פרופסור

מבחנים ביהדות מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעי היהדות, החוג ללימודי ארץ ישראל

לימודי ארץ ישראל - מבוא לארכאולוגיה של א”י - ד"ר גבריאל ברקאי תשס”א 2001 א’
לימודי ארץ ישראל - נרות חרס בארץ ישראל - ורדה זוסמן תשס
לימודי ארץ ישראל - כלי חרס בארץ ישראל - פרופ אדן ביוביץ תשסב ב
לימודי ארץ ישראל - א”י במסמכי גניזת קהיר - דר’ דן בהט תש”ס 2000 ב
לימודי ארץ ישראל - פלישתים וגויי הים - ד"ר אהרון מאיר תשס”א 2001 א’
לימודי ארץ ישראל - ארכאולוגיה של מצרים בתקופת הממלכה החדשה - דר’ א.מאיר תש”ס ב
לימודי ארץ ישראל - מרשה ובית גוברין - פרופ’ ע’ קלינר תש”ס 2000 א
לימודי ארץ ישראל - הנגב בתקופת המקרא - אבי פאוסט תש”ס 2000 ב
לימודי ארץ ישראל - התנחלות ישראל בכנען - דר’ יגאל לוין תש”ס 2000 ב
לימודי ארץ ישראל - התנחלות ישראל בכנען - דר’ יגאל לוין תש”ס 2000 ב
לימודי ארץ ישראל - נופים תירותים - דר’ א.לב תש”ס 2000 ב
לימודי ארץ ישראל - חיפה והכרמל - דר’ שמעון שטרן תש”ס 2000
לימודי ארץ ישראל - פרקי טבע במקרא - דר זהר עמר תשסב ב
לימודי ארץ ישראל - ירושלים בתקופת המקרא - אבי פאוסט תש”ס 2000 ב
לימודי ארץ ישראל - מגילות מדבר יהודה - פרופ’ חנן אשל תש”ס
לימודי ארץ ישראל - כנען וישראל - יגאל לוין תשנ”ט 1999 א’
לימודי ארץ ישראל - מרשה ובית גוברין - פרופ עמוס קלינר תשסב א
לימודי ארץ ישראל - חותמות וטביעות חותם - דר’ ברקאי תשנ”ט 1999
לימודי ארץ ישראל - א”י בתקופה הממלוכית - דר’ י.דרורי תש”ס 2000 סימסטר
לימודי ארץ ישראל - השואה באמנות יהודית - מרים ריינר תשסב
לימודי ארץ ישראל - ארץ ישראל בתקופה הצלבנית: ממצא ארכיאולוגי ומקורות - מר ארליך תשנ”ט 1999 א’
לימודי ארץ ישראל - הנגב בתקופת המקרא - אבי פאוסט תשסב א
לימודי ארץ ישראל - כח המגן העברי - גד קרויזר תשסב ב
לימודי ארץ ישראל - תולדות החינוך העברי בארץ ישראל - דר מרגלית שילה תשסב א
לימודי ארץ ישראל - אתרים ומבני קבורה - פרופ עמוס קלונר תשסב ב
לימודי ארץ ישראל - הצומח של א”י - דר א לב תשס ב
לימודי ארץ ישראל - נרות חרס בארץ ישראל - ורדה זוסמן תשס
לימודי ארץ ישראל - דת ומסורת בא”י ובמזרח התיכון - דר דנה ניסים תשס ב
לימודי ארץ ישראל - הקרמיקה הקדומה של א”י - דר א מאיר תשס
לימודי ארץ ישראל - מגילות מדבר יהודה - פרופ חנן אשל תשס
לימודי ארץ ישראל - תולדות החינוך העברי בארץ ישראל - דר מרגלית שילה תשס ב
לימודי ארץ ישראל - תולדות החינוך העברי בארץ ישראל - דר מרגלית שילה תשס ב
לימודי ארץ ישראל - מבוא לגאוגרפיה של האדם בא”י בעת החדשה - דר אבי ששון תשס ב
לימודי ארץ ישראל - מבוא לגאוגרפיה של האדם בא”י בעת החדשה - דר אבי ששון תשס ב
לימודי ארץ ישראל - הצומח של א”י - דר זהר עמר תשסב ב
לימודי ארץ ישראל - רפואה וחומרי מרפא בא”י - דר זהר עמר תשסב ב
לימודי ארץ ישראל - יסודות הגיאומורפולוגיה - אורן אדרמן תשסב ב
לימודי ארץ ישראל - המושבה העברית בא”י - לילך רוזנברג תשסב ב
לימודי ארץ ישראל - הקהילות היהודיות נוצריות - דר איל רגב תשסב ב
לימודי ארץ ישראל - מדעי העזר בארכיאולוגיה - פרופ דוד אדן בינביץ תשסב ב
לימודי ארץ ישראל - פלאוגרפיה כתיבה וכתובות - פרופ חנן אפל תשסב
לימודי ארץ ישראל - בעיות נבחרות בארכיאולוגיה - אבי פאוסט תשסב א
לימודי ארץ ישראל - הר הבית לאורך התקופות - דר דן בהט תשסב א
לימודי ארץ ישראל - מבוא לתולדות א”י בעת החדשה - פרופ מרגלית שליה תשסב ב
לימודי ארץ ישראל - תולדות החינוך העברי בארץ ישראל - פרופ מרגלית שולה תשסב ב
לימודי ארץ ישראל - התרבות החומרית של א”י - תשסב ב
לימודי ארץ ישראל - חפירות נבחרות - דר א מאיר תשסב ב
לימודי ארץ ישראל - תולדות החינוך העברי בארץ ישראל - מרגלית שלה תשסב ב
לימודי ארץ ישראל - גאוגרפיה היסטורית של א”י - תשסב ב
לימודי ארץ ישראל - ארץ בנימין - פרופ חנן אשל תשסב
לימודי ארץ ישראל - ארץ בנימין - פרופ חני אשל תשסב
לימודי ארץ ישראל - הר הבית לאורך התקופות - דן בהט תשסב א
לימודי ארץ ישראל - פרקי טבע במקרא - דר זהר עמר תשסב ב
לימודי ארץ ישראל - תולדות ממלכת ירושלים - פרופ מיכאל ארליך תשסב ב
לימודי ארץ ישראל - גאוגרפיה היסטורית של א”י - תשסב ב
לימודי ארץ ישראל - המדינה שבדרך - לילך רוזנברג תשסב ב
לימודי ארץ ישראל - יסודות הגאוגרפיה ההיסטורית - דר איל רגב תשסב א
לימודי ארץ ישראל - סוגיות במסחר ותעשיה - דר יעל בוכמן תשסב ב
לימודי ארץ ישראל - סוגיות במסחר ותעשיה - דר יעל בוכמן תשסב ב
לימודי ארץ ישראל - ארכאולוגיה של א”י בתקופה המוסלמית - דר דן בהט תשסב ב
1  2  3  4 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.