פרופסור

מבחנים ביהדות מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעי היהדות, החוג ללימודי ארץ ישראל

לימודי ארץ ישראל - פרקים ארצישראלים בספרים החיצונים - פרופ יהושע שוורץ תשסב א
לימודי ארץ ישראל - חיי היום יום בכת הקומראן - דר איל רגב תשסב א
לימודי ארץ ישראל - מרשה ובית גוברין - פרופ עמוס קלינר תשסב א
לימודי ארץ ישראל - כלי חרס בארץ ישראל - פרופ אדן ביוביץ תשסב ב
לימודי ארץ ישראל - נרות חרס בארץ ישראל - תשסב
לימודי ארץ ישראל - הכרת החי של א”י - צוק רמון תשסב א
לימודי ארץ ישראל - ירושלים בתקופת המקרא - אבי פאוסט תשסב א
לימודי ארץ ישראל - ירושלים בתקופת המקרא - אבי פאוסט תשסב א
לימודי ארץ ישראל - הפלישתים וגויי הים - דר אהרן מאיר תשסב א
לימודי ארץ ישראל - חקלאות כלכלה ומסחר בימי קדם - פרופ מרדכי כסלו תשסב
לימודי ארץ ישראל - תולדות המחקר הארכיאולוגי באי - דר גבריאל ברקאי תשסב 2002 ב
לימודי ארץ ישראל - מבוא לארכיאולוגיה של תקופות - דר אהרון מאיר תשסב ב
לימודי ארץ ישראל - כנסיות צלבנים באי - דר דן בהט תשסב ב
לימודי ארץ ישראל - א”י במסמכי גניזת קהיר - דר דן בהט תשסב ב
לימודי ארץ ישראל - מבוא לתולדות א”י בעת החדשה - מרגלית שילה תשסב א
לימודי ארץ ישראל - ארכאולוגיה של א”י בתקופה הצלבנית - דר דן בהט תשסב א
לימודי ארץ ישראל - הקבורה בא”י בתק’ המקרא - דר גבריאל ברקאי תשסב
לימודי ארץ ישראל - יסודות הבוטניקה - דר נ שטיינברג תשסב א
לימודי ארץ ישראל - מדעי העזר בארכיאולוגיה - פרופ דוד אדן ביוביץ תשסב ב
לימודי ארץ ישראל - מלחמות ישראל ערב - גד קרויזר תשסב ב
לימודי ארץ ישראל - פלאוגרפיה כתיבה וכתובות - פרופ חנן אשל תשסב
לימודי ארץ ישראל - יסודות הסקר הארכאולוגי - פרופ דוד אדן בינביץ תשסב א
לימודי ארץ ישראל - תולדות ממלכת ירושלים - מיכאל ארליך תשסב א
לימודי ארץ ישראל - הכרת החי של א”י - צוק רמון זהר תשסב א
לימודי ארץ ישראל - מבוא לשיטות מחקר בגאוגרפיה - אבי פאוסט תשסב א
לימודי ארץ ישראל - הדרש הגאוגרפי - פרופ יהושע שוורץ תשסב ב
לימודי ארץ ישראל - הכרת החי של א”י - צוק רמון זהר תשסב ב
לימודי ארץ ישראל - מבוא לגאוגרפיה הסטורית של א”י בתקופת בית II המשנה והתלמוד - פרופ זאב ספראי תשסב א
לימודי ארץ ישראל - אתרים ומבני קבורה - פרופ עמוס קלינר תשסב א
לימודי ארץ ישראל - כנסיות צלבנים באי - דר דן בהט תשסב ב
לימודי ארץ ישראל - מבצרים צלבניים בא”י - דר דן בהט תשסב א
לימודי ארץ ישראל - תחילת השסע בין דתיים לחילוניים - דר דן בהט תשסב ב
לימודי ארץ ישראל - א”י במסמכי גניזת קהיר - דר דן בהט תשסב ב
לימודי ארץ ישראל - הקהילות היהודיות נוצריות - דר איל רגב תשסב ב
לימודי ארץ ישראל - יסודות הגאוגרפיה ההיסטורית - דר איל רגב תשסב א
לימודי ארץ ישראל - הצומח של א”י - דר זהר עמר תשסב ב
לימודי ארץ ישראל - מבוא לגאוגרפיה של האדם בא”י בעת החדשה - דר גורן תמיר תשסב ב
לימודי ארץ ישראל - מבוא לגאוגרפיה של האדם בא”י בעת החדשה - דר גורן תמיר תשסב ב
לימודי ארץ ישראל - אתרים ומבני קבורה - פרופ עמוס קלינר תשסב ב
לימודי ארץ ישראל - מבוא לגאוגרפיה הסטורית של א”י בתקופת בית II המשנה והתלמוד - פרופ חנן אשל תשסב
לימודי ארץ ישראל - אמנות ישראלית עכשווית - אליה ברטל תשס”א 2001 א’
לימודי ארץ ישראל - מרק שאגאל והאמנות היהודית ברוסיה - מרים ריינר תשס”א 2001 א’
לימודי ארץ ישראל - מישור החוף בתקופה הצלבנית - מר מיכאל ארליך תשס”א 2001 א’
לימודי ארץ ישראל - ירושלים בתקופת בית שני - פרופ יהושע שורץ תשסב 2002 ב
לימודי ארץ ישראל - תולדות החינוך העברי בארץ ישראל - פרפ מרגלית שילה תשסב ב
לימודי ארץ ישראל - מגילות מדבר יהודה - פרופ חנן אשל תשסב
לימודי ארץ ישראל - יחסי יהודים ערבים 1882-1914 - ד"ר מרגלית שילה תשס”א 2001 א’
לימודי ארץ ישראל - מבוא לתולדות א”י בעת החדשה - פרופ מרגלית שולה תשסב ב
לימודי ארץ ישראל - מבצרים צלבניים בא”י - דר דן בהט תשסב א
לימודי ארץ ישראל - התישבותם של יהודי תימן בא”י - אפרים יעקב תשס”א 2001 א’
לימודי ארץ ישראל - השואה באמנות יהודית - מרים ריינר תשס”א 2001 א’
לימודי ארץ ישראל - מבוא לגאוגרפיה של האדם בא”י בעת החדשה - דר גורן תמיר תשסב ב
לימודי ארץ ישראל - ארץ מנשה בתקופת המקרא - פרופ" חנן אשל תשס”א 2001 א’
לימודי ארץ ישראל - ארץ מנשה בתקופת המקרא - אדם פרזיגר תשנ”ט 1999
לימודי ארץ ישראל - ארץ מנשה בתקופת המקרא - גב" א. מירון תשנ”ט 1999 ב’
לימודי ארץ ישראל - הנגב בתק’ ההלניסטית, הרומית והביזנטית - פרופ" ע.קלונר תשס”א 2001 א’
לימודי ארץ ישראל - יסודות הבוטניקה - ד"ר זהר עמר תשס”א 2001 א’
לימודי ארץ ישראל - מגילות מדבר יהודה - פרופ חנן אשל תשסב
לימודי ארץ ישראל - פרקים ארצישראלים בספרים החיצונים - פרופ" יהושע שוורץ תשס”א 2001 א’
לימודי ארץ ישראל - המושבה העברית בא”י - לילך הכנברג תשסב ב
1  2  3  4 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.