פרופסור

מבחנים בחינוך ממכללת בית ברל בפקולטה לכללי, החוג ללימודים כללים

לימודים כללים - דת ומדינה בישראל - ד"ר יצחק גרינברג תשנ”ז 1997 ב’
לימודים כללים - הכרת הארץ - יאיר עשבי
לימודים כללים - התמודדות חינוכית עם ההיסטוריה של השואה - דר יצחק עזוז תשסא
לימודים כללים - התמודדות חינוכית עם ההיסטוריה של השואה - דר יצחק עזוז תשסא א
לימודים כללים - מסוציאליזם למדינת הרווחה הסוציאל דמוקרטית - דר עזה הראל תשסא א
לימודים כללים - מסוציאליזם למדינת הרווחה הסוציאל דמוקרטית - דר עזה הראל תשסא א
לימודים כללים - סטטיסטיקה ושיטות מחקר - דר רחל ארנון תשסא א
לימודים כללים - סטטיסטיקה ושיטות מחקר - בתיה אילון תשסא א
לימודים כללים - דמוקרטיה וחינוך - תשסא ב
לימודים כללים - מסוציאליזם למדינת הרווחה הסוציאל דמוקרטית - דר עזה הראל תשסא ב
לימודים כללים - התמודדות חינוכית עם ההיסטוריה של השואה - דר יצחק עזיז תשסא
לימודים כללים - מסוציאליזם למדינת הרווחה הסוציאל דמוקרטית - דר עזה הראל תשסא ב
לימודים כללים - דמוקרטיה וחינוך - תשסא ב
לימודים כללים - דמוקרטיה וחינוך - אבי אבידב תשסא ב
לימודים כללים - סטטיסטיקה ושיטות מחקר - דר רחל ארנון תשסא ב
לימודים כללים - הכרת הארץ - יאיר עשבי 0
לימודים כללים - מועדי ישראל - ד"ר טוקר נפתלי תשנ”ט 1999 ב’
לימודים כללים - התמודדות חינוכית עם ההיסטוריה של השואה - יצחק קונפורטי תשנ”ט 1999 א’
לימודים כללים - התמודדות חינוכית עם ההיסטוריה של השואה - יצחק קונפורטי תשנ”ט 1999 ב’
לימודים כללים - מנהל החינוך - יהושע ידלין תשנ”ח 1998 ב’
לימודים כללים - דת ומדינה בישראל - ד"ר יצחק גרינברג תשנ”ח 1998 ב’
לימודים כללים - דת ומדינה בישראל - פר" בני נויברגר תש”ס 2000 ב’
לימודים כללים - דת ומדינה בישראל - תשס”א 2001 א’
לימודים כללים - דת ומדינה בישראל - הרצל ברוך תש”ס 2000 א’
לימודים כללים - דת ומדינה בישראל - ד"ר יצחק גרינברג תשנ”ז 1997 ב’
לימודים כללים - דת ומדינה בישראל - פר" בנימין נויברגר
לימודים כללים - דת ומדינה בישראל - פר" בנימין נויברגר תשנ”ט 1999 ב’
לימודים כללים - דת ומדינה בישראל - פר" בנימין נויברגר תש”ס 2000 ב’
לימודים כללים - מועדי ישראל - ד"ר נפתלי טוקר תשנ”ט 1999 ב’
לימודים כללים - מועדי ישראל - ד"ר נפתלי טוקר תש”ס 2000
לימודים כללים - התמודדות חינוכית עם ההיסטוריה של השואה - ד"ר יצחק עזוז
לימודים כללים - התמודדות חינוכית עם ההיסטוריה של השואה - ד"ר יצחק עזוז 0
לימודים כללים - התמודדות חינוכית עם ההיסטוריה של השואה - ד"ר יצחק עזוז
לימודים כללים - התמודדות חינוכית עם ההיסטוריה של השואה - יצחק קונפורטי תשנ”ט 1999 ב’
לימודים כללים - מועדי ישראל - ד"ר נפתלי טוקר תש”ס 2000
לימודים כללים - מועדי ישראל - ד"ר נפתלי טוקר תשנ”ח 1998 ב’
לימודים כללים - דמוקרטיה וחינוך - הרצל ברוך תש”ס 2000 א’
לימודים כללים - דת ומדינה בישראל - פרופ’ בני נויברגר תשס”א 2001 ב’
לימודים כללים - סטטיסטיקה ושיטות מחקר - דר רחל ארנון תשס”א 2001 ב’
לימודים כללים - דמוקרטיה וחינוך - דר יצחק גרינברג תשנ”ח 1998 א’
לימודים כללים - דמוקרטיה וחינוך - דר יצחק גרינברג תשנ”ח 1998 א’
לימודים כללים - דמוקרטיה וחינוך - הרצל ברוך תש”ס 2000 א’
לימודים כללים - דמוקרטיה וחינוך - דר יצחק עזוז 0
לימודים כללים - דמוקרטיה וחינוך - דן זקס תשנ”ז 1997 ב’
לימודים כללים - דמוקרטיה וחינוך - דר יצחק עזוז 0 ב’
לימודים כללים - סטטיסטיקה ושיטות מחקר - דר רחל ארנון תשס”א 2001 ב’
לימודים כללים - דת ומדינה בישראל - פרופ’ בני נויברגר תשס”א 2001 ב’
לימודים כללים - דמוקרטיה וחינוך - הרצל ברוך תשס”א 2001 א’
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.