פרופסור
הפריט נוסף לסל הקניות שלך

עבודה אקדמית במדעי המדינה מאוניברסיטת בר אילן

מדעי החברה

סמינר
מדעי המדינה,מדעי החברה / מדעי המדינה,מדעי החברה / מדעי המדינה,מדעי החברה
יסודות המשטר בישראל
דירוג דירוג דירוג דירוג דירוג
"תקופת היישוב" היא התקופה שקדמה לתקומת מדינת ישראל, תקופה בה החל היישוב היהודי המחודש בארץ. בתקופה זו האוכלוסייה הייתה מיוצגת על ידי מפלגות רבות שנטלו תפקיד מרכזי מאוד בחיי היישוב והיוו למעשה את הנהגת היישוב בכל מגוון התחומים שעמדו על הפרק. גם לאחר קום המדינה המשיכו מפלגות אלו להתקיים, חלקן התפרקו, חלקן נמחקו מהמפה הפוליטית, מקצתן התמזגו למפלגה אחרת וחלקן שינו את פניהן לגמרי. המפלגה הדתית לאומית, או בקיצור המפד"ל, ממלאת תפקיד חשוב בפוליטיקה הישראלית. תפקיד שהחל עוד בתנועות האם שממנה צמחה "המזרחי" ו"הפועל מזרחי". המפד"ל, על גלגוליה השונים, נטלה חלק פעיל ביותר בחיי היישוב בארץ, מעורבות אשר מתקיימת גם היום במגוון של תחומים, תוך דאגה למטרתה העיקרית שלשמה היא קמה: אחריות לאופייה היהודי של המדינה ופעילות למען מוסדותיו של הצבור הדתי לאומי וצרכיו. בעבודה זו ננסה להעריך את היקף התפקוד של תנועת המזרחי והפועל המזרחי בתקופת היישוב, היקף פעילותה של המפלגה שיירשה אותה משנת 1988 ובחינת השינוי בהיקף תפקודה ופעילותה מתקופת היישוב: האם פעילות זו הורחבה, צומצמה, הופסקה או אולי מפלגה זו ממלאת אותם תפקידים שמלאה בעבר. שאלת מחקר: באיזו מידה תפקדה המפד"ל של תקופת המנדט באופן הדומה לתיאורו של אקצין מבחינת דפוסי הארגון והתפקוד שלה, והאם בתקופתנו למפד"ל יש שינוי או לחלופין המשכיות בדפוסי הארגון וההיקף התפקודי? מטרת המחקר: לבחון את היקף הארגון והתפקוד של המפד"ל בתקופת המנדט ביחס למפלגת המפד"ל של היום, ולהבין האם ישנה המשכיות או שינוי בתפקוד המפלגה. מבנה העבודה 1. פרק תיאורטי, בו אציג את המיונים המקובלים של מפלגות מבחינת הארגון והיקף התפקוד ואת הטענות המרכזיות לגבי המגמות הרווחות כעת. 2. סקירה היסטורית על מפלגות המזרחי, הפועל –מזרחי והמפד"ל. 3. פרק יישומי בו אנתח את תפקודי המפלגות הללו ואבחן את מידת השינוי שהתרחשה.
2008
ד"ר שלמה אגוז
91
מחיר:
90.00 ש"ח

רכישת עבודה אקדמית
אתר פרופסור מעודד יצירה עצמאית וחשיבה מקורית. עבודות אקדמיות המועלות לאתר ע"י הגולשים ומערכת פרופסור הינן לצורכי קבלת רעיונות, השראה וביבליוגרפיה לעבודה אקדמית / עבודה סמינריונית / סמינריון / כתיבת סמינר או תזה עצמאיים. קניית עבודה ורכישה של חומר אקדמי באתר, הינם לשימוש אישי של הגולש ואסורים להעתקה או הגשה כעבודה אקדמית מקורית כמפורט בתקנון אתר פרופסור.
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.