פרופסור

מבחנים בכלכלה וניהול ממכללת אחוה בפקולטה למדעי החברה, החוג לכלכלה בהתמחות מנהל עסקים

כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - יחסי ממשלה תעשיה - דר אריה אבישור תשנח 1998 א
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - מדדים חשבונאים פיננסים וכלכלים של יעילות - דר אריה אבישור תשנז 1997 ב
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - מדדים חשבונאים פיננסים וכלכלים של יעילות - דר אריה אבישור תשנח 1998 ב
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - ניתוח דוחות כספיים - דר אבישור אריה תשנז 1997 ב
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - ניתוח דוחות כספיים - דר אריה אבישור תשנח 1998 ב
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - היסטוריה כלכלית - דר אריה ארמון תשמו 1986 א
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - ניתוח דוחות כספיים - דר אריה אבישור תשנט 1999 ב
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - תהליכים דמוגרפיים - דר יונתן אנסון תשמט 1989 א
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - מבנה החברה - דר יונתן אנסון תשמט 1989 א
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - הפרטת חברות - דר אריה אבישור תשנז 1997 א
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - ארגון שיווק סיטונאי לתעשיות ארגונים ומוסדות - דר אבני עמוס תשנז 1997 א
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - חקר ביצועים בניהול - דר רם אורזך תשנז 1997 א
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - הפרטת חברות - דר אריה אבישור תשנח 1998 א
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - יסודות החשבונאות - רוח אבישי נסים, דר גילה בניסטי תשנג 1993 א
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - הפרטת חברות - דר אריה אבישור תשנט 1999 א
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - יחסי ממשלה תעשיה - דר אריה אבישור תשנט 1999 א
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - מבוא לחקר ביצועים - דר ניקול אדלר תשנט 1999 א
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - פיתוח אירגוני של מערכות ציבוריות - דר אבני עמוס תשנז 1997 א
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - ניתוח דוחות כספיים - דר אייל אילון תשנא 1991 ב
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - ניהול פרוייקטים - דר משה אבן חיים תשנט 1999 ב
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - ניתוח דוחות כספיים - דר אבישור אריה תשנז 1997 ב
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - פיתוח אירגוני של מערכות ציבוריות - דר עמוס אבני תשנז 1997 ב
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - ניתוח דוחות כספיים - דר אבישור אריה תשנח 1998 ב
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - מדדים חשבונאים פיננסים וכלכלים של יעילות - דר אבישור אריה תשנו 1996 ב
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - מדדים חשבונאים פיננסים וכלכלים של יעילות - דר אריה אבישור תשנז 1997 ב
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - ארגון שיווק סיטונאי לתעשיות ארגונים ומוסדות - דר עמוס אבני תשנז 1997 ב
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - ניהול פיננסי - פרופ א בן ציון תשנג 1993 א
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - מדדים חשבונאים פיננסים וכלכלים של יעילות - דר אריה אבישור תשנח 1998 ב
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - הפרטת חברות - דר אבישור אריה תשנז 1997 א
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - ארגון שיווק סיטונאי לתעשיות ארגונים ומוסדות - דר עמוס אבני תשנו 1996 א
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - חקר ביצועים בניהול - דר רם אורוך תשנז 1997 א
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - הפרטת חברות - דר אריה אבישור תשנח 1988 א
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - הפרטת חברות - דר אריה אבישור תשנט 1999 א
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - יחסי ממשלה תעשיה - דר אריה אבישור תשנט 1999 א
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - פיתוח אירגוני של מערכות ציבוריות - דר עמוס אבני תשנו 1996 א
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - פיתוח אירגוני של מערכות ציבוריות - דר עמוס אבני תשנח 1998 א
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - כספים בנקאות ומדיניות מוניטרית - מר אקשטיין תשמט 1989 ב
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי - פרופ א פורטיאנסקי דר מ איזנברג תשסד 2004 א
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - כספים בנקאות ומדיניות מוניטרית - דר אבי אקרשטיין תשנה 1995 ב
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - יסודות החשבונאות - רוח אבישי נסיב, דר גילה בניסטי תשנב 1992 א
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - מדדים חשבונאים פיננסים וכלכלים של יעילות - דר אבישור אריה תשנו 1996 ב
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - יסודות החשבונאות - רוח אביש נסים, דר גילה בניסטי תשנג 1993 ב
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - מסחר בינלאומי - פרופ וינבלט תשנה 1995 א
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - שיטות איכותיות בתחום השיווק והניהול - דר נורית זידמן תשנז 1997 א
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - יסודות המימון - דר דורון זימן תשנז 1997 א
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - חקר ביצועים בניהול - דר ר גניק תשסב 2002 א
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - ניהול ייצור ותפעול - דר אהבון גוניק תשסב 2002 א
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - ניהול ייצור ותפעול - דר אהרון גוניק תשסב 2002 א
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - כספים בנקאות ומדיניות מוניטרית - מר אקשטיין אבי תשמח 1988 ב
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - כספים בנקאות ומדיניות מוניטרית - מר אקרשטיין אבי תשמט 1989 ב
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - כלכלת יפן - פרופ טובה בלומנטל תשמו 1986 ב
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - ניתוח דוחות פיננסיים - דר אבישור אריה תשנו 1996 ב
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - היסטוריה כלכלית - מר גבאי תשמח 1988 ב
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - היסטוריה כלכלית - מר גבאי תשמח 1988 ב
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - פיתוח אירגוני של מערכות ציבוריות - דר עמוס אבני תשנז 1997 א
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - מחקר פעולה בניהול - דר אסף הראל תשנח 1998 א
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - סוגיות נבחרות במיסים - דר יחיאל הנדלסמן תשנט 1999 א
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - סוגיות נבחרות במיסים - דר יחיאל הנדלסמן תשסב 2002 א
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - ניהול פרוייקטים - דר ד דביר תשסב 2002 א
כלכלה בהתמחות מנהל עסקים - יזמות עסקית - מר בן דניאל תשנו 1996 ב
1  2 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.