פרופסור

מבחנים ביהדות מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעי היהדות, החוג ללימודי ארץ ישראל

לימודי ארץ ישראל - סוגיות בישוב וחברה בא”י בעת החדשה - ד"ר מרגלית שילה תשס”א 2001 א’
לימודי ארץ ישראל - יסודות הגאוגרפיה ההיסטורית - ד"ר יגאל לוין/ ד"ר אבי פאוסט תשס”א 2001 א’
לימודי ארץ ישראל - מלחמות ישראל ערב - גד קרויזר תשסב ב
לימודי ארץ ישראל - כח המגן העברי - גד קרויזר תשסב ב
לימודי ארץ ישראל - מבוא לשיטות מחקר בגאוגרפיה הסטורית - גב פאוסט תשסב א
לימודי ארץ ישראל - תולדות ממלכת ירושלים - דר מיכאל ארליך תשסב ב
לימודי ארץ ישראל - התפתחות הרפואה בא”י - ד"ר לב פאריים תשס”א 2001 א’
לימודי ארץ ישראל - התפתחות הרפואה בא”י - ד"ר גור מושיוב תש”ס 2000 ב
לימודי ארץ ישראל - התפתחות הרפואה בא”י - עדי רווה תש”ס 2000 א
לימודי ארץ ישראל - התפתחות הרפואה בא”י - עדי רווה תש”ס 2000 ב
לימודי ארץ ישראל - גאוגרפיה כללית של ישראל - דר" שטרן תשנ”ט 1999
לימודי ארץ ישראל - דרום הארץ - פרופ’ לביא תשנ”ט 1999 א’
לימודי ארץ ישראל - יסודות הסקר הארכאולוגי - ס תשס”א 2001 א’
לימודי ארץ ישראל - סיפורי בראשית באמנות יהודית כללית - ד"ר שילה לדרמן תשס”א 2001 א’
לימודי ארץ ישראל - יסודות הסקר הארכאולוגי - פרופ’ ביוביץ תשנ”ט 1999 א’
לימודי ארץ ישראל - יסודות הסקר הארכאולוגי - פרופ’ ביוביץ תשנ”ט 1999 א’
לימודי ארץ ישראל - הכרת החי של א”י - מר ז.צוק רימון תשס”א 2001 א’
לימודי ארץ ישראל - ארכאולוגיה של א”י בתקופה המוסלמית - ד"ר בהט דן תשס”א 2001 א’
לימודי ארץ ישראל - ארכאולוגיה של א”י בתקופה המוסלמית - פרופ" ע.קלונר תשס”א 2001 א’
לימודי ארץ ישראל - הסטוריה וארכאולוגיה של י-ם - DR. Aren M. Maeir תשנ”ט 1999
לימודי ארץ ישראל - הסטוריה וארכאולוגיה של י-ם - DR. Aren M. Maeir תשנ”ט 1999
לימודי ארץ ישראל - חקלאות כלכלה ומסחר בימי קדם - פרופ’ מרדכי כסליו תשס”א 2001 א’
לימודי ארץ ישראל - כנען וישראל - יגאל לוין תשנ”ט 1999 א’
לימודי ארץ ישראל - גישות ותאוריות בתיירות - מר א. לב תשנ”ט 1999 א’
לימודי ארץ ישראל - ארכאולוגיה חברתית של א”י בתקופת המקרא - אבי פאוסט תשנ”ט 1999 א’
לימודי ארץ ישראל - מבוא לתולדות א”י בעת החדשה - ד"ר מרגלית שילה תשס”א 2001 א’
לימודי ארץ ישראל - ארץ ישראל בתקופה הצלבנית: ממצא ארכיאולוגי ומקורות - מר ארליך תשנ”ט 1999 א’
לימודי ארץ ישראל - מבוא לשיטות מחקר בגאוגרפיה הסטורית - אבי פאוסט יגאל לוין תשנ”ט 1999 א’
לימודי ארץ ישראל - הסטוריה וארכאולוגיה של י-ם - DR. Aren M. Maeir תשנ”ט 1999
לימודי ארץ ישראל - יסודות הבוטניקה - דר’ עמר תשנ”ט 1999 א’
לימודי ארץ ישראל - גאוגרפיה רגיונלית של מישור החוף - דר’ שטרן תשנ”ט 1999
לימודי ארץ ישראל - דרום הארץ - פרופ’ לביא תשנ”ט 1999 א’
לימודי ארץ ישראל - א”י במקורות אשוריים ובבליים - תשס”א 2001 א’
לימודי ארץ ישראל - מבוא לשיטות מחקר בגאוגרפיה הסטורית - אבי פאוסט יגאל לוין תשנ”ט 1999 א’
לימודי ארץ ישראל - פלישתים וגויי הים - דר אהרון מאיר תש”ס 2000 א
לימודי ארץ ישראל - נופים תירותים - דר’ א.לב תש”ס 2000 ב
לימודי ארץ ישראל - הקרמיקה הקדומה של א”י - דר’ א.מאיר תש”ס 2000
לימודי ארץ ישראל - חיפה והכרמל - דר’ שמעון שטרן תש”ס 2000
לימודי ארץ ישראל - הגליל בתקופת המקרא - דר’ יגאל לוין תש”ס 2000 ב
לימודי ארץ ישראל - א”י תחת שלטון האויבים - תש”ס 2000 ב
לימודי ארץ ישראל - א”י תחת שלטון האויבים - תש”ס 2000 ב
לימודי ארץ ישראל - הגליל בתקופת המקרא - דר’ יגאל לוין תש”ס 2000 ב
לימודי ארץ ישראל - גאוגרפיה רגיונלית של הרי יהודה וירושלים - דר’ שטרן תש”ס 2000 ב
לימודי ארץ ישראל - ארץ יהודה בתקופת המשנה והתלמוד - זאב ספראי תש”ס 2000 ב
לימודי ארץ ישראל - א”י בתקופה הממלוכית - דר’ י.דרורי תש”ס 2000
לימודי ארץ ישראל - א”י בתקופה הממלוכית - דר’ י.דרורי תש”ס 2000 ב
לימודי ארץ ישראל - גאוגרפיה רגיונלית של הרי יהודה וירושלים - דר’ שמעון שטרן תש”ס 2000 ב
לימודי ארץ ישראל - ארכיטקטורה מוסלמית בא”י - דר’ דן בהט תש”ס 2000 ב
לימודי ארץ ישראל - ארכיטקטורה מוסלמית בא”י - דר’ דן בהט תש”ס 2000 ב
לימודי ארץ ישראל - הנגב בתקופת המקרא - אבי פאוסט תש”ס 2000 ב
לימודי ארץ ישראל - מסחר מלאכה ותעשיה בא”י בימה”ב - דר’ זהר עמר תש”ס 2000 ב
לימודי ארץ ישראל - מסחר מלאכה ותעשיה בא”י בימה”ב - דר’ זהר עמר תש”ס 2000 ב
לימודי ארץ ישראל - א”י במסמכי גניזת קהיר - דר’ דן בהט תש”ס 2000 ב
לימודי ארץ ישראל - פרקי טבע במקרא - דר’ זהר עמר תש”ס 2000 ב
לימודי ארץ ישראל - נשק וביצורים בתקופת המקרא - דר’ אהרן מאיר תשנ”ט 1999 א
לימודי ארץ ישראל - מלחמות ישראל ערב - מר גד קרויזר תש”ס 2000
לימודי ארץ ישראל - מלחמות ישראל ערב - מר גד קרויזר תש”ס 2000
לימודי ארץ ישראל - תכנון ערים בתקופה ההלניסטית רומית - פרופ’ קלונר תשנ”ט 1999 א
לימודי ארץ ישראל - תכנון ערים בתקופה ההלניסטית רומית - פרופ’ קלונר תשנ”ט 1999 א
לימודי ארץ ישראל - דרום הארץ - פרופ’ חנוך לביא תש”ס 2000 ב
1  2  3  4 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.