פרופסור
הפריט נוסף לסל הקניות שלך

עבודה אקדמית במשפטים מאוניברסיטת בר אילן

משפטים

סמינר
משפטים,משפטים
תואר שני במשפטים - יחסי ממון בין בני זוג
דירוג דירוג דירוג דירוג דירוג
תוכן העניינים מבוא 3 רקע תיאורטי 4 אחוז הגירושים בארץ ובעולם 4 ירידה בשיעור הנישואין 6 הגדרת "הידועים בציבור" 7 הסיבות לצמיחתו של מעמד הידוע בציבור והביטויים להתחזקותו 10 יחסי הרכוש בין ידועים –בציבור בחייהם במשפט הישראלי 14 השלכות כלכליות ומשפטיות של ידוע/ה בציבור לאחר מות אחד מבני הזוג 16 זכויות הידוע בציבור בעיזבון המנוח 16 זכויות הידוע בציבור במעמד הצוואה 17 הירושה על פי דין 17 זכויות ביטוח לאומי 18 ביטוח שארים 18 קצבת תלויים בנפגעי עבודה 18 מזונות מן העיזבון 19 מגורים וכלכלה לזמן המעבר 20 זכות מגורים בדירה 20 סיכום ומסקנות 21 ביביליוגרפיה 23 מבוא מעמד הידוע בציבור הינו נושא העומד על סדר היום. כידוע מספר מקרי הגירושים בעולם בכלל ובארץ בפרט במגמת עלייה מתמדת. בשל העלייה הגבוהה שמסתמנת בשנים האחרונות באחוז הגירושים, בוחרים רבים מבני הזוג לחיות ביחד ולנהל חיי משפחה משותפים כידועים בציבור ולא כנשואים. סיבה כמו רצון להיות מנותק מדת מביאה רבים מבני הזוג גם כן לבחור לחיות כ"ידועים בציבור". כמו כן, בשל העלייה במקרי הגירושים ומקרים רבים של רצון להימנע מנישואים שניים כושלים, בוחרים רבים באפשרות לחיות במעמד זה. סיבות רבות נוספות הקשורות לחיים בעולם המודרני מובילות בני זוג לחיות כידועים בציבור. על האף האמור לעיל, רבים אינם מודעים למחויבות שהינם נושאים בניהול חיי משפחה משותפים וההשלכות המשפטיות לכך, ולכן אני רואה חשיבות מיוחדת בניתוח נושא זה. עבודתי חוקרת את הסיבות שבגללן בוחרים אנשים היום לעמוד בהגדרה של הידועים בציבור, מי הם הידועים בציבור, מה הסטאטוס המשפטי שלהם, איזה יחסי רכוש מקיימים ידועים בציבור ומה השלכות הכלכלית והמשפטיות של ידועים בציבור. כמו כן, תבחן לעומק את ההשלכות המשפטיות והכלכליות של הידוע בציבור לאחר מות בן הזוג. העבודה מארגנת חומר ממקורות שונים בתחום בנושא זה, ותכלול סקירה ספרותית, תוך הצגת פסקי דין ותקדימים בנושא. רקע תיאורטי אחוז הגירושים בארץ ובעולם כאמור בשל העלייה הגבוהה שמסתמנת בשנים האחרונות באחוז הגירושים, בוחרים רבים מבני הזוג לחיות ביחד ולנהל חיי משפחה משותפים כידועים בציבור ולא כנשואים. להלן נתונים המציגים את אחוז הגירושים הגבוה בעולם בכלל ובארץ בפרט, וכן את היחס בין אחוז המתגרשים בארץ לאחוז המתגרשים בעולם. כידוע בשנים האחרונות אחוז הגירושים במגמת עלייה מתמדת, ועל פי מחקרים שנבדקו בארגון המשפחה החדשה אחד לכל 3 משפחות במדינת ישראל מוצאת את עצמה על מדרגות הרבנות. ביחס למדינות העולם אחוזי הגירושין מתוך כלל הנשואים בעולם: ישראל 26% מקום 27 מתוך 46 מדינות מייצגות בעולם אחוזי גירושין במדינות נבחרות אחוזי גירושין מתוך כלל הנישואין
נישואין, נישואים, גירושים, כירושין, בני זוג, צוואה, הסכם, ממון, יחסים, צוואה, ביטוח, שארים, קצבה, ירושה, זכויות, זכות, זוג
השלכות כלכליות ומשפטיות של ידוע/ה בציבור לאחר מות אחד מבני הזוג
2008
מחיר:
480.00 ש"ח

רכישת עבודה אקדמית
אתר פרופסור מעודד יצירה עצמאית וחשיבה מקורית. עבודות אקדמיות המועלות לאתר ע"י הגולשים ומערכת פרופסור הינן לצורכי קבלת רעיונות, השראה וביבליוגרפיה לעבודה אקדמית / עבודה סמינריונית / סמינריון / כתיבת סמינר או תזה עצמאיים. קניית עבודה ורכישה של חומר אקדמי באתר, הינם לשימוש אישי של הגולש ואסורים להעתקה או הגשה כעבודה אקדמית מקורית כמפורט בתקנון אתר פרופסור.
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.