פרופסור
הפריט נוסף לסל הקניות שלך

עבודה אקדמית במשפטים מאוניברסיטת בר אילן

משפטים

סמינר
משפטים,משפטים
מיזוגים ורכישות - תואר שני במשפטים
דירוג דירוג דירוג דירוג דירוג
תוכן עניינים רקע - מיזוגים ורכישות בעולם ה-IT בארץ ובעולם …3 מטרת העבודה 6 מתודולוגיית העבודה 7 מבוא - נס טכנולוגיות 8 נס טכנולוגיות – נתונים כספיים (במיליוני דולרים) 10 אופן ביצוע הרכישה וניתוח השיקולים העסקיים לביצוע המיזוג 11 המטרה – וול סטריט 25 סיכום סכמאטי של רכישת ששת חברות 29 סיכום ומסקנות 31 ביבליוגרפיה 34 רקע – מיזוגים ורכישות בעולם ה-IT בארץ ובעולם מיזוגים ורכישות משנים באופן מתמיד את פניו של עולם ה-IT. יש בהם לא מעט סיכונים, אבל גם הזדמנויות. מנהלים שיהיו מודעים למגמה ויערכו אליה מראש, יוכלו לצמצם משמעותית את הסיכון ונזק אפשרי ומצד שני יהיו מוכנים טוב יותר לבחון את ההזדמנויות הטמונות בכל שינוי. מיזוגים ורכישות הם מגמה עסקית מרכזית, בשוק המחשוב בארץ ובעולם. בשנים האחרונות היינו עדים למספר רב של מיזוגים ורכישות. לכאורה, מדובר בעיקר בספקי מחשוב גדולים, שמתאחדים ומשנים את התמונה. בפועל, מדובר בפעילות בעלת השלכות רחבות יותר: על הלקוחות העסקיים דל החברה הרוכשת או הנרכשת או שתי החברות שמתמזגות, חוסר וודאות, מול פתיחת הזדמנויות חדשות, צמצום מספר הספקים, צמצום מוצרים, היבטי אינטגרציה ושיקולי אבטחה שונים שנכנסים לתמונה. בעולם היינו עדים למספר רכישות חשובות - למשל ORACLE שרכשה את SIEBEL ו-PEOPLESOFT. בארץ ראינו חברות כמו נטוויז'ן וברק מתמזגות. המיזוג הגדול ביותר היה מיזוג תים-מלם, ואילו הרכישה המשמעותית ביותר של חברה ישראלית על-ידי חברה זרה, הייתה רכישת מרקורי על-ידי HP. תחזית עתידית מרבית המומחים צופים, שבעקבות מגמה זו נראה מספר מצומצם של ענקי מחשוב, שירכשו את החברות הקטנות בתחומם. בין ענקים אלה, כבר נראות חברות כמו מיקרוסופט, IBM, גוגל, ORACLE, SAP ו-HP. בין הענקים המקומיים בארץ - ONE1, תים-מלם, מטריקס ונס טכנולוגיות. לפי ההערכות, במקביל לרכישת החברות הקטנות, חברות אלה עשויות לנסות ולהתמזג בינן לבין עצמן (במסגרת הנחיות הממונה על ההגבלים העסקיים). מקורות אחדים כבר מדווחים על התחלת תופעה כזו. ה-WALL STREET JOURNAL דיווח עוד ב-2005, על גישושים של מיקרוסופט בנוגע למיזוג אפשרי עם SAP. מגמות ברכישות המגמות הבולטות בתחום המזוגים והרכישות ב-IT הן: התרחבות המיזוגים והרכישות, מעבר לסביבות מבוססות שירותים, מעבר לפתרונות משולבים, הפיכת מערכות המידע למורכבות יותר ויותר, התפתחות הקוד הפתוח כמגמה אלטרנטיבית ותפיסת ה-RACK של SAP שמקטינה את הסיכון ללקוח הארגוני, במקרים של מיזוגים ורכישות. לפי מחקר 401 GROUP (נתונים עולמיים), ב-2005 הייתה צמיחה של 75% במיזוגים וברכישות בענף ההיי-טק. סך כל העסקאות היה 340 מיליארד דולר. על-פי הקבוצה, ברבעון הראשון של 2006 היה גידול של 67% בתחום זה. לפי IDC, מספר המיזוגים ב-2005 עמד על 199 (144 ב-2004). ב-2006 מספר המיזוגים עלה משמעותית דווקא באזורינו (EMEA). לפי IVC, היקף המיזוגים והרכישות בישראל ב-2006 זינק ל-10.6 מיליארד דולרים, גידול (מבחינת היקף ההשקעה) של קרוב ל-300%, ביחס לשנה שלפניה. המיזוגים והרכישות הבולטים בארץ ובעולם בין המיזוגים והרכישות הבולטות בעולם ניתן לראות את: IBM שמכרה ל-LENOVO את חטיבת מחשבי ה-PC שלה, ALCATEL ו-LUCENT שהתמזגו, META GROUP שנרכשה על ידי GARTNER, CISCO שרכשה את SCIENTIFIC-ATLANTA, SYMANTEC שרכשה את VERITAS, EMC שרכשה את CAPITVAובלקסטון שרכשה את יצרנית השבבים FREESCALE. בארץ ראינו, בין היתר, את המיזוגים והרכישות של: תים שרכשה 65% ממלם, אינטרנט זהב שרכשה את 012 קווי זהב, מטריקס שהתמזגה עם ג'ון ברייס הדרכה, אמבלייז שרכשה את השליטה בפורמולה, בזק שאיחדה בין החברות הבנות שלה - בזקכל ובזק בינלאומי, ברק שהתמזגה עם נטויז'ן וקומסק שרכשה 42% מאבנת. מטרת העבודה במסגרת הסמינריון בקורס מיזוגים ורכישות, אנתח את עסקת המיזוג שיצרה את חברת נס טכנולוגיות בין השנים 1997- 1999. הניתוח יכלול את השיקולים והתכנון לביצוע העסקה, מחיקת חלק מהחברות שנסחרו קודם לכן בבורסה בת"א מהמסחר בבורסה, הגדלת שווי השוק של החברה הממוזגת, הכנסת חברת השקעות בינלאומית לחברה, הכנת מבנה ההון של החברה ומשאביה להנפקה בוול סטריט. מעבר לביצוע הרכישות ומיזוגן לחברת "נס טכנולוגיות" שכלל שש חברות בין השנים 1997-1999, נס נקטה בשיטת המיזוגים והרכישות כאסטרטגיה להפיכתה לחברה מובילה בשוק ה-IT, לשמירה ולהגדלת היתרון התחרותי של החברה הממוזגת. הקו המנחה שאציג בעבודתי במימד הראשון הינו מה היו השיקולים בביצוע המיזוגים והרכישות שיצרו את נס טכנולוגיות, באיזה אופן הן בוצעו בפועל ובמימד המקביל אסקור את הספרות האקדמית לביצוע המהלך ואופן מימושו. מתודולוגיית העבודה בכתיבת עבודה זו השתמשתי בספרות אקדמית, בעיתונות (מקוונת ולא מקוונת) אשר סיקרו את תהליך רכישת החברות והמיזוג, מכיוון שנס טכנולוגיות בעת ביצוע הרכישות והמיזוג הייתה חברה פרטית, הנתונים לא פורסמו באופן רשמי מעולם, ועל-כן הצלבתי מידע שפורסם בעיתונות ואמצעי פרסום שונים על מנת לקבל תמונה מלאה. במסגרת עבודת סמינר זה, אנסה לשלב בין הכלים האקדמיים בספרות לבין "העולם האמיתי" הלכה למעשה. אציין כי בעבודה זו, בחרתי להתמקד בששת הרכישות שמוזגו לנס טכנולוגיות בין השנים 1997-1999. דירקטוריון חברת נס טכנולוגיות והנהלת החברה המשיכו באסטרטגיה זו גם אחרי שנת 2000, על מנת ליצור ולשמר יתרון תחרותי באמצעות רכישת חברות ומיזוגן לקבוצת נס. מפאת רצון להתמקד ברכישות ובמיזוג שיצר את חברת נס בחרתי בתקופה המצוינת לעיל. אתחיל עם סקירה מהירה לגבי ההתפתחות מיזוגים ורכישות בעולם ה-IT בארץ ובעולם, לאחר מכן אסקור את הרקע למיזוג ולרכישות שיצר את נס טכנולוגיות תוך שימת דגש על הרכישות של ששת החברות. בהמשך אסקור היבטים נוספים של ביצוע המיזוגים והרכישות, אופן ביצוע הרכישות (מזומן, מניות) והיתרונות והחסרונות של כל אחד מהם, הסינרגיה שנוצרה בעקבות רכישת החברות ומיזוגן לחברת נס - היינו, שווי החברה הממוזגת גבוה מסך חלקיה, שיקולי מיסוי וקבלת הטבות ושינוי מבנה ההון של החברה להכנתה להנפקה עתידית בבורסות וול-סטריט. . חברת נס טכנולוגיות (NESS), היא חברת מערכות מידע (IT-information technology) שמתפרסת על פני 16 מדינות ומרכזה בקריית עתידים בישראל. נס טכנולוגיות נוסדה כתוצאה מאיחוד של מספר חברות ישראליות, כמו כן רכשה מספר רב של חברות בארצות שונות. החברה נוסדה על ידי זאב וולפסון. מאז דצמבר 2006 מנכ"ל החברה הוא שכי גרליץ ויו"ר מועצת המנהלים הוא אהרון פוגל. נס טכנולוגיות, הנסחרת בבורסת Nasdaqבניו-יורק (NASDAQ: NSTC), היא חברה גלובלית המספקת שירותים ופתרונות בתחום המחשוב וטכנולוגיות המידע (IT). החברה פועלת על פי מודל ייחודי אשר במסגרתו היא מספקת שירותים חדשניים ואיכותיים המקנים ללקוח ערך מוסף ומסייעים לו להשיג ולשמר יתרון תחרותי. נס פועלת בתחומים העסקיים שלהלן: מיקור חוץ (outsourcing) ו-offshore, אינטגרציה של מערכות ופיתוח יישומים, תוכנה ויעוץ, אבטחת איכות והדרכה. החברה פועלת ב-18 מדינות בצפון אמריקה, אירופה ואסיה, ומונה 7,800 עובדים. נס משלבת מומחיות מקומית במדינות השונות עם ידע וניסיון גלובלי, במטרה לספק ללקוחות פתרונות אופטימאליים. שיתופי פעולה אסטרטגיים והתקשרויות עם חברות תוכנה וחומרה מובילות בעולם, מאפשרים לנס גמישות מרבית בהתאמת הפתרון לצרכי הלקוח, בתנאי שוק דינאמיים, ללא תלות בטכנולוגיה כלשהי. נס מחויבת לקשר ארוך טווח עם לקוחותיה, המונים כיום למעלה מ-500 חברות וארגונים ברחבי העולם. פרויקט מחשוב ממשלתי גדול שנס טכנולוגיות מעורבת בו הוא פרויקט מרכב"ה, המיועד להטמיע בכל משרדי הממשלה מערכת מחשוב אחידה - מערכת ERP של חברת SAP.
נס טכנולגויות, Ness, Technologies, היי טק, מיזוג, רכישת חברות, טכם, קונתהל, קומפרו, אייפקס, רביב צולר, ירון פולק, IT, וול סטריט
רכישתן ומיזוגן של ששת חברות – הקמת נס טכנולוגיות
2008
מחיר:
500.00 ש"ח

רכישת עבודה אקדמית
אתר פרופסור מעודד יצירה עצמאית וחשיבה מקורית. עבודות אקדמיות המועלות לאתר ע"י הגולשים ומערכת פרופסור הינן לצורכי קבלת רעיונות, השראה וביבליוגרפיה לעבודה אקדמית / עבודה סמינריונית / סמינריון / כתיבת סמינר או תזה עצמאיים. קניית עבודה ורכישה של חומר אקדמי באתר, הינם לשימוש אישי של הגולש ואסורים להעתקה או הגשה כעבודה אקדמית מקורית כמפורט בתקנון אתר פרופסור.
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.