פרופסור

מבחנים ביהדות מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעי היהדות, החוג לתושבע

תושבע - טכסטים תלמודיים למתחילים - ד"ר פנחס הימן תשנ”ט 1999 שנתי
תושבע - סוגיית קידוש השם - דר יחזקאל ליכטנשטיין תשנ”ט 1999
תושבע - כללי הפסיקה במסורת אשכנז - תש”ס 2000 ב’
תושבע - מעולמם של חכמים - דר חננאל מאך תשס”א 2001 א’
תושבע - מבוא לתושבע - דר’ הימן תש”ס 2000
תושבע - חטאים ועונשים - דר אהרן שמש תשסב ב
תושבע - המצב הכלכלי בא”י בתק’ האמוראים - פרופ שפרבר דניאל תשסב א
תושבע - תקנות חכמי ההלכה - תש”ס 2000 ב’
תושבע - מבוא לתושבע - פנחס פולונסקי תשנט א
תושבע - דמויות מן הגמרא והמדרש - דר דבורה אשכנזי תשסב ב
תושבע - טכסטים תלמודיים למתחילים - פרופ צבי אריה שטיינפלד תשסב
תושבע - טכסטים תלמודיים למתחילים - פרופ צבי אריה שטיינפלד תשסב
תושבע - טכסטים תלמודיים למתחילים - דר פנחס הימן תשסב ב
תושבע - חטאים ועונשים - דר אהרון שמש תשסב ב
תושבע - פרשנות האמוראים למשנה - דר מאיר גרוזמן תשסב ב
תושבע - יסודות המיתולוגיה התלמודית - פרופ י אפרתי תשסב ב
תושבע - עולם בית הכנסת בהלכה - א ארנד תשסב א
תושבע - אי והעולם ההלניסטי רומי - פרופ שפרבר דניאל תשסב ב
תושבע - עיונים בסוגיות הלכה ומודרנה - חיים תשסב
תושבע - התהוות השולחן ערוך - דר מאיר רפלד תשסב ב
תושבע - טכסטים תלמודיים במסכת תענית - דר י גרטנר תשסב ב
תושבע - מבוא לתושבע - דר פנחס הימן תשסב ב
תושבע - אי והעולם ההלניסטי רומי - פרופ שפרבר דניאל תשסב ב
תושבע - המקורות להתגבשות השו”ע - דר מאיר רפלד תשסב א
תושבע - דמויות מן הגמרא והמדרש - דר דבטרה אושפזאי תשסב ב
תושבע - דמויות מן הגמרא והמדרש - דר דבורה אושפיזאי תשסב ב
תושבע - סוגיות בהלכות מדינה - תשסב ב
תושבע - טכסטים תלמודיים למתחילים - דר פנחס הימן תשסב ב
תושבע - פרשנות המשנה והתלמוד - א ארנד תשסב ב
תושבע - סוגיות בהלכות מדינה - תשסב ב
תושבע - סוגיות בהלכות מדינה - תשסב ב
תושבע - דמויות מן הגמרא והמדרש - דר דבורה אושפיזאי תשסב ב
תושבע - סוגיות במשפט העברי - פרופ יוסף ריבלין תשסב ב
תושבע - דמויות מן המקרא - דר אושפיזאי דבורה תשסב א
תושבע - התהוות השולחן ערוך - דר מאיר רפלד תשסב ב
תושבע - חכמים ומשנתם בפרקי אבות - דר אפרים יצחקי תשסב
תושבע - טכסטים תלמודיים למתחילים - ד"ר פנחס הימן תשנ”ט 1999 שנתי
תושבע - טכסטים תלמודיים למתחילים - ד"ר יהונתן עץ – חיים תשנ”ט 1999 ב’
תושבע - טכסטים תלמודיים למתחילים -
תושבע - המקורות להתגבשות השו”ע - דר מאיר רפלר תשסב א
תושבע - תקנות חכמי ההלכה - תש”ס 2000 ב’
תושבע - הפולמוס על כתבי הרמב”ם - תש”ס 2000 ב’
תושבע - מבוא לתושבע - פרופ’ מ. ש. פלדבלום תשנ”ט 1999 ב’
תושבע - כללי הפסיקה במסורת אשכנז - תש”ס 2000 ב’
תושבע - הפולמוס על כתבי הרמב”ם - תש”ס 2000
תושבע - סוגיות ממסכת שבת - תש”ס 2000
תושבע - השולחן ערוך ומפרשיו - דר’ רפלד תש”ס 2000 ב’
תושבע - השולחן ערוך ומפרשיו - דר’ רפלד תש”ס 2000 ב’
תושבע - מבוא לתושבע - פרופ’ מ. ש. פלדבלום תשנ”ט 1999 ב’
תושבע - ארץ ישראל - תש”ס 2000
תושבע - טכסטים תלמודיים למתחילים - דר’ הימן תש”ס 2000
תושבע - נשים ומשפחה בראי הדורות - דר’ אושפיזאי תש”ס 2000 ב’
תושבע - טכסטים תלמודיים למתחילים - דר’ הימן תש”ס 2000
תושבע - נשים ומשפחה בראי הדורות - דר’ אושפיזאי תש”ס 2000 ב’
תושבע - הספרות הרבנית הקדומה בספרד - דר ג’ וולף תשנ”ט 1999 שנתי
תושבע - הספרות הרבנית הקדומה בספרד - דר ג’ וולף תשנ”ט 1999 שנתי
תושבע - הספר והדפוס בפסיקה - פרופ’ יעקב שפיגל תשנ”ט 1999
תושבע - ארץ ישראל - אהרן ארנד תשנ”ט 1999
תושבע - ארץ ישראל - אהרן ארנד תשנ”ט 1999 ב’
תושבע - פרשנות האמוראים למשנה - דר’ מאיר גרוזמן תשס”א 2001 א’
1  2 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.