פרופסור

מבחנים ביהדות מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעי היהדות, החוג להחוג המשולב יהדות

החוג המשולב יהדות - שירה ופיוט בתימן - יהודה עמיר ויעל שי תש”ס 2000 ב’
החוג המשולב יהדות - דמותו של היהודי ודימוייו - דר שלמה לדרמן תשסב ב
החוג המשולב יהדות - יהדות בוכרה - דר לאה מקובצקי תשסב ב
החוג המשולב יהדות - הגניזה הקהירית - דר נחם אילן תשסב 2002
החוג המשולב יהדות - משיחיות יהודית מימי הביניים - פרופ" שאול רגב תשס”א 2001 א’
החוג המשולב יהדות - אמנים יהודים במאה ה-יט - דר נעמי שריג תשסב 2002 ב
החוג המשולב יהדות - פרקי הלכה ומנהג - דר מאיר רפלד תשסב 2
החוג המשולב יהדות - דימוי תימן והמזרח באמנות - אליה ברטל תשסב א
החוג המשולב יהדות - סיפורי שמות - דר שולה לדרמן תשסב 2002
החוג המשולב יהדות - שירי מעגל החיים של יהודי תימן - דר יהודה עמיר תשסב ב
החוג המשולב יהדות - סיפורי בראשית - דר שולה לדרמן תשסב א
החוג המשולב יהדות - דמותו של היהודי ודימוייו - דר שולה לדרמן תשסב ב
החוג המשולב יהדות - מדרשי תימן כתופעה ספרותית - דר נחום אילן תשסב
החוג המשולב יהדות - סיפורי בראשית - שולה לדרמן תשסב
החוג המשולב יהדות - תרבות הרפואה של יהודי תימן - פרופ אבשלום מזרחי תשסב ב
החוג המשולב יהדות - הרמב”ם ויהודי תימן - פרופ יצחק גלוסקא תשסב ב
החוג המשולב יהדות - הגנה מודרנית ופוסט מודרנית - גוליה ברטל תשסב ב
החוג המשולב יהדות - רב סעדיה גאון בבל - נחם אילן תשסב
החוג המשולב יהדות - דרשות ודרשנים - פרופ שאול רגב תשסב
החוג המשולב יהדות - פרקי הלכה ומנהג - דר מאיר רפלד תשסב ב
החוג המשולב יהדות - מדרשי תימן כתופעה ספרותית - דר נחם אילן תשסב
החוג המשולב יהדות - אמנות הפסיפס בעת העתיקה - עדי ארליך תשסב ב
החוג המשולב יהדות - בתי כנסת עתיקים בתפוצות - עדי ארליך תשסב 2002 ב
החוג המשולב יהדות - אמנות הפסיפס בעת העתיקה - עדי ארליך תשסב ב
החוג המשולב יהדות - קריאה בספר הזוהר - פרופ משה חלמיש תשסב ב
החוג המשולב יהדות - אמנים יהודים במאה ה-יט - דר נעמי שריג תשסב ב
החוג המשולב יהדות - יהדות בוכרה - דר לאה מקובצקי תשסב ב
החוג המשולב יהדות - רב סעדיה גאון בבל - דר נחום אילן תשסב
החוג המשולב יהדות - תפיסות משיחיות - פרופ שאול רבב תשסב ב
החוג המשולב יהדות - מחשבת ישראל בחיבוריהם של חכמי תימן - פרופ" יצחק גלוסקא תשס”א 2001 א’
החוג המשולב יהדות - בית הכנסת העתיק בא”י - עדי ארליך תשס”א 2001 א’
החוג המשולב יהדות - דרשות ודרשנים - פרופ שאול רגב תשסב
החוג המשולב יהדות - אמנות הפסיפס בעת העתיקה - עדי ארליך תשסב ב
החוג המשולב יהדות - בתי כנסת עתיקים בתפוצות - עדי ארליך תשסב 2002 ב
החוג המשולב יהדות - תפיסות משיחיות - פרופ שאול רגב תשסב ב
החוג המשולב יהדות - משיחיות יהודית מימי הביניים - פרופ שאול רגב תשסב
החוג המשולב יהדות - אדריכלות ואמנות יהודית בימי בית שני - עדי ארליך תשנ”ט
החוג המשולב יהדות - אדריכלות ואמנות יהודית בימי בית שני - דסקל אברהם תשנ”ט 1240
החוג המשולב יהדות - אדריכלות ואמנות יהודית בימי בית שני - דסקל אברהם תשנ”ט 1240
החוג המשולב יהדות - אדריכלות ואמנות יהודית בימי בית שני - ארליך תשנ”ט
החוג המשולב יהדות - אדריכלות ואמנות יהודית בימי בית שני - מר תומר אלעד תשנ”ט
החוג המשולב יהדות - מחשבת ישראל בחיבוריהם של חכמי תימן - פרופ" יצחק גלוסקא תשס”א 2001 א’
החוג המשולב יהדות - אמנות יהודית מודרנית - מריים ריינר תשנ”ט 1999 א’
החוג המשולב יהדות - אמנות יהודית מודרנית - מריים ריינר תשנ”ט 1999 א’
החוג המשולב יהדות - יהודי עירק בעת החדשה - ד"ר נעמי גל תשס”א 2001 א’
החוג המשולב יהדות - עליות לא”י מארצות המזרח - דר ישי ארנון תש”ס 2000 ב’
החוג המשולב יהדות - עליות לא”י מארצות המזרח - דר ישי ארנון תש”ס 2000 ב’
החוג המשולב יהדות - תאורי המקדש באיקונוגרפיה היהודית של העת העתיקה וימה”ב - שולה לדרמן תש”ס 2000 --
החוג המשולב יהדות - תאורי המקדש באיקונוגרפיה היהודית של העת העתיקה וימה”ב - שולה לדרמן תש”ס 2000 --
החוג המשולב יהדות - פרקים בתולדות יהודי בבל ותרבותם בעת החדשה - דר נעמי גל תש”ס 2000 --
החוג המשולב יהדות - התישבותם של יהודי תימן בא”י - אפרים יעקב תש”ס 2000 --
החוג המשולב יהדות - ציונות וציונות דתית בארצות המזרח - ד"ר ישי ארנון תש”ס
החוג המשולב יהדות - פרקים בתולדות יהודי בבל ותרבותם בעת החדשה - דר נעמי גל תש”ס 2000 --
החוג המשולב יהדות - התישבותם של יהודי תימן בא”י - אפרים יעקב תש”ס 2000 --
החוג המשולב יהדות - ציונות וציונות דתית בארצות המזרח - דר ישי ארנון תש”ס 2000 ב’
החוג המשולב יהדות - מבוא כללי לתולדות האמנות - דר נפתלי דויטש תש”ס 2000 --
החוג המשולב יהדות - טעמי המצוות - סיידלר תשסה 2005
החוג המשולב יהדות - השואה באמנות יהודית - מרים ריינר 2
החוג המשולב יהדות - תרבות הרפואה של יהודי תימן - פרופ אבשלום מזרחי תשסב 2
החוג המשולב יהדות - סיפורי שמות - דר שולה לדרמן תשסב 2002 ב
1  2 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.