פרופסור
הפריט נוסף לסל הקניות שלך

עבודה אקדמית במדעי המדינה מאוניברסיטת תל אביב

מדעי החברה

סמינר
מדעי המדינה,מדעי החברה
ממצדה עד אוסלו-משא ומתן בין ישראל לפלסטינים
דירוג דירוג דירוג דירוג דירוג
תוכן העניינים: הקדמה מבוא רקע תיאורטי: קבלת החלטות רציונלית מול השפעות קוגניטיביות ועיוותי תפיסה בשלות פרק א: מקורות עיוותי תפיסה בחשיבה הישראלית הקדמה: מיתוס מול אמת א1 -) שורשיהם של המיתוסים בהווי היהודי- מראש מצדה ועד גיטו ורשה א2 -) דוד בן- גוריון כמעצב מיתוס א3 -) ישראל כדמוקרטיה מתגוננת פרק ב: הדרך לבשלות ב1 -) ירידת משקלן של טראומות העבר בחשיבה הישראלית ב2 -) הסכם השלום בין ישראל למצרים ב3 -) האינתיפאדה וגורמי בשלות אחרים: הצד הפלסטיני ב4 -) האינתיפאדה כגורם בשלות: הצד הישראלי פרק ג: אוסלו כפריצת דרך ג1 -) הגדרת הצדדים: מי נגד מי? ג2 -) סדר היום: על מה? על מה לא? ג3 -) מיקום ואמון ג4 -) גיוס דעת קהל סיכום ומסקנות ביבליוגרפיה מבוא בעבודה זו אנתח את הגורמים שהביאו לבשלות להסכם אוסלו בין ישראל לאש"ף. לפני שאעשה זאת אעמוד על מקורותיהם של עיוותי התפיסה בחשיבה היהודית, הציונית והישראלית, שהקשו על המוכנות הישראלית להגיע להידברות ולמו"מ עם אש"ף, כל-שכן לפשרות מרחיקות לכת. בחלקה השני של העבודה אסקור את הגורמים שהביאו לפיחות בהשפעות טראומות העבר, ושאפשרו את הבשלות בצד הישראלי לכניסה למו"מ לשלום עם הפלסטינים. גלין: "מאחר ומו"מ כרוך במגעים בין בני- אדם, הגיוני להניח שלאישיותם ולדרך התנהגותם של מנהלי המו"מ תהיה השפעה על מהלכו של המשא- ומתן ועל תוצאותיו"1. השאלה היא מה משפיע על מנהלי המו"מ? אילו דברים עיצבו את אישיותם ואת תפיסת עולמם? וכיצד השפעות אלה ישנו את אופיו של המו"מ ואת תוצאותיו? במידה ונענה על שאלות אלה נוכל לקבל תמונה רחבה וכוללת על המו"מ בין הישראלים לפלסטינים. הקשיים, העכבות ועיוותי התפיסה הישראליים לא נולדו עם פרוץ האינתיפאדה, או אפילו עם מלחמת העצמאות, מייד לאחר הקמתה של המדינה, אלא נולדו הרבה קודם וטמונים עמוק בהיסטוריה של רדיפות, אנטישמיות, שואה ופוגרומים. חשוב לעמוד על אלמנטים היסטוריים מרכזיים כדי להבין את השתלשלות האירועים עד להסכם אוסלו. זאת אעשה בפרק הראשון. תזת העבודה הינה שהבשלות הישראלית התאפשרה תודות לשני תהליכים סותרים אך משלימים: האחד, פיחות החשיבות שניתנה לטראומות העבר בעקבות עלייה בתחושת הביטחון העצמי של הישראלים. תחושת ביטחון שנבעה מסיבות כגון אלה שישראל מעולם לא הוכרעה מבחינה צבאית, עוצמתה הכלכלית, הגרעינית ועוד. הפן השני שהביא לבשלות היה ההכרה במוגבלות ישראל, בעקבות האינתיפאדה, ובהתעייפות ממלחמות. בפרק השני אסקור את "הדרך לבשלות" הישראלית- פלסטינית, שעברה דרך הסכם השלום עם מצרים, והאינתיפאדה שהיתה גורם בשלות מכריע עבור שני הצדדים. אלא שערוץ אוסלו הגיע בתנאים של בשלות חלקית בלבד. לביטול חוק המפגשים עם אש"ף היו התנגדויות רבות גם בתוך מפלגת העבודה והמוכנות לפשרות טריטוריאליות היתה נמוכה מאוד. כחלק בלתי נפרד מהתזה אני טוען כי ערוץ אוסלו עצמו היה גורם "מבשיל" ולא רק מסלול שהתאפשר במצב של בשלות בהנהגה הישראלית. הפרק השלישי יוקדש לשלב קדם המו"מ ולניהול המו"מ עצמו. סוגיות קדם המו"מ כמו הגדרת הצדדים, סדר היום, מיקום המו"מ, יחסי האמון בין הצדדים וגיוס דעת הקהל להסכם- מהוות תנאי חשוב להצלחתו של המו"מ, בין היתר, כגורמי בשלות להסכם. נקודת המוצא למפנה תהיה ביטולו של חוק איסור המפגשים עם אש"ף. נקודת מוצא זו מתאימה, להערכתי, כנקודת מפנה בחשיבה הישראלית ובהגעה לבשלות של ההכרה בזכויותיהם של הפלסטינים כעם ובדרישותיהם הטריטוריאליות, מצד אחד, וההבנה כי כוחה של ישראל אינו בלתי- מוגבל, מצד שני. עבודה זו תעסוק ברובה בצד הישראלי ותנתח את הגורמים שהקשו על ישראל להיכנס למו"מ עם אש"ף, ואת עיוותי התפיסה של ישראל, כמו גם את הסיבות שהביאו את הצד הישראלי לבשלות שתוצאתה הוא הסכם אוסלו. המשתנה הפלסטיני יילקח כמשתנה קבוע וזאת מהטעם שבכדי לעמוד על סוגיה זו דרוש מרחב שאינו מתאפשר בעבודה זו. אולם, כדי לתת תמונה מלאה וברורה על הגורמים והסיבות שהביאו את שני הצדדים לשולחן המו"מ, ולבשלות הנדרשת כדי להביא להצלחתו, פרק קצר יוקדש גם לצד הפלסטיני. פרק זה יעסוק בעיקרו באינתיפאדה ובהשלכותיה החיוביות והשליליות על הפלסטינים- השלכות שהביאו להחלטה בהנהגת אש"ף להגיע להכרה ולפשרה עם ישראל. מחובתי לומר כי עבודה זו מבודדת את המשתנה הפסיכולוגי של אומה ושל מקבלי ההחלטות שלה ואינה באה להסביר או לפרט את כל הגורמים שהביאו לבשלות שאפשרה את הסכם אוסלו. ניתן לומר כי לולא היתה נבחרת 'העבודה בראשות רבין' ב1992- ישראל והפלסטינים היו ממשיכים להיאבק גם היום. מובן כי אלמלא היה הצד הערבי- פלסטיני מוכן להגיע להידברות עם ישראל, לא היתה עוזרת כל פייסנות מן הצד הישראלי. ואולי, אפילו פגישה אחת מקרית בין יוסי ביילין לבין טריה לרסן הנורבגי, היא זו שהביאה לפריצת הדרך. אולם, כפי שאמרתי, עבודה זו תבודד את המשתנה, אולי החשוב ביותר, הוא משתנה הבשלות הפסיכולוגית של העם בישראל ושל ההנהגה הישראלית. לצורך העבודה אשתמש במאמרים תיאורטיים בנושאים של חשיבה רציונלית, השפעות קוגניטיביות, עיוותי תפיסה ובשלות למו"מ. בחלק האמפירי אשתמש במחקרים על מסלול אוסלו שנעשו על ידי מרכז שטינמץ לשלום, בראיונות עם מקבלי ההחלטות שהיו מעורבים במו"מ, בראיונות עם הנושאים ונותנים, בספרים שנכתבו על ידם ובראיון שקיימתי עם אבי גיל, אחד מתשעת שותפי הסוד של ערוץ אוסלו. הבעיה המתודולוגית המרכזית העומדת בפני היא שעד כה לא התפרסמו מחקרים רבים העוסקים בהסכם אוסלו. כמו כן, עדויות של אישים בודדים שהיו מעורבים בקבלת ההחלטות אינה מספקת כדי להסיק אל הכלל, במיוחד לאור העובדה כי עבודה זו עוסקת בקשיים הקוגניטיביים של ישראל כאומה להיכנס למו"מ עם אש"ף, ולא לקשיים קוגניטיביים של אישיות זו או אחרת, חשובה כל שתהיה. יחד עם זאת, חשוב לזכור כי מסלול אוסלו נווט בידי אנשים בודדים שהביאו למפנה ושינו, אולי, את פני המזרח התיכון. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. גלין, א., דינאמיקה של משא- ומתן מתיאוריה ליישום, תל- אביב: רמות, 1996, פרק י"ב
ממצדה עד אוסלו-משא ומתן בין ישראל לפלסטינים
2000
ד"ר גד ברזילי
100
מחיר:
350.00 ש"ח

רכישת עבודה אקדמית
אתר פרופסור מעודד יצירה עצמאית וחשיבה מקורית. עבודות אקדמיות המועלות לאתר ע"י הגולשים ומערכת פרופסור הינן לצורכי קבלת רעיונות, השראה וביבליוגרפיה לעבודה אקדמית / עבודה סמינריונית / סמינריון / כתיבת סמינר או תזה עצמאיים. קניית עבודה ורכישה של חומר אקדמי באתר, הינם לשימוש אישי של הגולש ואסורים להעתקה או הגשה כעבודה אקדמית מקורית כמפורט בתקנון אתר פרופסור.
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.