פרופסור

מבחנים בספרות ממכללת בית ברל בפקולטה לכללי, החוג לספרות

ספרות - יסודות הספרות - ד"ר מרים דרור תשנ”ט 1999
ספרות - ספרות חז”ל – המדרש והאגדה - תש”ס 2000 ב’
ספרות - פרוזודיה - ד"ר נפתלי טוקר תשנ”ט 1999 ב’
ספרות - פרוזודיה – בזיהוי משקלים מדויקים - ד"ר נפתלי טוקר תש”ס 2000 ב’
ספרות - ספרות - תמנה שחר תש”ס 2000 ב’
ספרות - ספרות חז”ל – המדרש והאגדה - ד"ר טוקר נפתלי תש”ס 2000 ב’
ספרות - האישה שבשיר - ד"ר טנא נעמי
ספרות - אגדות אישים - דר נפתלי טוקר תשנ”ט 1999 ב’
ספרות - פרוזודיה - עינת ברעם אשל תשסא א
ספרות - עיונים בשירתם של אלתרמן ולנסקי - דר שלמה שדה תשסא ב
ספרות - יסודות השירה - דר שלמה שדה תשסא ב
ספרות - פרוזודיה - עינת ברעת אשל תשסא א
ספרות - יסודות השירה - דר מרים דרור תשסא א
ספרות - עיונים בשירתם של אלתרמן ולנסקי - דר שלמה שדה תשסא ב
ספרות - יסודות השירה - דר שלמה שדה תשסא ב
ספרות - יסודות הסיפורת - דר ציפורה סיון תשסא ב
ספרות - אגדות אישים - ד"ר טוקר נפתלי תשנ”ט 1999 ב’
ספרות - אגדות אישים - תש”ס 2000 ב’
ספרות - יסודות הסיפורת - ד"ר צפורה סיון תש”ס 2000 ב’
ספרות - לעולים - תמנה שחר תש”ס 2000
ספרות - לעולים - דר’ רדואן תשס”א 2000 אביב
ספרות - יסודות הספרות - ד"ר מרים דרור תשנ”ט 1999
ספרות - יסודות הספרות - ד"ר מרים דרור תשנ”ח 1998 א’
ספרות - יסודות הספרות - ד"ר צפורה סיון תשנ”ט 1999
ספרות - יסודות הספרות - ד"ר מרים דרור תשנ”ח 1998 א’
ספרות - יסודות השירה - ד"ר יפה בנימיני תש”ס 2000
ספרות - יסודות השירה - ד"ר שלמה שדה תשנ”ח 1998 א’
ספרות - יסודות השירה - ד"ר שלמה שדה תשנ”ט 1999 ב’
ספרות - ספרות - שחר תמנה תש”ס 2000
ספרות - מבוא לספרות ילדים - ד"ר טנא נעמי תשנ”ז 1997
ספרות - מבוא לספרות ילדים - ד"ר טנא נעמי תשנ”ז 1997
ספרות - סיפורי ילדים ונוער - ד"ר טוקר נפתלי תש”ס 2000
ספרות - סיפורי ילדים ונוער - ד"ר טוקר נפתלי תש”ס 2000
ספרות - עיון בשירתו של נתן אלתרמן - ד"ר שלמה שדה תשנ”ח 1998 א’
ספרות - עיון בשירתו של נתן אלתרמן - תש”ס 2000 ב’
ספרות - ספרות חז”ל – המדרש והאגדה - ד"ר נפתלי טוקר תשנ”ט 1999 ב’
ספרות - ספרות ילדים – מושגי יסוד - ד"ר יפה בנימיני תשנ”ח 1998 א’
ספרות - יסודות השירה של יהודה עמיחי ונתן זך- עיון בשירתם - ד"ר שלמה שדה תשנ”ט 1999 ב’
ספרות - ספרות חז”ל – המדרש והאגדה - ד"ר נפתלי טוקר תש”ס 2000 ב’
ספרות - יסודות הספרות – סיפורת - ד"ר צפורה סיון תש”ס 2000 א’
ספרות - אגדות אישים - ד"ר נפתלי טוקר תשנ”ט 1999 ב’
ספרות - הרומנטיציזם בשירה העברית - ד"ר צפורה סיון תש”ס 2000 ב’
ספרות - אגדות אישים - ד"ר טוקר נפתלי תשנ”ט 1999 ב’
ספרות - אגדות אישים - עדי ארליך תשס”א 2001 א’
ספרות - סיפורת מיטא-ריאליסטית במאה העשרים - ד"ר צפורה סיון תשנ”ח 1998
ספרות - סיפורת מיטא-ריאליסטית במאה העשרים - ד"ר צפורה סיון תשנ”ח 1998
ספרות - פרוזודיה - ד"ר נפתלי טוקר תשנ”ח 1998 א’
ספרות - פרוזודיה – בזיהוי משקלים מדויקים - ד"ר נפתלי טוקר תש”ס 2000
ספרות - אגדות אישים - ד"ר טוקר נפתלי תשנ”ט 1999 ב’
ספרות - הרומנטיציזם בשירה העברית - ד"ר צפורה סיון תש”ס 2000 ב’
ספרות - הסיפור העברי מהקדום אל המודרני - ד"ר מרים דרור
ספרות - האישה שבשיר - ד"ר טנא נעמי 0
ספרות - פרוזודיה – בזיהוי משקלים מדויקים - ד"ר נפתלי טוקר תש”ס 2000 ב’
ספרות - יסודות הסיפור - ד"ר צפורה סיון תשנ”ח 1998
ספרות - יסודות הסיפור - ד"ר שלמה שדה תשנ”ח 1998 ב’
ספרות - יסודות הסיפור - נורית בוכוייץ תשנ”ח 1998
ספרות - יסודות הבחינה - ד"ר שלמה שדה תשנ”ח 1998 ב’
ספרות - יסודות הסיפורת - ד"ר צפורה סיון תש”ס 2000 ב’
ספרות - יסודות הסיפורת - ד"ר צפורה סיון תש”ס 2000
ספרות - יסודות הסיפור והשירה - ד"ר צפורה סיון תשנ”ח 1998
1  2 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.