פרופסור

מבחנים במוסיקולוגיה מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעי הרוח, החוג למוסיקה

מוסיקה - המזרח הקרוב ומסורת המוסיקה של קהילות ישראל - דר’ קליין תשנ”ט
מוסיקה - קונטרפונקט 1 - פרופ אביצור תשנט
מוסיקה - מבוא לפסקול בקולנוע - פרופ’ חלמיש תשנ”ט 1999
מוסיקה - מבוא לפסקול בקולנוע - פרופ’ אביצור תשנ”ט 1999
מוסיקה - קונטרפונקט 1 - פרופ אביצור תשנט
מוסיקה - מוסיקה מערבית 2 - תשסב
מוסיקה - המוזיקה של יהודי אשכנז - תשסב
מוסיקה - סוגיות בהוראת תולדות המוסיקה - דר אדית זק חשסב
מוסיקה - מוסיקה מערבית 2 - פרייגישי תשסב ב
מוסיקה - היסטוריה של המוזיקה - ד"ר יהודית עציון תשנ”ט 1999
מוסיקה - מבוא לפסקול בקולנוע - פרופ איתן אביצור שאול שיר בן תשסב א
מוסיקה - מבוא לפסקול בקולנוע - תשסב
מוסיקה - כיוונים ושיטות באתנומוסיקולוגיה - דר יעל שי תשסב א
מוסיקה - מוסיקה מערבית 2 - פריגישי תשסב ב
מוסיקה - סוגיות בהוראת תולדות המוסיקה - דר אדית זק תשסב
מוסיקה - כיוונים ושיטות באתנומוסיקולוגיה - דר יעל שי תשסב א
מוסיקה - הבטים בהתפתחות מוסיקלית של הילד - דר’ ברנד תשנ”ט
מוסיקה - מבוא לגישות בחינוך מוסיקלי - דר’ שי תשנ”ט 1999
מוסיקה - מבוא לפסקול בקולנוע - פרופ’ איתן אבידור, מר שאול שירן תשס”א 2001
מוסיקה - קונטרפונקט 2 - פרופ’ אביצור תשנ”ט
מוסיקה - קונטרפונקט 2 - ד"ר אברמס תשנ”ט 1999
מוסיקה - המזרח הקרוב ומסורת המוסיקה של קהילות ישראל - דר’ קולנדר תשנ”ט
מוסיקה - המזרח הקרוב ומסורת המוסיקה של קהילות ישראל - המזרח הקרוב ומסורת המוסיקה של קהילות ישראל תשנ”ט
מוסיקה - המזרח הקרוב ומסורת המוסיקה של קהילות ישראל - דר’ קליין תשנ”ט
מוסיקה - המזרח הקרוב ומסורת המוסיקה של קהילות ישראל - ד"ר גוטליב 1240
מוסיקה - המזרח הקרוב ומסורת המוסיקה של קהילות ישראל - ד"ר גוטליב 1240
מוסיקה - המזרח הקרוב ומסורת המוסיקה של קהילות ישראל - ד"ר רינה גפני תש”ס 2000 ב’
מוסיקה - המזרח הקרוב ומסורת המוסיקה של קהילות ישראל - שלמה ענבר תש”ס 2000
מוסיקה - המזרח הקרוב ומסורת המוסיקה של קהילות ישראל - אלי לוי תשנ”ט 1240
מוסיקה - שירי ארץ ישראל – הזאנר ותולדותיו - דר’ אלירם תשנ”ט
מוסיקה - שירי ארץ ישראל – הזאנר ותולדותיו - דר’ אלירם תשנ”ט
מוסיקה - מוסיקה מערבית 1 -
מוסיקה - מוסיקה חילונית בתקופת הרנסנס - עציון תשנ”ט 1999
מוסיקה - מוסיקה בסין: מסורת ושינוי - דר’ברנוביץ תשנ”ט 1999
מוסיקה - פיתוח שמיעה3 -שיטת הוראה - דר’ יפים יופה תשס”א
מוסיקה - מוסיקה של תרבויות עולם - תשס”א
מוסיקה - carmen - תשס”א 1240
מוסיקה - carmen - נחמה ורדיגר תשנ”ט 1240
מוסיקה - הבטים בהתפתחות מוסיקלית של הילד - דר’ ברנד תשנ”ט 1999
מוסיקה - מבוא לגישות בחינוך מוסיקלי - דר’ יעל שי תש”ס 2000 ב’
מוסיקה - מבוא להוראת בבית הספר העל-יסודי - ד"ר אידית זק תש”ס 2000 ב’
מוסיקה - מבוא להוראת בבית הספר העל-יסודי - ד"ר אידית זק תש”ס 2000 ב’
מוסיקה - מבוא לגישות בחינוך מוסיקלי - דר’ יעל שי תש”ס 2000 ב’
מוסיקה - מוסיקה של תרבויות עולם - דר קולנדר תשנ”ט 1999 א’
מוסיקה - מוסיקה אתנית - פרופ’ שרביט תשנ”ט 1999 א’
מוסיקה - כיוונים ושיטות באתנומוסיקולוגיה - דר שי תשנ”ט 1999 א’
מוסיקה - מוסיקה אתנית - פרופ’ שרביט תשנ”ט 1999 א’
מוסיקה - היסטוריה של המוזיקה - תשנ”ט 1999
מוסיקה - מוסיקה מערבית 2 - תשסב 2002 א
מוסיקה - מוסיקה של תרבויות עולם - תשסב 2002 א
מוסיקה - מבוא לפסקול בקולנוע - פרופ איתן אביצור תשסב 2002 א
מוסיקה - מבחן האזנה - שנה ג תשסב 2002 ב
מוסיקה - מבחן האזנה - שנה ב תשסב 2002 ב
מוסיקה - המוזיקה של יהודי אשכנז - תשסב 2
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.