False מעונות בטכניון
פרופסור

מעונות בטכניון

מידע מקיף אודות המעונות בטכניון

| 01.01.1900
מעונות בטכניון
הטכניון הינו מוסד לימודים וותיק אשר נוסד ב - 1924. הטכניון מקנה השכלה והכשרה בהנדסה ובתחומים הקשורים להם, כמו ארכיטקטורה, רפואה, ניהול תעשייתי וחינוך תוך קיום סביבה אינטלקטואלית ממריצה.הטכניון מציע לכלל הסטודנטים מגוון של פתרונות דיור, העונות לצרכים השונים של הסטודנטים. המעונות מיועדים הן ליחידים הן לזוגות ומשפחות.


תנאי קבלה:
הזכאות למעונות נקבעת עפ"י קריטריונים כלכליים, חברתיים ואקדמיים.
בכל שנה "מתחרים" הסטודנטים על מקומות מול הסטודנטים האחרים שמגישים באותה שנה, כך יתכן שסטודנט שקבל מעונות בשנה מסוימת לא יקבל בשנה אחרת ולהיפך.
סטודנטים שמקבלים תשובה שלילית נמצאים אוטומטית ברשימת המתנה.
סטודנטים שהסיבה היחידה לדחייתם היא חוסר במקומות, מקבלים תשובה בנוסח:
בתחילת כל סמסטר ניתן להגיש בקשות מעבר מסוג מעון אחד לסוג מעון אחר, והבקשות מטופלות לפי ניקוד צבירה ולפי מספר המקומות המתפנים.
סטודנט שקבל תשובה שלילית למעונות זכאי לערער (טופס ערעור ושובר תשלום מצורפים למכתב התשובה השלילי)..כדאי לערער רק אם יש שינוי בנתונים שנמסרו בטופס הבקשה למעונות או שיש נתונים נוספים המצביעים על קושי מיוחד שלא בא לידי ביטוי בטופס הבקשה.

רישום:

מענה קולי מעונות - 04-8223166

  • משרד ראשי-הנהלה מזכירות, בנין 15 במעונות טכניון עליון8292287,8292284
  • הממונה על האחזקה במעונות בנין 15 במעונות טכניון עליון8292420
  • משרד אזור טכניון עליו,ן בנין 16 במעונות טכניון עליון8292419
  • משרד אזור טכניון תחתון, בין בנין 5 ל- 10 במעונות טכניון תחתון8292349
  • משרד אזור קנדה, בין בנין 43 ל- 45 במעונות קנדה 8292180,8292139
  • משרד אזור שער מזרח בנין 458 במעונות שער מזרח 8292403
  • משרד אזור מעון קסל, רח' אלנבי 85, קרית אליעזר, חיפה, 8515783
  • משרד אזור סגל זוטר, בנין 1 במעונות סגל זוטר8292864

 

מיקום:
המעונות ממוקמים בקמפוס הטכניון (פרט למעון קסל המיועד לרפואנים ונמצא בקרית אליעזר.)
במעונות גרים סטודנטים תלמידי מכינה, תואר ראשון ותארים מתקדמים משרד המעונות מטפל במיון תלמידי התואר הראשון בלבד, עפ"י קריטריונים קבועים מראש.


המעונות כוללים:
לכל סטודנט מיטה, ארון, שולחן וכסא.
בבניינים המחולקים לדירות לכל דירה מקרר וכיריים.
בחלק מהבניינים הישנים קיימים שירותים משותפים לכל הבנין ומטבחים משותפים הכוללים כיריים לבישול. גם בבניינים אלה - יש בכל דירה מקרר. ברוב חדרי המעונות קיימת נקודת חיבור לרשת הטכניון.
בכל איזור מגורים קיימים חדרי כביסה ובהם מכונות כביסה ומייבשי כביסה וכן שרותים נוספים שיפורטו לגבי כל איזור.
דיירי מכינה והנדסאים מתגוררים במעונות טכניון תחתון בבניינים של שלושה סטודנטים בחדר.
באיזורים - קנדה, מזרח וסגל זוטר ישנה חלוקת דואר לתיבות דואר בבניינים.
דיירים המתגוררים באיזורים האחרים יכולים לקבל תיבת דואר על שמם. תיבות הדואר נמצאות בבנין 19 במעונות טכניון עליון.
על הסטודנט להוציא ממכשיר "הציונומט" שבבנין אולמן אישור על היותו דייר מעונות ולגשת עם אישור זה לדואר הטכניון לקבלת מפתח לתיבת הדואר.

 

סוגי מעונות:

 

 

מעונות טכניון תחתון (ריבקין):
המעונות נבנו בשנות החמישים. הבניינים שוכנים בתוך חורשה בקרבת מקום ללב הקמפוס.
בכל חדר גרים שני סטודנטים (פרט לבנייני המכינה בהם גרים שלושה בחדר).בכל הבניינים - השירותים, המקלחות והמטבחונים משותפים ונמצאים במסדרון הבניין.
באזור מצויים מועדונים, חוות מחשבים, חדר ידיעת הארץ וספריה אור קולית וכן סופרמרקט, מרפאת שיניים וחדר כביסה.
אחראי האיזור מר אליעזר גוטמן טל 04-8292349. המשרד ממוקם בין בניין 5 ל- 10.

 

מעונות העמים:
המעונות נבנו בשנות השבעים. בחלקם בנינים בהם גרים שני סטודנטים בחדר .כאשר המקלחות, השירותים והמטבחים המשותפים נמצאים במסדרון הבנין בבניינים אחרים חדרים לשני סטודנטים, לכל שני חדרים מקלחת ושירותים משותפים. המטבחים נמצאים במסדרון.
אחראית האיזור גב' דלית אלדשטיין-הראל טל 04-8292419. משרדה ממוקם בבנין 16 (מעל משרד המעונות הראשי).

 

מעונות הסנט- המעונות כוללים:
בניינים משנות ה- 90. הבניינים ממוקמים מול בנין "צ'רצ'יל".
בבניינים דירות בנות שלושה חדרים, שני סטודנטים בכל חדר.
לכל דירה מטבח, פינת אוכל, שירותים ומקלחת.
אחראית האיזור גב' דלית אלדשטיין-הראל טל 04-8292419. משרדה ממוקם בבנין 16 (מעל משרד המעונות הראשי).

 

מעונות "משופצים":
הבניינים משנות החמישים, ממוקמים באיזור טכניון תחתון ועברו "הסבה" לדירות של אחד בחדר.
בכל דירה 4-6 דיירים ולהם מטבחון מקלחת ושירותים משותפים לדירה.
אחראי האיזור מר אליעזר גוטמן טל 04-8292349. המשרד ממוקם בין בניין 5 ל-10.

 

מעונות קנדה:
המעונות נבנו בשנות השבעים והשמונים. בכל הבניינים דירות בנות 5 חדרים, דייר בכל חדר. לכל דירה סלון, פינת אוכל, מטבחון, מקלחת ושירותים.
מעונות קנדה ממוקמים בצפון הקמפוס, (מתחת לבריכת הטכניון).
באזור מרכז קהילתי גדול ומחודש ובו חוות מחשבים. כמו כן באיזור חדר מוזיקה, חדר האזנה למוזיקה וחדר כביסה.
אחראי האיזור מר יעקב פלג טל 04-8292180. משרד המעונות ממוקם ליד בנין 43.

 

מעונות מזרח:
המעונות ממוקמים ליד שער הכניסה המזרחי לטכניון (מכיוון שכונת נשר).מעונות מזרח ה"ישנים" נבנו בשנות התשעים. מעונות מזרח החדשים - נבנו בשנים האחרונות. בכל הבניינים דירות בנות 5 חדרים, דייר בכל חדר. בכל דירה מטבח + פינת אוכל, שירותים ומקלחת. הבניינים הישנים והחדשים ממוזגים. הסטודנטים נושאים בתשלומי החשמל. בדירת רווקים עלות החשמל הדירתית תחולק במספר הדיירים בדירה.באזור חוות מחשבים מועדון וחדר כביסה.
אחראי האזור מר פסח יעקובוביץ טל 04-8292403. משרדו ממוקם בבנין 458.

 

מעונות נווה אמריקה:
בניינים משנות ה- 90. בכל דירה 5-6 דיירים, כשבכל חדר דייר אחד.
לכל דירה מטבח, פינת אוכל וסלון. בכל דירה מקלחות ושירותים.
בחלק מהבניינים - לכל שניים שלושה סטודנטים מקלחת ושירותים.
אחראית האיזור: גב' דלית אלדשטיין-הראל טל 04-8292419.
משרדה ממוקם בבנין 16 (מעל משרד המעונות הראשי).

 

מעון קסל:
בנין רב קומות שנבנה בשנות השבעים וממוקם בקרית אליעזר (כולל מעליות).
המגורים במעון קסל מיועדים בעיקרם לתלמידי ביה"ס לרפואה (ורפואה מעבדתית שנה ג').
בבנין דירות בנות 2 ו- 3 חדרים. בחלק מהחדרים משוכנים 2 סטודנטים בחדר ובחלקם סטודנט אחד בכל חדר. בכל דירה מקלחת, שירותים ומטבחון. בבנין גם דירות לזוגות ולמשפחות.כ ל החדרים ממוזגים.
לרשות הדיירים עומדים ספריה, מועדון, חדר כושר, חוות מחשבים קטנה, מכונות כביסה וייבוש.
אחראי האיזור מר שמחה פיקלני טל 04-8515783.
כתובת המעון: רח' אלנבי 85,קרית אליעזר חיפה.

 

מעונות לזוגות:
הדירות לזוגות מפוזרות באזורים השונים של המעונות. קיימים טיפוסים שונים של דירות החל מדירות קטנות משנות השבעים ועד דירות גדולות יחסית וחדשות. השיבוץ לדירות נעשה עפ"י קריטריונים של וותק בטכניון, לימודי בן/בת הזוג, ההעדפות הסטודנטים ושיקולים נוספים.לכל דירת זוג/משפחה ריהוט מינימלי, מטבח (מקרר וכיריים) ושירותים. במעונות בהם קיימות דירות ממוזגות, (במעונות מזרח החדשים ובקרוב גם במעונות מזרח הישנים) הסטודנטים ישאו בתשלומי החשמל.

 

מעונות המגדלים:
באמצע שנות השמונים נבנו שני בניינים רבי קומות המאוכלסים בזוגות ובמשפחות בלבד. בדירות לזוגות הכוללים סלון + מטבח, חדר שינה ושירותים. באזור מרכז קהילתי גדול.
אחראי האזור מר יעקב פלג טלפון: 04-8292180. משרד המעונות ממוקם ליד בנין 43.

 

מעונות למשפחות:
הדירות למשפחות ממוקמות בבנייני "המגדלים" באזור מעונות קנדה ובמעונות מזרח החדשים.
השיבוץ נעשה על פי קריטריונים של ותק בטכניון, לימודי בן/בת הזוג, העדפת הסטודנט ושיקולים נוספים.
לכל דירת משפחה ריהוט מינימלי, מטבח (מקרר וכיריים) ושירותים. אין ריהוט עבור תינוקות/ילדים.
במעונות מזרח החדשים בהם קיימות דירות ממוזגות, הסטודנטים נושאים בתשלומי החשמל.
בטכניון מעון לילדים השייך לנעמ"ת. פרטים בטלפון 8292919.

 

מעונות שלון ופלם ביץ':
מיועדים לדיור של זוגות ומשפחות של תלמידי תארים מתקדמים.בדירות: סלון, חדר שינה מטבח ופינת אוכל וציוד דירתי מינימלי.
אחראית האיזור גב' דלית אלדשטיין-הראל טל 04-8292419 .משרדה ממוקם בבנין 15 (ליד משרד המעונות}

 

שכר דירה:
שכר הדירה נגבה בהוראת קבע באמצעות ההרשאה לחיוב חשבון שממלא כל סטודנט בתחילת לימודיו, והוא צמוד למדד המחירים לצרכן המפורסם ב- 15 בכל חודש. סטודנט שהתגורר במעונות החל מה- 1 לחודש ועזב עד ל-15 בו, ישלם עבור חצי חודש. סטודנט שפינה את חדרו החל מה- 16 לחודש ועד לסוף החודש, ישלם עבור חודש מלא. התשלום למעונות ייגבה החל משנת תשס"ה, ב - 10 לכל חודש, עבור אותו החודש. בגביית שכר הדירה למעונות מטפלת מחלקת חשבונות סטודנטים.
פרטים נוספים ניתן לקבל אצלם בטלפון: 04-8292300 / 2862, או להגיע בשעות הקבלה בימים א'-ה' (13:00-11:00) לבנין הסנאט בטכניון.

אפשרויות מגורים אחרות:
על לוחות המודעות ברחבי הקמפוס תלויות מודעות רבות המיועדות לסטודנטים, במיוחד בבית הסטודנט. כמו כן, אגודת הסטודנטים מחלקת חינם דפים המכילים מודעות כאלה בדלפק הנמצא בבית הסטודנט.
מידע על מאגר דירות להשכרה בקרבת הטכניון, ניתן למצוא גם באתר של אגודת הסטודנטים:
בחיפה נמכרים בימי ששי שני מקומונים: "כלבו" ו- "ידיעות חיפה", שבהם קיימים מדורים של דירות להשכרה.


כתובות נוספות לדיור ארעי:
א. גג לחייל המשוחרר, רח' שיבת ציון 83, טל: 04-8669414
ב. לסטודנטים ערבים: רח' סנט לוקס 4, טל: 04-8522713
ג. לסטודנטיות: בית ליגת נשים, רח' יל"ג 3, טל: 04-8626177

הדפסה   שלח לחבר

עוד כתבות

תגובות

סה"כ 0 תגובות
מאת
כותרת
תוכן
בחזרה לדף המגזין הראשי
האם אתה מרוצה מהמסלול בו אתה נמצא
שלח
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.