False טיוטת ההסכם שהוצע ע"י משרד רה"מ
פרופסור

טיוטת ההסכם שהוצע ע"י משרד רה"מ

הטיוטה אשר הוצעה לסטודנטים ב-16.05.07

מערכת פרופסור | 01.01.1900
טיוטת ההסכם שהוצע ע

מתוך דאגה אמיתית לעתיד ההשכלה הגבוהה בישראל כמרכיב יסוד בחוסן הלאומי של מדינת ישראל, ומתוך מחויבות לדו שיח קבוע , מתמשך ומשותף עם ציבור הסטודנטים, הוסכם בין נציגות הסטודנטים ובין נציגי ממשלת ישראל כדלקמן:
 

 1.  לאחר הגשת המלצות ועדת שוחט, ובטרם הבאתן לדיון בממשלה, תקויים הידברות בין נציגי הממשלה ובין הנציגות הנבחרת של ציבור הסטודנטים, לעניין ההמלצות הנוגעות לשכר הלימוד, בכדי שיובאו לאישור הממשלה המלצות מוסכמות בנושא.
 2.  אם לא תושג הסכמה יבחרו הצדדים אישיות ציבורית מוסכמת בעלת שיעור קומה לשמש כמגשר ביניהם. הליך הגישור יתקיים תוך פרק זמן סביר בנסיבות העניין.
 3.  כחלק ממחויבותה של הממשלה להעמיד משאבים נוספים לרשות מערכת ההשכלה הגבוהה: 
   
  א. בשנת הלימודים תשס"ח שכר הלימוד לא יועלה, ותישמר ההנחה של 26% שתחול על כל המוסדות הנכללים בדו"ח ועדת וינוגרד. (גובה ההנחה לסטוד' במוסדות הבלתי מתוקצבים 46 מליון ₪).  
  ב. ישודרג סל השירותים לסטודנטים ולשיפור רמת ההוראה בהיקף של 200 מליון ₪, מתוכם 50 מליון ₪ מתקציב ממשלתי (בשנה הנוכחית ובשנה הבאה) ו-150 מליון ₪ תקציב המוסדות להשכלה גבוהה שיוזרם ממקורות ממשלתיים, במסגרת יישום הרפורמה במערכת ההשכלה הגבוהה.
  ג.  משרד החינוך ישיב בשנת הלימודים תשס"ז לתלמידי המכללות להכשרת מורים 160 ₪ לתלמיד.         
  ד.  שכ"ל האוניברסיטאי של סטודנטים לרפואה בשנים הקליניות יושווה לשכ"ל של סטודנט לתואר ראשון. לעניין שכ"ל, סטודנט אשר למד בשנת הלימודים תשס"ז במכינה קדם אקדמאית במוסד מתוקצב ייחשב כסטודנט רשום במערכת ההשכלה הגבוהה בשנת תשס"ז.
 4.   סמסטר ב' בשנה"ל תשס"ז לא יבוטל, ושנה"ל הנוכחית תושלם במאמץ משותף של הסטודנטים וסגל המרצים. 
 5.  הלימודים בכל המוסדות להשכלה גבוהה יחודשו החל מיום ד', כ"ז אייר תשס"ז, (17.5.2007).
הדפסה   שלח לחבר

עוד כתבות

תגובות

סה"כ 0 תגובות
מאת
כותרת
תוכן
בחזרה לדף המגזין הראשי
האם אתה מרוצה מהמסלול בו אתה נמצא
שלח
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.