבי תשסב 2002 ג
תלמוד - סוגיות אקטואליות, הלכה ורפואה - תשסב 2002
תלמוד - מועדי ישראל - ד"ר גרוזמן תשנ”ט 1999 ב’
תלמוד - מועדי ישראל - ד"ר גרוזמן תשנ”ט 1999 ב’
תלמוד - סוגיות אקטואליות, הלכה ורפואה - בן ציון ברבי תש”ס
תלמוד - מסורותיו של רש”י - ד"ר מלחי תש”ס 2000 ב’
תלמוד - ספרות האגדה - פרופ’ מיליקובסקי תשנ”ט 1999 ב’
תלמוד - אגדה מבוא ומבחר טקסטים - ד"ר מאק תשנ”ט 1999
תלמוד - מבוא לתורה שבעל פה ולספרותה - ד"ר הימן תשנ”ט 1999 ב’
תלמוד - תפילה תלמוד הלכה ומנהג - ד"ר ג’ וולף תשנ”ט 1999 שנתי
תלמוד - תפילה תלמוד הלכה ומנהג - ד"ר שמש תשנ”ט 1999 ב’
תלמוד - אגדה מבוא ומבחר טקסטים - ד"ר מאק תשנ”ט 1999
תלמוד - תפילה תלמוד הלכה ומנהג - ד"ר שמש תשנ”ט 1999 ב’
תלמוד - תפילה תלמוד הלכה ומנהג - ד"ר וולף תשנ”ט 1999 שנתי
תלמוד - תולדות הפוסקים - ד"ר רפלד תשנ”ט 1999
תלמוד - כשרות הבית - ד"ר גרוזמן תשנ”ט 1999 ב’
תלמוד - תולדות הפוסקים - ד"ר רפלד תשנ”ט 1999
תלמוד - הספרות הרבנית באשכנז במאות י”ג - ט”ו - ד"ר וולף תש”ס 2000 ב’
תלמוד - הספרות הרבנית באשכנז במאות י”ג - ט”ו - ד"ר וולף תש”ס 2000 ב’
תלמוד - מבוא לתורה שבעל פה ולספרותה - ד"ר כהן תש”ס 2000
תלמוד - א”י תלמוד הלכה ומנהג - מונדני תשנ”ט 1999 ב’
תלמוד - מועדי ישראל - ד"ר שמש תשנ”ט 1999 ב’
תלמוד - מועדי ישראל - ארנד תשנ”ט 1999
תלמוד - מועדי ישראל - ד"ר וולף תשנ”ט 1999 שנתי
תלמוד - אגדה מבוא ומבחר טקסטים - פרופ’ מיליקובסקי תש”ס 2000
תלמוד - אגדה מבוא ומבחר טקסטים - פרופ’ מיליקובסקי תש”ס 2000 ב’
תלמוד - מסכת הוריות - פרופ’ שטיינפלד תש”ס 2000
תלמוד - מסכת הוריות - פרופ’ שטיינפלד תש”ס 2000
תלמוד - מבחן מושגי יסוד - תשנ”ט 1999
תלמוד - ריאליה תלמודית - פרופ’ שפרבר תש”ס 2000 ב’
תלמוד - ריאליה תלמודית - פרופ’ שפרבר תש”ס 2000 ב’
תלמוד - מבוא לתורה שבעל פה ולספרותה - דר’ היימן תש”ס 2000
תלמוד - אגדה מבוא ומבחר טקסטים - חיים מילקובסקי תש”ס 2000
תלמוד - אגדה מבוא ומבחר טקסטים - חננאל מאק תש”ס 2000
תלמוד - סוגיות מסדר נזיקין - עו"ד בן ציון תשנ”ט 1999 ב’
תלמוד - סוגיות אקטואליות, הלכה ורפואה - עו"ד בן ציון תשנ”ט 1999 ב’
תלמוד - סוגיות אקטואליות, הלכה ורפואה - עו"ד בן ציון תשנ”ט 1999 ב’
תלמוד - אישות-תלמוד הלכה ומנהג - מונדני תשנ”ט 1999 ב’
תלמוד - מבחן מושגי יסוד - תשנ”ט 1999
תלמוד - אישות-תלמוד הלכה ומנהג - נפטלי שטרן תשנ”ט 1999
תלמוד - אישות-תלמוד הלכה ומנהג - ד"ר טלבי תש”ס 2000
תלמוד - אישות-תלמוד הלכה ומנהג - מונדני תשנ”ט 1999 ב’
תלמוד - אישות-תלמוד הלכה ומנהג - נפתלי שטרן תשנ”ט 1999
תלמוד - כשרות הבית - ד"ר גרוזמן תשנ”ט 1999 ב’
תלמוד - אגדה מבוא ומבחר טקסטים - חננאל מאק תש”ס 2000
תלמוד - אישות-תלמוד הלכה ומנהג - דר’ טלבי תש”ס 2000
תלמוד - אישות-תלמוד הלכה ומנהג - פרופ’ יוסף ריבלין תש”ס 2000
תלמוד - אישות-תלמוד הלכה ומנהג - פרופ’ יוסף ריבלין תש”ס 2000
תלמוד - תפילה תלמוד הלכה ומנהג - דר’ יוסף וולף תש”ס 2000
תלמוד - ארמית בבלית - דר צמח קיסר תשנ”ט 1999 ב’
תלמוד - משנה תורה לרמב”ם - תש”ס 2000
תלמוד - טקסטים מן הירושלמי - פרופ’ שפרבר תש”ס 2000 ב’
תלמוד - הספרות האמוראית - פרופ’ פלדבלום תש”ס 2000
תלמוד - משנה תורה לרמב”ם - תש”ס 2000
1  2  3  4  5 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.