פרופסור

מבחנים ביהדות מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעי היהדות, החוג לתלמוד

תלמוד - פרשנות האמוראים למשנה - מר עמוס רון תשנ”ט 1999
תלמוד - אישות-תלמוד הלכה ומנהג - מונדני תשנ”ט 1999 ב’
תלמוד - מבחן מושגי יסוד - תשנ”ט 1999 ב’
תלמוד - הספרות האמוראית - פרופ’ פלדבלום תש”ס 2000
תלמוד - ארמית בבלית - דר צמח קיסר תשנ”ט 1999 ב’
תלמוד - הפולמוס נגד התלמוד והשפעתו על הטקסט התלמודי - דר יוסף (גפרי) וולף תשסב
תלמוד - א”י תלמוד הלכה ומנהג - מונדני תשנ”ט 1999 ב’
תלמוד - מועדי ישראל - ד"ר שמש תשנ”ט 1999 ב’
תלמוד - מועדי ישראל - אהרון ארנד 0
תלמוד - מבוא לתורה שבעל פה ולספרותה - ד"ר הימן תשנ”ט 1999 שנתי
תלמוד - התלמוד הבבלי כמקור הסטורי - דר א’ כהן תשנ”ט 1999 ב’
תלמוד - בן אדם לחברו - דר זאב דשבסקי תשסב
תלמוד - אגדה מבוא ומבחר טקסטים - אורי כהאן תשסב
תלמוד - פרשיות נבחרות מאגדת התלמוד - תש”ס 2000 ב’
תלמוד - דמויות מהסיפור המקראי - יעל צהר תשסב ב
תלמוד - ספרות בית שני ואגדות חז”ל - חשסב ב
תלמוד - הספרות התנאית - פר מ ש פלדבלום תשסב ב
תלמוד - מועדי ישראל - דר יוסף גפרי וולף תשסב 2002
תלמוד - מבוא לתורה שבעל פה ולספרותה - דר’ הימן תש”ס 2000
תלמוד - אגדה מבוא ומבחר טקסטים - חיים מילקובסקי תש”ס 2000
תלמוד - הרקע החברתי מדיני - דר יוסף ג וולף תשסב א
תלמוד - פרשנות האמוראים למשנה - דר מאיר גרוזמן תשסא א
תלמוד - מועדי ישראל - דר מאיר גרוזמן תשסב ב
תלמוד - מועדי ישראל - אהרן ארנד תשסב
תלמוד - תורתם של התנאים - ד"ר חננאל מאק תשנ”ט 1999
תלמוד - תורת המנהיגות - ד"ר י" גרטנר תשנ”ט 1999 ב’
תלמוד - שיטותיהם של הגאונים (התלמוד בתקופת הגאונים) - פרופסור יוסף פאור תשנ”ט 1999 --
תלמוד - סוגיות בנושאים אקטואלים - RABBI ARI KAHN א
תלמוד - סוגיות בנושאים אקטואלים - RABBI ARI KAHN ב
תלמוד - סוגיות בנושאים אקטואלים - RABBI ARI KAHN ב
תלמוד - סוגיות בנושאים אקטואלים - RABBI ARI KAHN א
תלמוד - סוגיות בנושאים אקטואלים - פנחס פולונסקי תשס
תלמוד - סוגיות בנושאים אקטואלים - פנחס פולונסקי תשס
תלמוד - דיני אישות - דר זאב דשבסקי תשס
תלמוד - דיני אישות - דר זאב דשבסקי תשס
תלמוד - עולמם של חכמים לאור התלמוד והמדרש - ראובן קיפרווסר תשנט א
תלמוד - עולמם של חכמים לאור התלמוד והמדרש - ראובן קיפרווסר תשנט א
תלמוד - עולמם של חכמים לאור התלמוד והמדרש - ראובן קיפרווסר תשסא א
תלמוד - מנהגים בהתפתחותם - פרופ שפריבר דניאל תשסב א
תלמוד - ריאליה תלמודית ב - פרופ שפירבר דניאל תשסב א
תלמוד - פרקים בתולדות התפילה - פרופ י תבורי תשסב אב
תלמוד - מסכת מגילה - פרופ יעקב שפיגל תשסב
תלמוד - טהרת המשפחה - דר רבקה רביב תשסב
תלמוד - תולדות הפוסקים - דר מאיר רפלד תשסב 2002 ב
תלמוד - הרקע החברתי מדיני - דר יוסף ג וולף תשסב א
תלמוד - דיני אישות - עוד בן ציון ברבי תשסב
תלמוד - הרקע החברתי מדיני - דר יוסף גפרי וולף תשסב
תלמוד - ריאליה תלמודית ב - פרופ שפרבר דניאל תשסב ב
תלמוד - משנה ותוספתא ביצה - דר אפרים יצחקי תשסב ב
תלמוד - המכילתא דר ישמעאל והמכילתא דרשבי - דוד הנשקה תשסב ב
תלמוד - מבוא לספרות הבתר תלמודית - תשסב 2002 א
תלמוד - דמויות מהסיפור המקראי - דר דבורה אשפיזאי תשסב א
תלמוד - מדרשי הלכה קדומים - דר אהרן שמש תשסב ב
תלמוד - תפילה תלמוד הלכה ומנהג - דר אהרון שמש תשסב ב
תלמוד - כשרות הבית - דר מאיר גרוזמן תשסב 2002 ב
תלמוד - על דרך התפתחותם של מושגים - דר ל מוסקוביץ תשסב
תלמוד - מבחר סוגיות ממסכת עבודה זרה - פרופ צבי אריה שטיינפלד תשסב
תלמוד - מבוא למשפט העברי - פרופ יוסף ריבלין תשסב א
תלמוד - סוגיות אקטואליות, הלכה ורפואה - עוד בן ציון ברבי תשסב 2002 א
תלמוד - פרקים בתולדות המועדים - פרופ י תבורי תשסב אב
1  2  3  4  5 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.