פרופסור

מבחנים בהיסטוריה ממכללת בית ברל בפקולטה לכללי, החוג להיסטוריה

היסטוריה - תולדות א”י מחורבן בית שני ועד חתימת המשנה - ד"ר יחיעם שורק תש”ס 2000 א’
היסטוריה - יהודי ברצלונה - תמנה שחר תש”ס ב’
היסטוריה - תולדות א”י ממסע נפולאון ועד מלה”ע ה-I - פרופ’ יעקב גולדשטיין תש”ס 2000
היסטוריה - מדינת ישראל ממלחמת העצמאות ועד מלחמת ששת הימים - דר יצחק גרינברג תשסא
היסטוריה - האיסלם - משה גבאי תשסא א
היסטוריה - מדינת ישראל ממלחמת העצמאות ועד מלחמת ששת הימים - דר יצחק גרינברג תשסא
היסטוריה - תולדות א”י ממלה”ע ה-I ועד הקמת מדינת ישראל - פר גולדשטיין יעקב תשסא ב
היסטוריה - תולדות א”י ממסע נפולאון ועד מלה”ע ה-I - פר יעקב גולדשטיין תשסא א
היסטוריה - תולדות א”י מן האבות ועד מרד החשמונאים - דר יחיעם שורק תשסא א
היסטוריה - המהפכה הציונית - ד"ר שמואל דותן
היסטוריה - המהפכה התעשייתית - ד"ר יצחק גרינברג תשנ”ח 1998 א’
היסטוריה - המהפכה התעשייתית - ד"ר יצחק גרינברג תשנ”ח 1998 א’
היסטוריה - תולדות היישוב ותנועת העבודה - ד"ר יצחק גרינברג תשנ”ח 1998 א’
היסטוריה - תולדות היישוב ותנועת העבודה - ד"ר יצחק גרינברג תשנ”ח 1998 א’
היסטוריה - יהודי ברצלונה - נתי נוירשטיין תש”ס 2000 א
היסטוריה - תולדות א”י מן האבות ועד מרד החשמונאים - ד"ר יחיעם שורק תשנ”ט 1999 ב’
היסטוריה - תולדות א”י מן האבות ועד מרד החשמונאים - ד"ר יחיעם שורק תשנ”ט 1999 ב’
היסטוריה - תולדות א”י מן האבות ועד מרד החשמונאים - ד"ר יחיעם שורק תשנ”ח 1998
היסטוריה - תולדות א”י מן האבות ועד מרד החשמונאים - ד"ר יחיעם שורק תש”ס 2000 א’
היסטוריה - תולדות היישוב ותנועת העבודה - ד"ר שמואל דותן 0
היסטוריה - תולדות א”י ממסע נפולאון ועד מלה”ע ה-I - פרופ’ יעקב גולדשטיין תש”ס 2000 א’
היסטוריה - תולדות א”י ממסע נפולאון ועד מלה”ע ה-I - פרופ’ יעקב גולדשטיין תשנ”ט 1999 א’
היסטוריה - תולדות א”י ממלה”ע ה-I ועד הקמת מדינת ישראל - פרופ’ יעקב גולדשטיין תשנ”ט 1999 ב’
היסטוריה - תולדות א”י ממלה”ע ה-I ועד הקמת מדינת ישראל - פרופ’ יעקב גולדשטיין תש”ס 2000 ב’
היסטוריה - תולדות א”י ממלה”ע ה-I ועד הקמת מדינת ישראל - פרופ’ יעקב גולדשטיין תש”ס 2000 ב’
היסטוריה - תולדות א”י ממלה”ע ה-I ועד הקמת מדינת ישראל - פרופ’ יעקב גולדשטיין תשנ”ט 1999 ב’
היסטוריה - מבוא לתולדות המזרח התיכון - משה גבאי תשנ”ח 1998
היסטוריה - מדינת ישראל ממלחמת העצמאות ועד מלחמת ששת הימים - ד"ר יצחק גרינברג תש”ס 2000
היסטוריה - עליה והתישבות בדרך למדינה - ד"ר מרדכי נאור תשנ”ח 1998 ב’
היסטוריה - מדינת ישראל ממלחמת העצמאות ועד מלחמת ששת הימים - ד"ר יצחק גרינברג תש”ס 2000
היסטוריה - עליה והתישבות בדרך למדינה - ד"ר מרדכי נאור תשנ”ח 1998 א’
היסטוריה - תולדות א”י ממלה”ע ה-I ועד הקמת מדינת ישראל - פרופ’ גולדשטיין יעקב תשס”א 2001 ב’
היסטוריה - תולדות א”י ממסע נפולאון ועד מלה”ע ה-I - פרופ’ יעקב גולדשטיין תשס”א 2001 א’
היסטוריה - היסטוריה - דר יחיעם שורק תשסב 2002 א
היסטוריה - האיסלם - משה גבאי תשס”א 2001 ב’
היסטוריה - המהפכה התעשייתית - יצחק גרינברג תשסב 2002 א
היסטוריה - המהפכה התעשייתית - דר יצחק גרינברג תשסב 2002 א
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.