פרופסור

מבחנים ביהדות מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעי היהדות, החוג ללימודי ארץ ישראל

לימודי ארץ ישראל - ירושלים בתקופת בית שני - פרופ’ שוורץ תש”ס 2000 ב
לימודי ארץ ישראל - רפואה וחומרי מרפא בא”י - דר’ זהר עמר תש”ס 2000 ב
לימודי ארץ ישראל - רפואה וחומרי מרפא בא”י - דר’ זהר עמר תש”ס 2000 ב
לימודי ארץ ישראל - דרום הארץ - פרופ’ חנוך לביא תש”ס 2000 ב
לימודי ארץ ישראל - ירושלים בתקופת בית שני - פרופ’ שוורץ תש”ס 2000 ב
לימודי ארץ ישראל - ירושלים בתקופת המקרא - אבי פאוסט תש”ס
לימודי ארץ ישראל - מבוא לגאוגרפיה הסטורית של א”י וסוריה - פרופ’ א. רייני תש”ס 2000 ב
לימודי ארץ ישראל - מבוא לארכאולוגיה של א”י - דר’ ברקאי תש”ס 2000
לימודי ארץ ישראל - מבוא לגאוגרפיה הסטורית של א”י וסוריה - פרופ’ א. רייני תש”ס 2000 ב
לימודי ארץ ישראל - מבוא לתולדות א”י בעת החדשה - דר מרגלית שולה תש”ס 2000 ב
לימודי ארץ ישראל - ארכאולוגיה של א”י בתקופה הצלבנית - דר’ דן בהט תש”ס 2000 ב
לימודי ארץ ישראל - מבוא לגאוגרפיה הסטורית של א”י בתקופת בית II המשנה והתלמוד - פרופ’ שוורץ תש”ס 2000 ב
לימודי ארץ ישראל - מבוא לגאוגרפיה הסטורית של א”י בתקופת בית II המשנה והתלמוד - פרופ’ שוורץ תש”ס 2000 סימסטר
לימודי ארץ ישראל - הצומח של א”י - דר’ א.לב תש”ס 2000 ב
לימודי ארץ ישראל - ארכאולוגיה של א”י בתקופה המוסלמית - דר’ דן בהט תש”ס
לימודי ארץ ישראל - א”י במסמכי גניזת קהיר - דר’ דן בהט תש”ס 2000 ב
לימודי ארץ ישראל - חפירות נבחרות - תשנ”ט 1999 א’
לימודי ארץ ישראל - יסודות הבוטניקה - תשנ”ט 1999
לימודי ארץ ישראל - הסטוריה וארכאולוגיה של י-ם - DR. Aren M. Maeir תשנ”ט 1999 א’
לימודי ארץ ישראל - חותמות וטביעות חותם - דר’ ברקאי תשנ”ט 1999
לימודי ארץ ישראל - המדינה שבדרך - לילך רוזנברג תשסב 2002 ב
לימודי ארץ ישראל - ירושלים בתקופת בית שני - פרופ יהושע שוורץ תשסב 2002 ב
לימודי ארץ ישראל - תולדות המחקר הארכיאולוגי באי - דר גבריאל ברקאי תשסב 2002 ב
לימודי ארץ ישראל - התרבות החומרית של א”י - תשסב 2002 ב
לימודי ארץ ישראל - כלי חרס בארץ ישראל - פרופ דוד אדן ביוביץ תשסב 2002 ב
לימודי ארץ ישראל - הצומח ארץ ישראל - דר זהר עמר תשסב 2002 ב
לימודי ארץ ישראל - תמורות בחקלאות ובצומח של א”י - פרופ מרדכי כסלו תשסב 2002
לימודי ארץ ישראל - דת ומסורת בא”י ובמזרח התיכון - דר נסים דנה תשסב 2002
לימודי ארץ ישראל - חפירות נבחרות - דר א מאיר תשסב 2
לימודי ארץ ישראל - יסודות הגיאומורפולוגיה - מר אורן אקרמן תשסג 2002 ב
לימודי ארץ ישראל - מגילות מדבר יהודה וכותביהן -
לימודי ארץ ישראל - המדינה שבדרך -
לימודי ארץ ישראל - המדינה שבדרך -
1  2  3  4 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.