False המאבק ממשיך
פרופסור

המאבק ממשיך

הסגל הזוטר משעה לשבועיים את החרפת הצעדים הארגוניים

מערכת פרופסור | 11.11.2008
המאבק ממשיך

בהמשך לשביתות האזהרה שהיו בשבוע החולף באוניברסיטאות תל-אביב, בר-אילן והאוניברסיטה העברית, תתקיים היום (חמישי) אסיפת הסברה באוניברסיטת חיפה (בין השעות 12 ל-14), ביום ראשון תתקיים אסיפת הסברה באוניברסיטת בן-גוריון (בין השעות 12 ל-14), וביום שלישי (בין השעות 11 ל-13) תתקיים אסיפה בטכניון. במהלך האסיפות לא יתקיימו לימודים, תרגילים ומעבדות של סגל אקדמי זוטר ומורים מן החוץ.


אתמול פנה יו"ר ור"ה, פרופ' מנחם מגידור, במכתב ליו"ר הפורום המתאם, מר שיאון קורן. במכתבו הצהיר יו"ר ור"ה כי: "ברצוננו להודיעך כי אנו רואים עצמנו מחויבים להסכם וכי בכוונתנו ליישמו במהירות האפשרית מיד לאחר אישורו, שאנו מצפים לו בזמן הקרוב." יו"ר ור"ה ביקש אורכה של שבועיים לפני שיוחרפו הצעדים הארגוניים עליהם הכריז הסגל הזוטר.
בתגובה, הודיע הפורום המתאם כי הצעדים הארגוניים  לא יוחרפו עד ל-23.11.2008, למעט אסיפות ההסברה המתוכננות.


ראשי הפורום המתאם הבהירו לוועד ראשי האוניברסיטאות כי באם לא יקוים ההסכם ויבוטלו הקיצוצים, יוחרף המאבק עד לכדי שביתה כללית.


רקע: מרבית חברי הסגל האקדמי הזוטר מועסקים כיום כעובדי קבלן אקדמיים במשך 8 חודשים בשנה בלבד, ומפוטרים מדי קיץ ללא כל זכויות סוציאליות או אקדמיות ואף ללא פיצויי פיטורין, ומועסקים מחדש בשנה הבאה, כך במשך שנים רבות. בחודש מאי האחרון נחתם הסכם הבנות שהוביל להסכם שכר קיבוצי שנחתם בספטמבר בראשי תיבות המתקן חלק ניכר מתנאי העסקה פוגעניים אלה. אולם, האוניברסיטאות פתחו את השנה מבלי ליישמו.


ד"ר דניאל מישורי, ראש צוות המו"מ, הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר:
"אנו מקווים שההסכם ייושם בתוך שבועיים. אם הסגל האקדמי הזוטר יאלץ לשבות, נשיאי האוניברסיטאות שלא השכילו לעמוד בהבטחותיהם ייאלצו להסביר את מחדליהם לחברי הסגל ולסטודנטים."


שי מלצר, סיו"ר הפורום המתאם של ארגוני הסגל הזוטר
"ראשי האוניברסיטאות אינם מקיימים את ההסכם שנחתם עם הסגל האקדמי הזוטר, בעוד משכורותיהם שלהם וההסכם עם הסגל הבכיר נמשכים כרגיל. הקיפוח מתבטא גם בפיטורים נרחבים של חברי סגל. לא נוכל לעבור על כך לסדר היום. השביתות הקצרות של השבוע הן אזהרה לקראת העתיד לבוא. אנחנו מקווים שהתנהלות חסרת האחריות של ראשי האוניברסיטאות תיפסק ושההסכם יכובד. אחרת,  כל האשמה על שיבוש הסמסטר תוטל על ראשי האוניברסיטאות."


גיל גולדנברג, יו"ר אגודת הסטודנטים באונ' תל אביב:
"ציבור הסטודנטים בישראל לא יוכל לסבול פגיעה גם בשנת הלימודים הנוכחית. על הנהלת האוניברסיטאות ומשרד האוצר לכבד את ההסכמים אשר נחתמו עם הסגל הזוטר לאחרונה".

הדפסה   שלח לחבר

עוד כתבות

תגובות

סה"כ 2 תגובות
מאת
כותרת
תוכן
וכך התחילה לה עוד שנה... (לת)
מאת tnhr | 11.11.2008
נו אז מה חדש?
אחרי שהאוצר יגיע להסכם איתם ולהסכם עם המרצים יקומו ועד ראשי השומרים ויסגרו את השערים באוניברסיטה
מאת נירית | 11.11.2008
בחזרה לדף המגזין הראשי
האם אתה מרוצה מהמסלול בו אתה נמצא
שלח
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.