פרופסור

מבחנים בלשון ממכללת בית ברל בפקולטה לכללי, החוג ללשון עברית

לשון עברית - לשון המקרא - ד"ר פנינה טרומר תשנ”ח 1998 ב’
לשון עברית - יסודות הסמנטיקה - ד"ר פנינה טרומר תשנ”ח 1998 ב’
לשון עברית - תהליכים ותופעות בלשון ימינו - ארנה בן נתן תשנ”ט 1999
לשון עברית - ניקוד עברי - אבשלום בדיחי 0
לשון עברית - תחביר למתקדמים - ד"ר פנינה טרומר תש”ס 2000 ב’
לשון עברית - טעמי המקרא - ד"ר עמנואל אלון תשנ”ט 1999
לשון עברית - עיונים בלשון ימי הביניים - דר"amp; גתית הולצמן תש”ס 2000 א’
לשון עברית - סמנטיקה - דר פנינה טרומר תש”ס 2000 ב’
לשון עברית - תחביר - דר עמנואל אלון תשסא
לשון עברית - תחביר - דר עמנואל אלון תשס”א 2001
לשון עברית - לשון חכמים - דר ניסן נצר תשסא
לשון עברית - טעמי המקרא - דר עמנואל אלון תשסא ב
לשון עברית - תהליכים ותופעות בלשון ימינו - דר ניסן נצר תשסא ב
לשון עברית - לשון חכמים - דר ניסן נצר תשסא ב
לשון עברית - טעמי המקרא - דר עמנואל אלון תשסא ב
לשון עברית - תהליכים ותופעות בלשון ימינו - דר ניסן נצר תשסא ב
לשון עברית - עיונים בלשון המקרא - אבשלום בדיחי תשסב 2002 ב
לשון עברית - יסודות הסמנטיקה - דר פ טרומן תשסב 2002 א
לשון עברית - ניקוד - אבשלום בדיחי תשנ”ט 1999 ב’
לשון עברית - ניקוד - אבשלום בדיחי תשנ”ט 1999 ב’
לשון עברית - ניקוד - יהודית ידלין 0
לשון עברית - יסודות התחביר - ד"ר פנינה טרומר תש”ס 2000 ב’
לשון עברית - יסודות התחביר - ד"ר פנינה טרומר תש”ס 2000 ב’
לשון עברית - יסודות התחביר - חנה שגיא תשנ”ז 1997 א’
לשון עברית - יסודות התחביר - חנה שגיא תשנ”ז 1997 א’
לשון עברית - יסודות התחביר - ד"ר יצחק גרינברג תשנ”ט 1999 ב’
לשון עברית - עיונים בלשון ימי הביניים - ד"ר ניסן נצר תשנ”ט 1999 ב’
לשון עברית - עיונים בלשון ימי הביניים - פר" ב. אברהמוב תש”ס 2000 ב’
לשון עברית - ניקוד - יהודית ידלין 0
לשון עברית - ניקוד - ד"ר א. שלוסברג תשנ”ז 1997 ב’
לשון עברית - יסודות הסמנטיקה - ד"ר פנינה טרומר תשנ”ט 1999 א’
לשון עברית - תחביר - ד"ר עמנואל אלון תשנ”ט קיץ
לשון עברית - תחביר - ד"ר עמנואל אלון תש”ס 2000
לשון עברית - תהליכים ותופעות בלשון ימינו - ד"ר אבי גבורה תש”ס 2000
לשון עברית - תהליכים ותופעות בלשון ימינו - ארנה בן נתן
לשון עברית - תהליכים ותופעות בלשון ימינו - ד"ר עמנואל אלון
לשון עברית - תהליכים ותופעות בלשון ימינו - ד"ר ניסן נצר תשנ”ט 1999 ב’
לשון עברית - כתובים: השירה המקראית - ד"ר שלמה ורסבליט תשנ”ז 1997
לשון עברית - טעמי המקרא - ד"ר עמנואל אלון תשנ”ט 1999
לשון עברית - התפתחות שפה ודיבור - יהודית גלדמן תשנ”ט 1999
לשון עברית - התפתחות שפה ודיבור - ליאורה עמנואל תשנ”ח 1998
לשון עברית - התפתחות שפה ודיבור - ליאורה עמנואל תשנ”ט 1999
לשון עברית - יסודות בהוראת כתיבה וקריאה - אריאלה הלוינג תשנ”ח 1998 ב’
לשון עברית - יסודות הדקדוק ותורת הניקוד - אבישי בדיחי תשנ”ט 1999 א’
לשון עברית - יסודות הדקדוק ותורת הניקוד - מנור רמה תשנ”ט 1999 ב’
לשון עברית - יסודות הדקדוק ותורת הניקוד - מנור רמה תשנ”ט 1999 ב’
לשון עברית - יסודות הדקדוק ותורת הניקוד - מנור רמה תשנ”ט 1999 א’
לשון עברית - יסודות הדקדוק ותורת הניקוד - מנור רמה תשנ”ט 1999 א’
לשון עברית - יסודות הדקדוק ותורת הניקוד - אבשלום בדיחי א’
לשון עברית - יסודות הדקדוק ותורת הניקוד - ד"ר צפורה סיון תשנ”ט 1999 א’
לשון עברית - תולדות הלשון והכרעות בעריכה - ד"ר ניסן נצר תשנ”ח 1998 ב’
לשון עברית - תחביר - ד"ר עמנואל אלון תש”ס 2000
לשון עברית - תחביר - ד"ר עמנואל אלון תשנ”ח חורף
לשון עברית - תחביר - ד"ר עמנואל אלון תש”ס חורף
לשון עברית - תחביר - דלית רום – שילוני תש”ס 2000 ב’
לשון עברית - תחביר - לאה אופיר תשנ”ט 1999 ב’
לשון עברית - תחביר - ד"ר עמנואל אלון תש”ס חורף
לשון עברית - תחביר - ד"ר חנה שגיא, ד"ר עמנואל אלון תשנ”ח קיץ
לשון עברית - תחביר למתקדמים - ד"ר טרומר פנינה תש”ס 2000 ב’
לשון עברית - תחביר למתקדמים - דלית רום – שילוני תש”ס 2000 ב’
1  2 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.