פרופסור

מבחנים בכלכלה וניהול מהמרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון בפקולטה למדעי החברה, החוג לכלכלה

כלכלה - מבוא לאקונומטריקה ב - רון שטרן תשסב 2002 ב
כלכלה - כלכלה ציבורית - פר יוסף גבאי תשסב 2002 ב
כלכלה - כלכלה ותמחיר - תשסב 2002 א
כלכלה - מבוא לסטטיסטיקה א - תשסב 2002 א
כלכלה - מבוא לסטטיסטיקה א - דר סטרצלוב תשסב 2002 א
כלכלה - מתמטיקה לכלכלנים א - דר קוזיאשוילי ארקדי תשסב 2002 א
כלכלה - מתמטיקה לכלכלנים א - תשסג 2003 א
כלכלה - מתמטיקה לכלכלנים א - תשסג 2003 א
כלכלה - מתמטיקה ב - דר קוזשוואלי ארקדי תשסג 2003 ב
כלכלה - מתמטיקה לכלכלנים א - מגקיהן אברהם לשן תשסב 2002 ב
כלכלה - מבוא לכלכלה א - גורפינקל רומן תשסג א
כלכלה - מאקרו כלכלה - גלעד הלמן תשסג 2003 א
כלכלה - כלכלה הנדסית - גיל אהרוני תשסג 2003 א
כלכלה - חקר ביצועים - דר עודד סושרד תשסג 2003 א
כלכלה - יסודות החשבונאות - דר רימונה פלס תשסג 2003 ב
כלכלה - מבוא לסטטיסטיקה ב - דר הירשברג אליעזר תשסא 2001 ב
כלכלה - מבוא לחקר ביצועים - דר עודד סושהרד תשסא ב
כלכלה - מאקרו כלכלה - לימור גונן מיכאל שפר תשסד 2004 ב
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - קרימינולוגיה - תשסד 2004 א
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - קרימינולוגיה - 2004
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - מבוא לסוציולוגיה - פרופ דן סואן תשסה 2005 ב
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - מבוא לסוציולוגיה - 2004 א
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - מבוא לאנתרופולוגיה א - דר טליה שי תשסא 2001 ב
תקשורת - עריכה ודיווח תקשורתי - רביתר בן צדף תשנז 1997
חינוך - חינוך ודמוקרטיה - גב ש גברעם תשנח 1998
חינוך - שיטות הוראה ויסודותיהם הפסיכולוגיים - ארזי שולמית תשס 2000
תקשורת - עיונים בלשון התקשורת - דר בר אשר שלום תשנז 1997 ב
תקשורת - עיונים בלשון התקשורת - אביתר בן צדף תשנט 1999
תקשורת - עיונים בלשון התקשורת - אביתר בן צדף תשנט 1999
תקשורת - עיונים בלשון התקשורת - אביתר בן צדף תשס 2000
חינוך - תורת ההוראה - יעל קליין תשנט 1999 א
מדעי המדינה - יסודות המשטר בישראל - פרופ גיורא גולדברג תשנט 1999
כלכלה - מבוא לסטטיסטיקה א - יערית בוקק כהן תשסא 2001 א
מדעי המדינה - יסודות המינהל הציבורי - דר איטה ביק תשס 2000 א
מדעי המדינה - יסודות המינהל הציבורי - דר איטה ביק תשנט 1999 א
מדעי המדינה - יסודות המינהל הציבורי - דר איטה ביק תשנט 1999 א
חינוך - דיני חינוך - עוד ישראל פת תשס 2000 שנתי
תקשורת - מבוא לתקשורת ציבורית - אורנה בר נס תשנז 1997 ב
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - נוער מנותק - דר קנדל יצחק תשנט 1999 א
כלכלה - מיקרו כלכלה - גיל אהרוני תשסג 2003
פסיכולוגיה - מתמטיקה למדעי החברה - דר קוזיאשוילי ארקדי תשסג 2003 ב
פסיכולוגיה - מתמטיקה למדעי החברה - דר קוזיאשוילי ארקדי תשסב 2002
מדעי ההתנהגות - תאוריות באישיות א - דר איתן בירנבאום תשסו 2006 א
פסיכולוגיה - פסיכולוגיה התפתחותית - תשסד 2004
תקשורת - תאוריות ומודלים בתקשורת - אביתר בן צדף תשנח 1998 א
מדעי המדינה - מבוא לממשל ופוליטיקה א - דר איטה ביק תשנט 1999
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - עבודה סוציאלית - מוגבלות ונכות - דר פרידמן יעקב תשסב 2002
החוג המשולב - המשפחה והנישואין במקורות היהדות - אברהם כץ תשנט 1999 ב
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - סוציולוגיה אירגונית - דר יצחק קנדל תשנט 1999 א
תקשורת - אלימות תרבותית כלפי נשים - מאיר דביר מינה 0
תקשורת - התפתחותה של התקשורת הישראל - פרופ גיורא גולדברג תשס 2000
מדעי המדינה - פוליטיקה ישראלית - פרופ גיורא גולדברג תשנט 1999
מדעי המדינה - פוליטיקה ישראלית - פרופ גיורא גולדברג תשס 2000
מדעי המדינה - פוליטיקה ישראלית - פרופ גיורא גולדברג תשנט 1999
פסיכולוגיה - מבוא לפסיכולוגיה - תשסד 2004
מדעי ההתנהגות - שיטות מחקר וסטטיסטיקה ג’ - תשס”ו 2006
כלכלה - מערכות מידע ממוחשבות - דויטש מאיר 0
מדעי ההתנהגות - תפיסה - ד”ר שאקי שמואל 1
כלכלה - מבוא לתורת השמאות - תשס”ה 2005
כלכלה - מבוא לתורת השמאות - תשס”ד 2004 ספטמבר
1  2 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.