פרופסור

מבחנים בשפה וספרות צרפתית מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעי הרוח, החוג לתרבות צרפת

תרבות צרפת - הבעה בכתב שנה א - דר מול תשנט
תרבות צרפת - יסודות החשיבה המערבית - תשנט
תרבות צרפת - נרבאל - משורר מנושל - דר מול גריי ג ד תשסא א
תרבות צרפת - הבעה בכתב שנה ב - תשנט
תרבות צרפת - מולייר - פרופ א טידר תשס
תרבות צרפת - תרבות צרפת בת זמננו - תשנט 1999
תרבות צרפת - אמנות האהבה בימי הביניים - דר מול גרי ג ד תשס ב
תרבות צרפת - בלשנות וספרות - פרופ רחלין קורן תשס
תרבות צרפת - תולדות תרבות צרפת - פרופ א טידר תשס
תרבות צרפת - תולדות תרבות צרפת - פרופ א טידר תשס
תרבות צרפת - אמנות האהבה בימי הביניים - דר מול גרי ג ד תשס ב
תרבות צרפת - הבעה בכתב שנה א - דר מול תשס
תרבות צרפת - המשפט הפשוט - גקלין שרביט תשס
תרבות צרפת - המשפט הפשוט - גקלין שרביט תשס
תרבות צרפת - מולייר - פרופ א טידר תשס
תרבות צרפת - נוסטלגיה - דר יהודית טואיטו תשס
תרבות צרפת - היבטים מורפולוגים ותחבירים של הצרפתית המדוברת - גב אילאיל חציב תשסא א
תרבות צרפת - התנ”ך והשירה הרומנטית - דר יהודה כהן
תרבות צרפת - התנ”ך והשירה הרומנטית - דר יהודה כהן תשס
תרבות צרפת - הבעה בכתב שנה ג - דר כהן א קרולר תשס
תרבות צרפת - הבעה בכתב שנה ג - דר כהן א קרולר תשס
תרבות צרפת - המשפט המורכב - גב אילאיל חציב תשסא א
תרבות צרפת - ייצוג התשוקה באמנות החילונית בימי הביניים - דר מול גריי ג ד תשסא א
תרבות צרפת - המשפט המורכב - פרופ קיירן תשנט
תרבות צרפת - המשפט המורכב - פרופ קיירן תשנט
תרבות צרפת - המשפט הפשוט - אילאיל יציב וז שרביט תשסא א
תרבות צרפת - תרבות צרפת בת זמננו - דר טיאטו
תרבות צרפת - המקורות היוונים של התרבות - פרופ א מרון תשס ב
תרבות צרפת - המקורות היוונים של התרבות - פרופ א מרון תשס ב
תרבות צרפת - קריאה מודרנית - יהודית טואיטו תשס
תרבות צרפת - תולדות תרבות צרפת - פרופ טידר תשנט
תרבות צרפת - האדם במשפט - דר כהן תשס ב
תרבות צרפת - תרבות יוון העתיקה - תשנט
תרבות צרפת - תרבות יוון העתיקה - תשנט
תרבות צרפת - מבוא לבלשנות צרפתית - גב אילאיל יציב תשנט
תרבות צרפת - מבוא לבלשנות צרפתית - גב אילאיל יציב תשנט
תרבות צרפת - מולייר - פרופ טידר תשנט
תרבות צרפת - מולייר - פרופ טידר תשנט
תרבות צרפת - ספרות יהודית מצפון אפריקה - תשנט
תרבות צרפת - ספרות יהודית מצפון אפריקה - תשנט
תרבות צרפת - פילוסופיה וספרות במאה ה18 - דר ארנפרויד תשנט
תרבות צרפת - פילוסופיה וספרות במאה ה18 - דר ארנפרויד תשנט
תרבות צרפת - הבעה בכתב שנה ב - תשנט
תרבות צרפת - הבעה בכתב שנה ב - דר לוי תשנט
תרבות צרפת - האדם במשפט - דר יהודה כהן תשס
תרבות צרפת - תיאטרון וחברה - דר יעל ארנפרוינד תשס
תרבות צרפת - תיאטרון וחברה - דר ארנפרוינד תשס
תרבות צרפת - קריאה מודרנית - יהודית טואיטו תשס
תרבות צרפת - מבוא לתרבות צרפת - קאופמן תשס
תרבות צרפת - חיבור יסודות השפה - גקלין שרביט תשס
תרבות צרפת - חיבור יסודות השפה - גקלין שרביט תשס
תרבות צרפת - צרפתית למתחילים - זאק אריה סימון תשס
תרבות צרפת - ביקורת מודרנית - יהודית קאופמן תשס
תרבות צרפת - ביקורת מודרנית - יהודית קאופמן תשס
תרבות צרפת - הבעה בכתב שנה ב - דר לוי
תרבות צרפת - הבעה בכתב שנה ב - תשנט
תרבות צרפת - המעשיות והחברה בימי הביניים - דר מול תשנט
תרבות צרפת - המעשיות והחברה בימי הביניים - דר מול תשנט
תרבות צרפת - litterature enfantine - דר לוי תשנט
תרבות צרפת - litterature enfantine - דר לוי תשנט
1  2 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.