פרופסור

מבחנים בספרות מאוניברסיטת תל אביב בפקולטה למדעי הרוח, החוג לספרות כללית

ספרות כללית - פוסט מודרניזם שם זמני - סמדר שפמן תשסב א
ספרות כללית - בין המינים - קריאה בתאוריות פמיניסטיות עכשוויות - אורלי לובין תשסב א
ספרות כללית - מבוא לבלשנות - טניה ריינהרט תשנח א
ספרות כללית - מבוא לבלשנות - טניה ריינהרט תשנח א
ספרות כללית - מבוא לתורת הספרות - מיכאל גלוזמן תשסב ב
ספרות כללית - ספרות היום - מנחם פרי תשנז א
ספרות כללית - מבוא לתורת התרגום - ניצה בן ארי תשסב א
ספרות כללית - מבוא לתורת התרגום - ניצה בן ארי תשסב א
ספרות כללית - כתוב בעיתון - טניה רינהרט תשסב ב
ספרות כללית - מבוא לתורת הרומן - מ שטרנברג תשסב א
ספרות כללית - מבוא לתורת הרומן - מ שטרנברג תשנח א
ספרות כללית - סיפורי חניכה גבריים ונשיים - סמדר שפמן תשסב ב
ספרות כללית - סיפורי חניכה גבריים ונשיים - סמדר שפמן תשסב ב
ספרות כללית - פוסט מודרניזם שם זמני - סמדר שפמן תשסב א
ספרות כללית - בין המינים - קריאה בתאוריות פמיניסטיות עכשוויות - אורלי לובין תשסב א
ספרות כללית - בין המינים - קריאה בתאוריות פמיניסטיות עכשוויות - אורלי לובין תשסב א
ספרות כללית - בין המינים - קריאה בתאוריות פמיניסטיות עכשוויות - אורלי לובין תשנז א
ספרות כללית - יסודות השיר - תמר יעקבי תשסב א
ספרות כללית - יסודות השיר - תמר יעקבי תשנו א
ספרות כללית - יסודות השיר - תמר יעקבי תשנז א
ספרות כללית - קריאה בכתבי סאד ומאזוך - עמליה זיו תשסב א
ספרות כללית - קריאה בכתבי סאד ומאזוך - עמליה זיו תשסב א
ספרות כללית - אורלי קסטל בלום מונוגרפיה - סמדר שפמן תשסב א
ספרות כללית - תחנות יסוד בספרות המערב - בן פורת כנען לובין תשנז ב
ספרות כללית - תחנות יסוד בספרות המערב - זיוה בן פורת תשנז א
ספרות כללית - בעיות יסוד בתורת הספרות הכללית - ישעיהו שן תשנז ב
ספרות כללית - מבוא לתורת הספרות - מיכאל גלוזמן תשסב א
ספרות כללית - מבוא לתורת הסיפורת - מנחם פרי תשנח א
ספרות כללית - מבוא לתורת הסיפורת - מנחם פרי תשנח א
ספרות כללית - מבוא לתורת הסיפורת - מנחם פרי תשנז א
ספרות כללית - מבוא לתורת הסיפורת - מנחם פרי תשנז א
ספרות כללית - מבוא לתורת הסיפורת - מנחם פרי תשסב א
ספרות כללית - מבוא לתורת הסיפורת - מנחם פרי תשסב א
ספרות כללית - יסודות הבלשנות התיאורטית - טניה ריינהרט תשסב ב
ספרות כללית - הרצח כמשחק הסיפור הבלשי - אייל סגל תשסד א
ספרות כללית - תיאטרון-בין היסטוריה לפואטיקה -
ספרות כללית - תיאטרון בין היסטוריהלפואטיקה -
ספרות כללית - מבוא לשירה העברית בימי הביניים -
ספרות כללית - מבוא לשירה העברית בימי הביניים -
ספרות כללית - הסיפור החסידי -
ספרות כללית - הפרטת איסוף האשפה -
ספרות כללית - זהות והתחזות -
ספרות כללית - יסודות הפרוזודיה -
ספרות כללית - יסודות הפרוזודיה -
ספרות כללית - יסודות השיר -
ספרות כללית - יסודות השיר -
ספרות כללית - נרטיבים של כוח ועונג - קריאה בכתבי סעד ומזוך
ספרות כללית - נרטיבים של כוח ועונג -
ספרות כללית - קווי מתאר לשירה העברית -
ספרות כללית - מונוגרפיה - טוני מוריסון
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.