False סקר התאחדות הסטודנטים הארצית
פרופסור

סקר התאחדות הסטודנטים הארצית

92% מהסטודנטים אינם מרוצים מדרך טיפולו של אהוד אולמרט במשבר

מערכת פרופסור | 13.01.2008
סקר התאחדות הסטודנטים הארצית

התאחדות הסטודנטים הארצית הזמינה סקר מחברת "מדגם", אשר יסקור סטודנטים באשר לדרך טיפולה של הממשלה במשבר במערכת ההשכלה הגבוהה.

דוברת התאחדות הסטודנטים הארצית, אפרת ברוסילובסקי:
"ניתוח הסקר מעלה כמה ממצאים עיקריים וחשובים:
92% מהסטודנטים אינם מרוצים מדרך טיפולה של הממשלה במשבר ההשכלה הגבוהה. האשם העיקרי הוא ראש הממשלה אהוד אולמרט ש -  92%  מהסטודנטים אינם מרוצים מדרך טיפולו של אהוד אולמרט במשבר בהשכלה הגבוהה.
72.7%   מהסטודנטים אינם מרוצים מדרך טיפולו של יו"ר מפלגת העבודה אהוד ברק במשבר בהשכלה הגבוהה. 9.6% מהסטודנטים תמכו במפלגת העבודה בבחירות הקודמות – ציבור הסטודנטים מונה 250,000 סטודנטים – ציבור הסטודנטים למעשה נתן מעל מנדט אחד למפלגת העבודה.
18% מהסטודנטים ציינו כי במידה ושר הביטחון אהוד ברק יפתור את המשבר במערכת ההשכלה הגבוהה, הסיכוי שיצביעו למפלגת העבודה בבחירות הקרובות יגדל, כך שהמפלגה יכולה למעשה להכפיל את כוחה בציבור סטודנטים ליותר מ 2 מנדטים. כוחה של מפלגת העבודה יגדל  על חשבונם של  מפלגת קדימה  וישראל ביתנו. השר אביגדור ליברמן שמפלגתו כמעט לא קיבלה קולות בבחירות הקודמות, צריך להבין כי מפלגת ישראל ביתנו יכולה להגדיל את כוחה על חשבון מפלגת הליכוד במידה ותהיה הגורם המשפיע בסיום המשבר בהשכלה הגבוהה.

יו"ר התאחדות הסטודנטים הארצית, איתי שונשיין:
"ציבור הסטודנטים מאוכזב קשות מטיפולה של הממשלה במשבר במערכת ההשכלה הגבוהה. האכזבה נובעת בעיקר מאי טיפולה של שרת החינוך יולי תמיר במשבר הנוכחי ובמשברים הקודמים. שרת החינוך אינה רלוונטית יותר בנושא החינוך במדינת ישראל.
הסקר מראה את אוזלת ידה של הממשלה ואת האכזבה הרבה של ציבור הסטודנטים ממנה.
250,000 סטודנטים הינם מעל 10 מנדטים, ציבור הסטודנטים הינו ציבור משכיל ואינטליגנטי, ואינו שוכח בקלות את האנשים שנטשו והשאירו אותו לבדו, מול פקידי האוצר.
מחר, אנו נפגין מול בית הדין לענייני עבודה, אני קורא לציבור הסטודנטים להגיע ולהשמיע את קולם כנגד הוצאת צווים אלו."

הסקר נערך בקרב 500 סטודנטים מ-5 האוניברסיטאות בארץ.

הסקר נערך ממוקד הסקרים הממוחשב של מכון המחקר מדגם.

 

 

 

 

 

 

 

 

שכיחות

אחוז

אם הבחירות היו מתקיימות היום לאיזו מפלגה היית מצביע?

עדיין לא החלטת

141

28.1%

לא היית מצביע

73

14.6%

ליכוד

61

12.2%

מרצ

50

10.0%

עבודה

48

9.6%

איחוד לאומי- המפדל

40

8.0%

הירוקים

20

4.0%

קדימה

17

3.4%

ישראל ביתנו

14

2.8%

מפלגות ערבית |בלד, רעם, חדש|

13

2.6%

מסרב לענות

11

2.2%

רשימה אחרת |עלה ירוק, שינוי, תפנית, חרות, צומת|

7

1.4%

שס

2

.4%

צדק חברתי בראשות גאידמק

2

.4%

הגימלאים

1

.2%

יהדות התורה|אגודת ישראל

1

.2%

סה"כ

501

100.0%

 

 

 

שכיחות

אחוז

עד כמה אתה מרוצה או לא מרוצה באופן כללי מדרך טיפולה של הממשלה במשבר בהשכלה הגבוהה?

מרוצה במידה רבה

4

.8%

מרוצה במידה מועטה

30

6.0%

לא כל כך מרוצה

69

13.8%

כלל לא מרוצה

393

78.4%

לא להקריא - לא יודע | מסרב

5

1.0%

סה"כ

501

100.0%

 

 

 

 

שכיחות

אחוז

באיזו מידה אתה מרוצה מדרך טיפולו של יור מפלגת העבודה, אהוד ברק, במשבר בהשכלה הגבוהה?

מרוצה במידה רבה

3

.6%

מרוצה במידה מועטה

33

6.6%

לא כל כך מרוצה

67

13.4%

כלל לא מרוצה

297

59.3%

לא להקריא- לא יודע | מסרב

101

20.2%

סה"כ

501

100.0%

 

 

שכיחות

אחוז

באיזה אופן תשפיע דרך טיפולו של אהוד ברק במשבר בהשכלה הגבוהה על הסיכוי שתצביע עבור מפלגת העבודה בבחירות הבאות?

תקטין את הסיכוי שאצביע עבור מפלגת העבודה

54

10.8%

תגדיל את הסיכוי שאצביע עבור מפלגת העבודה

90

18.0%

לא תשפיע על הסיכוי שאצביע עבור העבודה- לא אצביע לעבודה בכל מ

289

57.7%

לא תשפיע על הסיכוי שאצביע עבור העבודה- אצביע לעבודה בכל מקרה

37

7.4%

לא להקריא- לא יודע | לא החלטתי | מסרב

31

6.2%

סה"כ

501

100.0%

 

 

שכיחות

אחוז

באיזה אופן תשפיע דרך טיפולו של השר אביגדור ליברמן במשבר בהשכלה הגבוהה על הסיכוי שתצביע עבור מפלגת ישראל ביתנו בבחירות הבאות?

תקטין את הסיכוי שאצביע עבור מפלגת ישראל ביתנו

23

4.6%

תגדיל את הסיכוי שאצביע עבור מפלגת ישראל ביתנו

74

14.8%

לא תשפיע על הסיכוי שאצביע עבור ישראל ביתנו- לא אצביע לישראל ביתנו בכל מקרה

354

70.7%

לא תשפיע על הסיכוי שאצביע עבור ישראל ביתנו- אצביע לישראל ביתנו בכל מקרה

16

3.2%

לא להקריא - לא יודע | לא החלטתי | מסרב להשיב

34

6.8%

סה"כ

501

100.0%

 

 

 

 

שכיחות

אחוז

מין |לסימון מראיין| :

זכר

231

46.1%

נקבה

270

53.9%

סה"כ

501

100.0%

 

 

 

 

שכיחות

אחוז

מה גילך

17-20

31

6.2%

21-24

182

36.4%

25-28

151

30.2%

29-32

71

14.2%

33+

62

12.4%

מסרב

3

.6%

סה"כ

500

100.0%

 


 

הדפסה   שלח לחבר

עוד כתבות

תגובות

סה"כ 1 תגובות
מאת
כותרת
תוכן
אני לא מבינה מי הם ה-8 אחוז
שכן מרוצים מאולמרט? אלו שלא שובתים ולא עושים צבא?
מאת karen | 13.01.2008
בחזרה לדף המגזין הראשי
האם אתה מרוצה מהמסלול בו אתה נמצא
שלח
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.