פרופסור

מבחנים בשפה וספרות ערבית ממכללת בית ברל בפקולטה לכללי, החוג לערבית

ערבית - פרשנות הקוראן - פר’ ב. אברהמוב תש”ס 2000 ב’
ערבית - תורת הצורות - אילן רובין תשסא ב
ערבית - כשירות טקסטואלית ודקדוקית - אירית דוש וינברג תשסא
ערבית - כשירות טקסטואלית ודקדוקית - אירית דוש וינברג תשסא
ערבית - תרבות ערבית - דר א. שלוסברג תשנ”ז 1997 ב’
ערבית - תורת הצורות - אילן רובין תשסא א
ערבית - תחביר - אירית דוש וינברג תשסא א
ערבית - פרשנות הקוראן - פר ב אברהמוב תשסא ב
ערבית - תחביר - אירית בוש וינברג תשסא
ערבית - תורת הצורות - אילן רובין תשסא א
ערבית - תורת הצורות - אילן רובין תשסא ב
ערבית - מבוא לספרות ערבית מודרנית - דר עמי אלעד
ערבית - תחביר - אירית דוש וינברג תשסא א
ערבית - טקסטים קלאסים מתקדמים - פר ב אברהמוב תשסא ב
ערבית - טקסטים קלאסים מתקדמים - פז ב אברהמוב תשסא ב
ערבית - תחביר - אירית דוש וינברג תשסא ב
ערבית - פרשנות הקוראן - פז ב אברהמוב תשסא ב
ערבית - כשירות טקסטואלית ודקדוקית - אירית דוש וינברג תשסא
ערבית - יסודות התחביר הערבי - ד"ר א" שלוסברג תשנ”ט 1999 ב’
ערבית - יסודות התחביר הערבי - ד"ר א" שלוסברג תש”ס 2000 ב’
ערבית - פרקים בתולדות הספרות הערבית הקלאסית - ד"ר עומר חמדאן תשנ”ח 1998
ערבית - יסודות התחביר הערבי - ד"ר א" שלוסברג תש”ס 2000 ב’
ערבית - יסודות התחביר הערבי - ד"ר א" שלוסברג תשנ”ח 1998 א’
ערבית - יסודות התחביר הערבי - ד"ר יצחק גרינברג תשנ”ז 1997 ב’
ערבית - יסודות התחביר הערבי - ד"ר א" שלוסברג תשנ”ח 1998 א’
ערבית - פרקים בתולדות הספרות הערבית הקלאסית - ד"ר עומר חמדאן תש”ס 2000
ערבית - תרבות איסלמית - דר א. שלוסברג 0 א’
ערבית - פרשנות הקוראן - פר’ ב. אברהמוב תשנ”ט 1999 ב’
ערבית - פרשנות הקוראן - פר’ ב. אברהמוב תש”ס 2000 ב’
ערבית - מבוא לספרות ערבית מודרנית - תש”ס 2000
ערבית - מבוא לספרות ערבית מודרנית - דר עמי אלעד בוסקילה תש”ס 2000
ערבית - תרבות ערבית - דר א’ שלוסברג תש”ס 2000 א’
ערבית - תרבות ערבית - דר א. שלוסברג תשנ”ח 1998 ב’
ערבית - טקסטים קלאסיים קלים - דר עומר חמדאן תשנ”ח 1998
ערבית - תרבות ערבית - דר א. שלוסברג תשנ”ח 1998 ב’
ערבית - תרבות איסלמית - דר א. שלוסברג תשנ”ט 1999 א’
ערבית - תורת הצורות - אילן רובין תשסב 2002 א
ערבית - תורת הצורות - אילן רובין תשסב 2002 ב
ערבית - תורת הצורות - אילן רובין תשסב 2002 א
ערבית - מיומניות ב - אלון פרגמן תשסב 2002 ב
ערבית - טקסטים קלאסיים קלים - אילן רובין תשסב 2002 א
ערבית - טקסטים קלאסיים קלים - אילן רובין תשסב 2002 ב
ערבית - טקסטים קלאסיים קלים - אילן רובין תשסב 2002 א
ערבית - אמצעי התקשורת שבכתב - אלון פרגמן תשסב 2002 ב
ערבית - תורת הצורות - אילן רובין תשסב 2002 ב
ערבית - טקסטים קלאסיים קלים - אילן רובין תשסב 2002 ב
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.