פרופסור

מבחנים בחינוך ממכללת בית ברל בפקולטה לכללי, החוג למדעי החינוך

מדעי החינוך - מבוא לגישה קהילתית - אסתר זיכלינסקי תש”ס 2000 א’
מדעי החינוך - התפתחות החשיבה של הילדים - תש”ס 2000 אביב
מדעי החינוך - חינוך בלתי פורמלי (חב”פ) - חגית קליבנסקי
מדעי החינוך - מחשבת החינוך - הרצל ברוך תשנ”ט 1999 א’
מדעי החינוך - מתבגרים ומשפחה כמערכת - נורית לוי תשנ”ח 1998 א’
מדעי החינוך - שימוש בטלוויזיה לימודית בכיתה - אווה כץ
מדעי החינוך - שימוש בטלוויזיה לימודית בכיתה - אווה כץ
מדעי החינוך - שימוש בטלוויזיה לימודית בכיתה - אווה כץ
מדעי החינוך - הוראה משקמת בחשבון - מרים בן-יהודה תש”ס 2000
מדעי החינוך - מבוא לסוציולוגיה של החינוך - ד"ר בתיה זיבצנר תש”ס 2000 ב’
מדעי החינוך - מוסיקה - דר נתן שחר תשסא
מדעי החינוך - הבסיס הביולוגי של התפתחות הילד - ד"ר גור מושיוב תש”ס 2000 א
מדעי החינוך - תכניות טלוויזיה לילדים כבסיס לדיון בתקשורת המונים - אווה כץ
מדעי החינוך - תכנון לימודים בגיל הרך - לאה אופיר תשנ”ט 1999 ב’
מדעי החינוך - מבוא לסוציולוגיה של החינוך - ד"ר בתיה זיבצנר תש”ס 2000 ב’
מדעי החינוך - חוקי נוער ופרוצדורה פלילית - חיה היכל תשנ”ה 1995
מדעי החינוך - מחשבת החינוך - הרצל ברוך תשסא ב
מדעי החינוך - הכרת מסגרות בחינוך הבלתי פורמלי - דליה מרקוביץ תשסא א
מדעי החינוך - נכויות התפתחותיות - סוגיות - דר גלעדה אבישור תשסא א
מדעי החינוך - מחשבת החינוך - דר אלי כהן גוור תשסא א
מדעי החינוך - מוסיקה - דר נתן שחר תשסא א
מדעי החינוך - מוסיקה - דר נתן שחר תשסא א
מדעי החינוך - נכויות התפתחותיות - סוגיות - דר גלעדה אבישר תשסא א
מדעי החינוך - תכנון לימודים בגיל הרך - לאה אופיר תשסא א
מדעי החינוך - היחיד והחברה - שרית גדעוני כהן תשסא א
מדעי החינוך - מבוא לחינוך מיוחד - תמי שפיר תשסא א
מדעי החינוך - הכרת מסגרות בחינוך הבלתי פורמלי - דליה ציקוביץ תשסא א
מדעי החינוך - עקרונות בתכנון לימודים - כרמלה גינת תשסא א
מדעי החינוך - פיתוח סביבות למידה מגוונות - כרמלה גינת תשסא א
מדעי החינוך - שיטות מחקר - מיכל אובנקובסקי א
מדעי החינוך - שיטות מחקר - בתיה אילון תשסא א
מדעי החינוך - שיטות מחקר - הרצל ברוך תשסא א
מדעי החינוך - מבוא לחינוך לקויי שמיעה - ריקי צור תשסא א
מדעי החינוך - פסיכולוגיה התפתחותית של גיל ההתבגרות - דורון מרום תשסא
מדעי החינוך - פסיכולוגיה של הגיל הרך - דר רננה לוקס תשסא א
מדעי החינוך - תכנון לימודים בגיל הרך - לאה אופיר תשסא א
מדעי החינוך - היחיד והחברה - שרית גדעוני כהן תשסא א
מדעי החינוך - מבוא לחינוך מיוחד - תמי שפיר תשסא א
מדעי החינוך - לקויי שפה בקרב מתבגרים - אריאלה הלוינג תשסא
מדעי החינוך - נוער עולה בסיכון - נורית לוי תשסא
מדעי החינוך - הכרת מסגרות בחינוך הבלתי פורמלי - דליה מרקוביץ תש”ס 2000
מדעי החינוך - סטטיסטיקה ושיטות מחקר - דר רחל ארנון תשסא א
מדעי החינוך - סטטיסטיקה ושיטות מחקר - דר צחי אשכנזי תשסא א
מדעי החינוך - מחשבת החינוך - דר אלי כהן גוור תשסא א
מדעי החינוך - מוסיקה - דר נתן שחר תשסא א
מדעי החינוך - שימוש בטלוויזיה לימודית בכיתה - אוה כץ תשסא
מדעי החינוך - מחשבת החינוך - דר אלי כהן גוור תשסא
מדעי החינוך - שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה הרגילה - דר גלעדה אבישר תשסא ב
מדעי החינוך - פיתוח סביבות למידה מגוונות - כרמלה גינת תשסא א
מדעי החינוך - מתודות נבחרות בחינוך בלתי פורמלי - נועה צוק תשסא
מדעי החינוך - מבוא לגישה קהילתית - אסתר זורלינסקי תשסא
מדעי החינוך - חינוך באמצעות קולנוע - אוה כץ תשסא
מדעי החינוך - סטטיסטיקה ושיטות מחקר - שלומית שולי בכר תשסא
מדעי החינוך - לקויי שפה בקרב מתבגרים - אריאלה הלוינג תשסא ב
מדעי החינוך - נוער עולה בסיכון - נורית לוי תשסא ב
מדעי החינוך - חינוך באמצעות קולנוע - אוה כץ תשסא א
מדעי החינוך - מבוא לחינוך לקויי שמיעה - סיגל עדן תשסב 2002 א
מדעי החינוך - הכרת מסגרות בחינוך הבלתי פורמלי - נאשף עמאד תשסב 2002 א
מדעי החינוך - חינוך ודמוקרטיה - דר אבי אבידר תשסב 2002 א
מדעי החינוך - תכניות טלוויזיה לילדים כבסיס לדיון בתקשורת המונים - אוה כץ תשסא ב
1  2  3  4 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.