False כנס באר שבע
פרופסור

כנס באר שבע

"הפער בין החקיקה והפסיקה לביצוע החוק הוא הפער שבו כשלנו כחברה"

מערכת פרופסור | 11.02.2008
כנס באר שבע

"הפער בין החקיקה והפסיקה לביצוע החוק הוא הפער שבו כשלנו כחברה". כך אמרה נשיאת בית המשפט העליון, במסגרת מושב הפתיחה של "כנס באר שבע לשלום הילד" באוניברסיטת בן-גוריון, אשר נערך זו השנה השביעית באוניברסיטת בן גוריון בנגב.

נשיאת בית המשפט העליון הוסיפה ואמרה כי ללא אמצעים ומשאבים מתאימים, ללא מתקני חקירה מותאמים לקטינים, ללא תנאי מעצר הולמים ונפרדים לקטינים, ללא מספר גדול יותר של חוקרי ילדים, חוקרי נוער, קציני מחקר, מעונות פתוחים ונעולים, מסגרות מתאימות לבני מיעוטים, מסגרות אבחון – ללא כל אלו, לא ניתן יהיה לצמצם את העבריינות בקרב בני הנוער.

הנשיאה בייניש טוענת כי כיום תהליכי משפט העוסקים בקטינים מעוכבים נוכח העדר מספר מספק של חוקרים, נוכח חוסר בחוות דעת של קציני מבחן, נוכח מיעוט שופטי נוער, תורי המתנה ממושכים למסגרות אבחון לחלופות מעצר, למסגרות טיפוליות – וזהו מצב שאין להשלים עמו.

"בלא תרגום של הישגי החקיקה והפסיקה לחיי המעשה; בלא פעילות משולבת – חינוכית, ציבורית, תרבותית וחברתית אשר תיישם את רוח החוק והפסיקה – יאבדו ההישגים מכוחם ונתקשה להתקיים כחברה בריאה, בטוחה ושלמה".

הנשיאה בייניש קוראת להפנות משאבים מתאימים לא רק בקצה הבעיה, אלא בשורשיה.

נשיאת בית המשפט העליון התייחסה גם לפסיקה כי לא תינתן הגנה בפלילים למורה או הורה אשר העניש ילד בעונש גופני. פסיקה זו מהווה סמכות שלא עוגנה בחקיקה מעולם.כמו כן, היא הוסיפה וסיפרה כי לבתי המשפט יש תפקיד מרכזי בהגנה על שלומם ועל זכויותיהם של ילדים. עם זאת, ציינה בייניש כי לא די בחקיקה להבטחת הגנתם של הילדים.היא  קוראת לפיתוח תשתית לתיאום בין-מקצועי של הגורמים השונים ולהקצאת משאבים כספיים הולמים בכדי לאפשר את הפעלת מכלול האמצעים – החקיקתיים, הפסיקתיים, החינוכיים, הטיפוליים והתקשורתיים לשיפור מעמדם וזכויותיהם של ילדים בישראל.

נשיאת בית המשפט העליון ציינה את החשיבות הטמונה בקיום הכנס בדרום הארץ בתקופה בה ילדים חיים בשדרות בצל איומי טילים וסכנת חיים, ונתונים לסכנות נפשיות ופיזיות בהיותם מוקד בזירת המלחמה המתנהלת, כקורבנותיה התמימים של מלחמת הטרור והפעילות הטרוריסטית.


כיתוב לתמונה: נשיאת בית המשפט העליון, דוירת בייניש, במושב הפתיחה של "כנס באר שבע לשלום הילד" באוניברסיטת בן-גוריון.
צילם: דני מכליס, אוניברסיטת בן-גוריון
הדפסה   שלח לחבר

עוד כתבות

בחזרה לדף המגזין הראשי
האם אתה מרוצה מהמסלול בו אתה נמצא
שלח
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.