False בוטל איום השביתה
פרופסור

בוטל איום השביתה

ות"ת אישרה את הסכם השכר של הסגל האקדמי הזוטר

מערכת פרופסור | 20.11.2008
בוטל איום השביתה

ות"ת אישרה את תקצוב הסכם השכר בין הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר לבין ועד ראשי האוניברסיטאות. הממונה על השכר במשרד האוצר אישר את הסכם השכר בתחילת השבוע, ובכך הוסרו המכשולים האחרונים בפני החתימה על ההסכם, שנחתם בראשי תיבות כבר בתחילת ספטמבר. עם זאת, ועד ראשי האוניברסיטאות טרם הודיע לארגוני הסגל הזוטר על מועד לחתימת ההסכם. 

הסכם השכר משפר את תנאי העסקתם של חברי סגל אקדמי זוטר, המתרגלים (עוזרי ההוראה) ובעיקר את תנאיהם של המורים מן החוץ, שכעת מרביתם יועסקו כ"עמיתי הוראה" במשך 12 חודשים בשנה אקדמית, עם זכויות סוציאליות ואקדמיות. מורים מן החוץ הועסקו עד כה שמונה חודשים בשנה, אחריהם היו מפוטרים לארבעה חודשים שבתומם היו מועסקים בשנית. במקרים רבים העסקה זו נמשכה שנים רבות. הודות להסכם השכר החדש, המורים מן החוץ לא יאלצו להתמודד עם ארבעה חודשים ללא שכר ויזכו לזכויות סוציאליות מלאות, תוספת ותק, תקציב לנסיעות לכנסים, ועוד.

מאבק הסגל האקדמי הזוטר זכה לתמיכה ציבורית נרחבת שסייעה לכך שההסכם סוכם ואושר ללא שביתה ממושכת. בין התומכים המרכזיים בהסכם ניתן למנות את שרת החינוך, פרופ' יולי תמיר, שיזמה את מעורבות ות"ת בנושא, וסייעה פוליטית לקדם את ההסכם. גם ועדת החינוך של הכנסת בראשות ח"כ מיכאל מלכיאור נרתמה לנושא, והדיונים במסגרתה, בנוכחות שרת החינוך, היוו אבן דרך חשובה בהתקדמות המו"מ.

 
ד"ר דניאל מישורי, ראש צוות המו"מ של הפורום המתאם של ארגוני הסגל הזוטר:
"שמנו סוף להעסקת מרצים באקדמיה בתנאים של עובדי קבלן. מדובר בתיקון של עוול היסטורי, כשמרצים ומתרגלים הועסקו כעובדים "מן החוץ", באופן פוגעני. מדובר גם בהישג חברתי חשוב: מעבידים וארגוני עובדים נרתמו כדי לשנות מן היסוד תנאי העסקה מקפחים. אנו מודים לוועד ראשי האוניברסיטאות ולות"ת שהשכילו להירתם לחזון ולמשימה, ומנעו סכסוך עבודה קשה שהיה עלול לשתק את האוניברסיטאות בארץ."


שיאון קורן, יו"ר הפורום המתאם של ארגוני הסגל הזוטר: 
"זהו יום גדול לחברי הסגל הזוטר בישראל, בו מסתיים עוול שנמשך שנים רבות. אנחנו רוצים להודות לשרת החינוך, פרופ' יולי תמיר, שנתנה את ידה  למאבקינו הצודק. תמיר הביאה לתיקון דפוסי העסקה פוגעניים שהחלו שנים רבות לפני תחילת כהונתה כשרת חינוך, בכך היא קידמה רבות את ההשכלה הגבוהה. חברי הסגל הזוטר ערוכים ומוכנים לקיים מחקר פורה והוראה בקמפוסים במלוא המרץ כאשר כולנו מועסקים בתנאים סוציאליים ואקדמיים לתפארת מדינת ישראל."

הדפסה   שלח לחבר

עוד כתבות

תגובות

סה"כ 2 תגובות
מאת
כותרת
תוכן
באמת מזל טוב
עכשיו תור מי לאיים בשביתה?
מאת רוני | 20.11.2008
בשבוע הבא ביום שלישי שביתה באוניברסיטת ת"א
עובדי קופי טו גו מאיימים שישביתו את הלימודים אם לא יתחילו לתת להם טיפים גבוהים מחצי שקל!
מאת דן | 20.11.2008
בחזרה לדף המגזין הראשי
האם אתה מרוצה מהמסלול בו אתה נמצא
שלח
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.