פרופסור

מבחנים ביהדות ממכללת בית ברל בפקולטה לכללי, החוג למקרא

מקרא - למקרא - תשנ”ט 1999 ב’
מקרא - נביאי שיבת ציון - תש”ס 2000 ב’
מקרא - עיונים בסיפורי התורה - ד"ר אמירה מאיר תשנ”ח 1998 ב’
מקרא - פרשנות המקרא - מבוא לתע"י מן האבות ועד החשמונאים 0 ד"ר יחיעם
מקרא - יהושע (היסטוגרפיה) – כיבוש והתנחלות - רגוניס נוע תשנ”ט ב’
מקרא - למקרא - ד"ר יוסף רוט – רותם
מקרא - המקרא והתרבות היהודית - דר נפתלי טוקר תשנ”ט 1999 א’
מקרא - למקרא - ד"ר יוסף רוט – רותם תשנ”ח 1998
מקרא - למקרא - שרונה יעקובי תשסא
מקרא - למקרא - תש”ס 2000 א/
מקרא - למקרא - ד"ר יוסף רוט – רותם תשנ”ו 1996
מקרא - מגילת רות - דר איציק פלג תשסא א
מקרא - מגילת רות - דר איציק פלג תשסא א
מקרא - ספר מלכים - פר יצחק קלימי תשסא ב
מקרא - ספר שמואל ב - פר יצחק קלימי תשסא ב
מקרא - פרשנות המקרא - דר אמירה מאיר תשסא ב
מקרא - מבוא למחשבת המקרא - שרונה יעקובי תשסא ב
מקרא - ספר מלכים - פר יצחק קלימי תשסא
מקרא - עיונים בסיפורי התורה - דר איציק פלג תשסא ב
מקרא - למקרא - יפה עיני תשסא א
מקרא - מבוא למחשבת המקרא - שרונה יעקובי תשסא א
מקרא - ספר במדבר - שרונה יעקובי תשסא ב
מקרא - ספר ישעיהו - דר אמירה מאיר תשסא ב
מקרא - ספר מלכים - פר יצחק קלימי תשסא
מקרא - ספר שמואל ב - פר יצחק קלימי תשסא
מקרא - ספר במדבר - שרונה יעקוב תשסא ב
מקרא - ספר במדבר - שרונה יעקוב תשסא ב
מקרא - פרשנות המקרא - פרופ יצחק קלימי תשסב 2002 ב
מקרא - ספר ישעיהו - דר אמירה מאיר תשסא ב
מקרא - ספר בראשית - תשסב 2002 א
מקרא - מבוא למקרא ולתושב”ע - דר שלמה ויסבליט תשסא ב
מקרא - מבוא למקרא ולתושב”ע - דר שלמה ויסבליט תשסא
מקרא - עיונים בסיפורי התורה - דר איציק פלג תשסא ב
מקרא - מבוא למקרא ולתושב”ע - רינה קליין
מקרא - השירה המזמורית - תהילים - ד"ר שלמה ויבסליט תש”ס
מקרא - השירה המזמורית - תהילים - ד"ר שלמה ויבסליט תשנ”ט
מקרא - יהושע (היסטוגרפיה) – כיבוש והתנחלות - ד"ר נחום שרביט תש”ס א
מקרא - יהושע (היסטוגרפיה) – כיבוש והתנחלות - פרופ"amp; א"amp; חזן תשס”א 2001 א’
מקרא - יהושע (היסטוגרפיה) – כיבוש והתנחלות - פרופ"amp; יואב אלשטיין תשס”א 2001 א’
מקרא - השירה המזמורית - תהילים - ד"ר שלמה ויבסליט תש”ס 2000 ב’
מקרא - למקרא - תשנ”ט 1999 ב’
מקרא - למקרא - תשנ”ט 1999 ב’
מקרא - למקרא - רוט תש”ס 2000
מקרא - למקרא - ד"ר יוסף רוט – רותם תשנ”ח 1998
מקרא - למקרא - תשנ”ח 1998 א’
מקרא - למקרא - תשנ”ט 1999
מקרא - למקרא - תשנ”ט 1999
מקרא - למקרא - ד"ר יוסף רוט – רותם תשנ”ט 1999 א’
מקרא - למקרא - ד"ר יוסף רוט – רותם תשנ”ט 1999 א’
מקרא - ספר שמות - ד"ר נפתלי טוקר תשנ”ח 1998 א/
מקרא - למקרא - תש”ס 2000 ב’
מקרא - ספר ירמיה - רוט תש”ס 2000
מקרא - עיונים בסיפורי התורה - ד"ר אמירה מאיר תשנ”ח 1998 א’
מקרא - עיונים בסיפורי התורה - ד"ר שלמה ויסבליט תש”ס 2000 א’
מקרא - עיונים בסיפורי התורה - ד"ר יהושפט נבו תשנ”ט 1999 ב’
מקרא - למקרא - תש”ס 2000 ב’
מקרא - ספר שמות - תש”ס 2000 א/
מקרא - יהושע (היסטוגרפיה) – כיבוש והתנחלות - ד"ר נחום שרביט תש”ס א’
מקרא - ספר שופטים - תשנ”ח 1998 ב/
מקרא - למקרא - תש”ס 2000 ב’
1  2 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.