False זכויות וחובות הסטודנט בהגשת עבודות אקדמיות
פרופסור

זכויות וחובות הסטודנט בהגשת עבודות אקדמיות

נמצאים לפני או בעיצומה של הגשת עבודה אקדמית ? על כל סטודנט לדעת את זכויותיו וחובותיו האקדמיות במסגרת הלימודים האקדמיים. היכנסו למאמר לקריאה מורחבת.

מערכת פרופסור | 15.01.2019
זכויות וחובות הסטודנט בהגשת עבודות אקדמיות

כל מי שלומד במוסד אקדמי בסופו של דבר יצטרך להגיש עבודה אקדמית בנושא אותו הוא לומד, כאשר העבודה הזו תקבע חלק משמעותי מאוד מהציון הסופי שלו. מכיוון שמדובר על עבודות אקדמיות חשובות מאוד יש נהלים די ברורים ומערכת שלמה של זכויות וחובות.

 

מי דואג לידיעת הזכויות והחובות?

 

לפני שנעבור על חלק מהזכויות והחובות של הסטודנטים לגבי העבודות האקדמיות שעליהם להגיש, יש צורך להבין מי קובע את הזכויות והחובות הללו. האם זה משרד החינוך? האם זו המועצה להשכלה גבוהה? למעשה כל תחום הלימודים הגבוהים בישראל מחזיק בקונצנזוס לגבי הזכויות והחובות של האקדמאים, כך שהזכויות והחובות בין כל מכללה וכל אוניברסיטה יהיו דומות. מי שאוכף זאת בפועל הם אגודת הסטודנטים שנמצאת בכל מוסד לימודי מאוניברסיטאות ועד מכללות.

 

אלו זכויות וחובות יש לגבי השיעורים?

 

חשוב לזכור שהעבודות שבסופו של דבר יצטרכו לעשות הסטודנטים יהיו לפי הנושאים שהם למדו. עם זאת, למרות השוני הרב בין הנושאים, הרי שהזכויות והחובות הם עניינים אוניברסליים שלא משתנים לפי נושא הלימוד או לפי אורך העבודה. בכדי שהעבודה תהיה מתאימה יש צורך שהמרצה שמעביר את אותו הקורס יפרט את הסילבוס של הקורס ויסביר לסטודנטים מה בדיוק הם יצטרכו לעשות ומאלו נושאים לבחור את נושא העבודה. בנוסף, כל אחד מהם חייב לדעת מה המשקל של העבודה מהציון הסופי שלו.

 

חייבים להבין את מהות ומבנה העבודה

 

בנוסף לידיעת הסילבוס על ידי הסטודנט, המרצה חייב להיצמד אליו כמה שיותר. ברגע שמתפזרים יותר מידי רחוק מחומר הלימוד המקורי העבודה האקדמית שהסטודנט יצטרך לעשות תהיה הרבה יותר קשה. גם אם המרצה לא יכול להגיע  לשיעור הוא חייב לדאוג למרצה אחר שיחליף אותו. המרצה גם חייב לעבור עם התלמידים על מבנה העבודה בכדי שלא יהיו להם סימני שאלה שיכולים לפגוע באיכות העבודה ולעתים אפילו ברלוונטיות שלה מבחינת מבנה או נושאים.

 

מה לגבי עבודה סמינריונית?

 

העבודות האקדמיות המוכרות ביותר הן העבודות הסמינריונית. עבודות אלו הן ארוכות ומורכבת ביותר והן תצטרכנה להיעשות על ידי כל לומד באופן אישי בסוף התואר. הגשת העבודה הסמינריונית צריכה להתבצע בתאריך המדויק ורק כאשר יש אישור להארכה אפשר להתעכב עם ההגשה. כמו כן העבודה צריכה להיות בכמות הדפים שציין המרצה ולהיצמד לנושא המחקר, כאשר עבודה זו חוקרת לעומק נושא מסוים שצריך להיות פרי יצירתו הבלעדית של הסטודנט.

 

חובה על הסטודנט להימנע מהעתקות

 

הגשת חומר שהוא אינו פרי יצירתו של הסטודנט יכולה להיות עבירה חמורה מאוד שתפסול את העבודה לחלוטין ותפסול גם את מי שהגיש אותה. במקרים מסוימים העבודה מועתקת אפילו מילה במילה, מה שמראה לא רק על חוסר אכפתיות מצדו של הסטודנט אלא על זלזול באינטליגנציה של הבודקים. אין ספק שעבודות אקדמיות הן עבודות לא פשוטות בכלל אך בסופו של דבר את התואר צריך להרוויח ביושרה ובכבוד. כמו כן, חובה להתייחס למקורות העבודה ולכתוב אותה לפי הנהלים המקובלים.

 

הדפסה   שלח לחבר

עוד כתבות

בחזרה לדף המגזין הראשי
האם אתה מרוצה מהמסלול בו אתה נמצא
שלח
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.