פרופסור
הפריט נוסף לסל הקניות שלך

עבודה אקדמית בכלכלה וניהול מהאקדמית תל אביב-יפו

ניהול

סמינר
כלכלה וניהול,ניהול
אקונומטריקה ב'
דירוג דירוג דירוג דירוג דירוג
פערי השכר בין גברים לנשים הינם אחת הסוגיות העולות תכופות לסדר היום הציבורי במדינות המערב בכלל ובישראל בפרט. מרבית פערי השכר בין המינים נובעים מגורמים רבים כגון הבדלים במספר שעות העבודה, התפלגות המועסקים בין המקצועות השונים ובין ענפי הכלכלה, בכישורים כמו השכלה, ותק ובאפשרויות התעסוקה. מרבית הנתונים המוצגים בציבור משקפים תמונת מצב של פער בין נשים לגברים אך אינם עומדים על סיבותיו, למרות שידוע כי חלק מהפער בין גברים לנשים מוסבר בשל אפליית הנשים לרעה בשוק העבודה. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת מדי שנה נתונים על השכר הממוצע של גברים ונשים מתוך מדגמים עליהם מבוססים סקרי הכנסות, המאפשרים לנטרל את ההשפעה של חלקיות המשרה על ידי חישוב השכר לשעת עבודה . תוכן עניינים 1. סקירה ספרות.... ............................................................................................3 2. תאור סטטיסטי של התפלגות שכר נשים וגברים במדגם..........................................5 2.1 שלושת הגרפים המתארים את השכר עבור שעת עבודה...................................6 3. ארבעה משתנים אשר מסבירים את השכר שהפרט מקבל.......................................8 3.1 שנות לימוד – Education...........................................................................8 3.2 ניסיון – Experience .................................................................................8 3.3 מצב משפחתי – ……….………..……………………Martial......................10 3.4 ארץ מוצא של האב - Father…..................................................................14 3.5 Correlation matrix – טבלת מקדמי המתאם............................................16 4. הנחות סטטיסטיות שדרושות לקבלת אומדים חסרי הטיה ובעלי שונות מינימאלית.....17 4.1. X לא סטוכסטי........................................................................................17 4.2. E(Ui)=0................................................................................................17 4.3. COV(Ui,Uj)=0 כאשר i j.......................................................................18 4.4. ........................................................................................18 5. אמידת רגרסיית השכר....................................................................................19 6. תוצאות אמידת המשוואה..................................................................................21 7. מבחן F למובהקות הרגרסיה.............................................................................22 8. אמידת אוכלוסיית הנשים והגברים בנפרד ...........................................................23 9. מבחן שונות שונה בין אוכלוסיית הנשים לאוכלוסיית הגברים....................................28 9.1 מבחן העין...........................................................................................28 9.2 מבחן Goldfeld-Quant.........................................................................29 10. סיכום ומסקנות..............................................................................................30 מטרת העבודה לנתח את פערי השכר בין נשים וגברים, מהם המשתנים המסבירים את הפערים הללו ברמת מובהקות של 95%, אמידת רגרסיית השכר של נשים וגברים ובחינתה בכלים אקונומטריים.
גברים, נשים, שכר, פער, ישראל, אקונומטריקה
פערי שכר בין גברים לנשים בישראל
100
מחיר:
350.00 ש"ח

רכישת עבודה אקדמית
אתר פרופסור מעודד יצירה עצמאית וחשיבה מקורית. עבודות אקדמיות המועלות לאתר ע"י הגולשים ומערכת פרופסור הינן לצורכי קבלת רעיונות, השראה וביבליוגרפיה לעבודה אקדמית / עבודה סמינריונית / סמינריון / כתיבת סמינר או תזה עצמאיים. קניית עבודה ורכישה של חומר אקדמי באתר, הינם לשימוש אישי של הגולש ואסורים להעתקה או הגשה כעבודה אקדמית מקורית כמפורט בתקנון אתר פרופסור.
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.