False יו"ר חדש לאגודה של אוניברסיטת ת"א
פרופסור

יו"ר חדש לאגודה של אוניברסיטת ת"א

יו"ר חדש נבחר לאגודת הסטודנטים של אוניברסיטת ת"א. גיל גולדנברג, סטודנט למשפטים ולחינוך יחליף את בועז טופורובסקי, היו"ר היוצא.

דר נדלר | 01.01.1900
יו

אמש התכנסה מועצת אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת ת"א לבחור יו"ר חדש, בעקבות סיום כהונתו של היו"ר היוצא בועז טופורובסקי, ממובילי מאבק הסטודנטים האחרון. גיל גולדנברג, סטודנט למשפטים ולחינוך נבחר ברוב מוחץ להחליפו בראשות אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת ת"א, אגודת הסטודנטים הגדולה בארץ המייצגת כ-30,000 סטודנטים הלומדים באוניברסיטת ת"א.

 


גולדנברג נכנס לתפקיד בתקופה בה ניכרת תכונה רבה בעולם הסטודנטים סביב מסקנות ועדת שוחט. גולדנברג אף הוא היה ממוביליו הבולטים של מאבק הסטודנטים האחרון וציין בעבר כי הסטודנטים לא יוכלו להשלים עם המלצות הועדה, שכזכור המליצה להעלות את שכר-הלימוד ל-14,800 ₪ במקום 8,500 ₪ כיום.

 


גולדנברג, 27, יו"ר תא "הדור החדש" של מפלגת העבודה, נשא גולדנברג דברים במהלך הישיבה, בהם התייחס לאתגרים העומדים בפני ציבור הסטודנטים בכלל ובפני מנהיגי הסטודנטים בפרט:
"בתקופה הקרובה עלינו לפעול על מנת לחזק את הקשר עם הסטודנטים בד בבד עם הובלת המאבק למען עתיד ההשכלה הגבוהה. הנגישות למערכת ההשכלה הגבוהה ואיכותה עומדות בסכנה ועלינו לעמוד בפרץ כשומריה. מודל שכר הלימוד שמציעה ועדת שוחט יהפוך את הנגישות להשכלה הגבוהה לבלתי אפשרית עבור אלו שידם אינה משגת ומגמת ההפרטה שפשטה בשנים האחרונות ופרצה לאוניברסיטה תימשך ביתר שאת באם תאומצנה מסקנות הועדה. הסטודנטים מצפים מהנהגתם לעמוד איתנה אל מול המגמות ההרסניות שנראות באופק מערכת ההשכלה הגבוהה. כיו"ר אגודת הסטודנטים הגדולה בארץ אני מתחייב לעמוד על המשמר ולדאוג לזכויות הסטודנטים הן של היום והן של המחר."

 


גולדנברג, סטודנט לתואר ראשון למשפטים וחינוך, פעיל באגודת הסטודנטים כשלוש שנים. כיהן כראש  מחלקת הסברה של אגודת הסטודנטים וכיו"ר מועצת משפטים באגודת הסטודנטים והיה ממובילי מאבק הסטודנטים האחרון.

 


לתפקיד סגנית יושב-הראש נבחרה דנה רייזין, סטודנטית לתואר שני בתוכנית הבינתחומית לאומנויות.
לתפקיד ראש מחלקת הסברה, נבחר שחר בוצר, שהחליף את גולדנברג בתפקידו.
לתפקיד ראש מחלקת מעונות, מלגות ומעורבות חברתית נבחר יונתן היינה גלי.
לתפקיד רמ"ח לעניינים אקדמיים נבחרה דפי-קודיש וייכרט.
לתפקיד רמ"ח מנהל ותכנון נבחר רן לבנה.

הדפסה   שלח לחבר

עוד כתבות

תגובות

סה"כ 0 תגובות
מאת
כותרת
תוכן
בחזרה לדף המגזין הראשי
האם אתה מרוצה מהמסלול בו אתה נמצא
שלח
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.