פרופסור

מבחנים בחינוך ממכללת בית ברל בפקולטה לכללי, החוג למדעי החינוך

מדעי החינוך - תכניות טלוויזיה לילדים כבסיס לדיון בתקשורת המונים - ד"ר א. שלוסברג תשנ”ט 1999 א’
מדעי החינוך - הוראה משקמת בחשבון - מרים בן-יהודה תש”ס 2000
מדעי החינוך - הוראה משקמת בחשבון - ד"ר צפורה סיון תשנ”ט 1999 ב’
מדעי החינוך - מבוא בסוציולוגיה - דר אחמד סעדי 0
מדעי החינוך - מבוא בסוציולוגיה - דר אחמד סעדי 0
מדעי החינוך - מבוא לחינוך דידקטיקה של תלמידים לקויי שמיעה - אביבה פלאוט 0
מדעי החינוך - חינוך באמצעות קולנוע - אווה כץ 0
מדעי החינוך - היבטים פסיכולוגים של לקויות למידה - דורון מרום 0
מדעי החינוך - ילדים בסיכון - נורית לוי תשנ”ח 1998
מדעי החינוך - ילדים בסיכון - נורית לוי 0 ב’
מדעי החינוך - מוסיקה - דר שחר נתן תשס”א 2001 ב’
מדעי החינוך - מוסיקה - דר שחר נתן תשס”א 2001 ב’
מדעי החינוך - מוסיקה - דר שחר נתן תשס”א 2001 ב’
מדעי החינוך - מוסיקה - דר שחר נתן תשס”א 2001 ב’
מדעי החינוך - מבוא לחינוך מיוחד - אילנה קלר, דיצה אבירי תש”ס 2000 א’
מדעי החינוך - מבוא לחינוך מיוחד - אורית אלמוג תשנ”ז 1997 א’
מדעי החינוך - מבוא לחינוך מיוחד - אילנה קלר, דיצה אבירי תש”ס 2000 א’
מדעי החינוך - תכנון לימודים בגיל הרך - לאה אופיר תשנ”ח 1998 ב’
מדעי החינוך - תכנון לימודים בגיל הרך - לאה אופיר תשנ”ט 1999 ב’
מדעי החינוך - תכנון לימודים בגיל הרך - לאה אופיר תש”ס 2000 א’
מדעי החינוך - מבוא לחינוך לקויי שמיעה - צור ריקי תשנ”ח 1998
מדעי החינוך - שפה של לקויי שמיעה - צביה מעיין תשנ”ח 1998 ב’
מדעי החינוך - מבוא לחינוך לקויי שמיעה - אביבה פלאוט 0 א’
מדעי החינוך - מבוא לחינוך לקויי שמיעה - אביבה פלאוט 0 ב’
מדעי החינוך - מבוא לחינוך לקויי שמיעה - אביבה פלאוט 0 ב’
מדעי החינוך - חוקי נוער ופרוצדורה פלילית - חיה היכל תשנ”ב 1992 ב’
מדעי החינוך - חוקי נוער ופרוצדורה פלילית - חיה היכל תשנ”ב 1992 ב’
מדעי החינוך - חוקי נוער ופרוצדורה פלילית - חיה היכל תשנ”ח 1998 ב’
מדעי החינוך - מחשבת החינוך - הרצל ברוך תשס”א 2001 א’
מדעי החינוך - עקרונות בהוראה משקמת - אשר עמיר תשס”א 2001 א’
מדעי החינוך - מוסיקה - תשסב 2002 א
מדעי החינוך - מוסיקה - תשסב 2002 ב
מדעי החינוך - שימוש בטלוויזיה לימודית בכיתה - אוה כץ תשסב 2002 ב
מדעי החינוך - מוסיקה - תשסב 2002 א
מדעי החינוך - שימוש בטלוויזיה לימודית בכיתה - אוה כץ תשסב 2002 א
מדעי החינוך - התמודדות חינוכית עם השואה - דר יצחק עזוז תשסב 2002 ב
מדעי החינוך - תכניות טלוויזיה לילדים כבסיס לדיון בתקשורת המונים - אוה כץ תשסב 2002 ב
מדעי החינוך - חינוך באמצעות קולנוע - אוה כץ תשסב 2002 ב
מדעי החינוך - מבוא לגישה קהילתית - אסתר זיכלינסקי תשסב 2002 ב
מדעי החינוך - סטטיסטיקה ושיטות מחקר - רחל ארנון תשסב 2002 ב
מדעי החינוך - האדם וחושיו - בתיה אילון תשסב 2002 א
מדעי החינוך - סטטיסטיקה ושיטות מחקר - מיכל איבנקובסקי תשסב 2002 א
מדעי החינוך - מבוא לחינוך לקויי שמיעה - סיגל עדן תשסב 2002 א
מדעי החינוך - מבוא למחשבת החינוך - הרצל ברוך תשסב 2002 ב
מדעי החינוך - ניהול תקציבי ופיננסי של בתי ספר - אריאל שושן תשסב 2002 א
מדעי החינוך - צמחים ובעח בסביבתנו - דר א דותן תשסב 2002 א
מדעי החינוך - חינוך ודמוקרטיה - ברוך הרצל תשסב 2002 א
מדעי החינוך - שיטות מחקר - מיכל איבנקובסקי תשסב 2002 א
מדעי החינוך - עקרנות בלמידה מתווכת - אילנה קלר דר ורדה שרונה תשסב 2002 א
מדעי החינוך - סטטיסטיקה ושיטות מחקר - דר צחי אשכנזי תשסב 2002 א
מדעי החינוך - סטטיסטיקה ושיטות מחקר - מיכל איבנקובסקי תשסב 2002 ב
מדעי החינוך - סטטיסטיקה ושיטות מחקר - דר צחי אשכנזי תשסב 2002 א
מדעי החינוך - סטטיסטיקה ושיטות מחקר - מיכל איבנקובסקי תשסב 2002 א
מדעי החינוך - האדם וחושיו - בתיה אילון תשסב 2002 א
מדעי החינוך - סטטיסטיקה ושיטות מחקר - דר רחל ארנון תשסב 2002 א
מדעי החינוך - מבוא לגישה קהילתית - אסתר זיכלונסקי תשסב 2002 א
מדעי החינוך - חינוך באמצעות קולנוע - אוה כץ תשסב 2002 א
מדעי החינוך - תכניות טלוויזיה לילדים כבסיס לדיון בתקשורת המונים - אוה כץ תשסב 2002 א
מדעי החינוך - מחשבת החינוך - הרצל ברוך תשסב 2002 ב
מדעי החינוך - שיטות מחקר - דר צחי אשכנזי תשסב 2002 א
1  2  3  4 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.