פרופסור
הפריט נוסף לסל הקניות שלך

עבודה אקדמית בכלכלה וניהול מהאקדמית תל אביב-יפו

ניהול

סמינר
כלכלה וניהול,ניהול
כלכלה יישומית ב' / אקונומטריקה ג'
דירוג דירוג דירוג דירוג דירוג
בעבודה זו בחרנו בתת אוכלוסיה של נשים עולות מבריה"מ, הכוללת 1330 תצפיות. המטרה היא לבחון את המיוחד בקבוצה זו לעומת נשים ישראליות בהשתתפותן בכוח העבודה, מהם הגורמים המניעים אותן להשתתף בכוח העבודה ומה מונע מהן. כל זאת בחנו דרך המשתנים אשר נאמדו במודל Logit, כאשר הנחנו כי הם המשפיעים ביותר על סיכוין של הנשים להשתתף בכוח העבודה. השפעת המשתנים כמו השכלה, נצפה כי תשפיע באופן חיובי, דהיינו ככל שמספר שנות ההשכלה גדלים כך הסתברות האישה להשתתף בכוח העבודה גדלה. משתנה נוסף הוא הגיל נראה כי הגיל הינו משתנה חיובי, ככל שגיל האישה עולה כך הסתברותה להשתתף תגדל, אך ניתן לראות כי יש השפעה פוחתת למשתנה זה, ולכן נוסיף את המשתנה גיל בריבוע אשר מראה את ההשפעה הפוחתת של הגיל, כאשר מתייחס לגילאי הפרישה (סביבות גיל ה-50). משתנה נוסף הוא מצבה המשפחתי של האישה, נתייחס למספר האופציות האפשריות: אישה רווקה, אישה נשואה, אישה גרושה ואישה פרודה- כל זאת כמשתני דמי. נצפה כי אישה נשואה תשתתף יותר בכוח העבודה. נצפה אפוא, כי המשתנה הנוסף, נפשות שאינן משתכרות, ישפיע באופן חיובי, ניתן לראות כי האוכלוסייה המיוחדת שלנו מתאפיינת התא משפחתי שונה, כאשר לרוב נמצאות במשק הבית נפשות נוספות כמו הורים מבוגרים של בני הזוג, סבא וסבתא ובנוסף ילדים. בנוסף, אמדנו במודל MoltiNomial Logit, כאשר הרחבנו את האפשרויות העומדות בפני הפרט למשרה מלאה, משרה חלקית ולא להשתתף כלל. כל זאת בכדי לבחון את בחירת הפרט כאשר הרחבנו בפניו את האפשרויות. לאחר כל הנתונים שאספנו לגבי השתתפות הנשים בכוח העבודה נאמוד משוואת שכר בכדי לבחון איך נקבע שכרן,דרך ארבעה משתנים מסבירים, אשר יסבירו באופן המתאים ביותר את רמת השכר שהאישה מקבלת נבדוק אילו בעיות הטיה יכולות להיווצר במקדמים של פונקצית השכר, אם ישנה נבצע תיקון Heckmanועבור בעיית ההטיה שנוצרת כתוצאה מבעיית הסלקציה של הפרטים. הקדמה...............................................................................................................3 שלב א' - בחירת קובץ נתונים..................................................................................4 שלב ב' - בחירת תת-אוכלוסייה מתוך המדגם.............................................................4 שלב ג' - הגדרת משתנה דיכוטומי כמשתנה המוסבר במודל ה-Logit.............................5 שלב ד' - בחירת המשתנים המסבירים......................................................................6 שלב ה' - הצגת הקשר בין המשתנים המסבירים למשתנה המוסבר בטבלאות וגרפים......12 שלב ו' - הרצת מודל Logit המסביר את השתתפות הפרטים .....................................16 שלב ז' - ניפוי משתנים בלתי מובהקים ואמידת המודל הסופי .....................................17 שלב ח' - סימולציות לקשר שבין המשתנים המסבירים למשתנה המוסבר......................20 שלב ט' - הרחבת המשתנה המוסבר כך שיקבל שלושה ערכים....................................23 שלב '' - הרצת מודל MLogit.................................................................................24 שלב י"א - ניפוי משתנים בלתי מובהקים וקבלת מודל ה-MLogit הסופי........................25 שלב י"ב - סימולציות לקשר שבין המשתנים המסבירים לכל ערכי המשתנה המוסבר.......28 שלב י"ג - תיאור הבנת היצע העבודה של הפרטים באמצעות הרחבת המשתנה המוסבר.34 שלב י"ד - אמידת רגרסיית שכר.............................................................................35 שלב ט"ו - תיקון בעיית הסלקציה - תיקון Heckman.................................................41 סיכום ומסקנות...................................................................................................47 נספח: תיעוד כל השלבים מהרצת מודל ה-Logit המקורי ועד ההגעה למודל הסופי.........48
שכר, נשים, כוח, עבודה, השתתפות, שוק העבודה, עולות, ברה"מ, כלכלה, יישומית, אקונומטריקה
השתתפותן של נשים שעלו מברה"מ בכוח העבודה והאופן בו נקבע שכרן
100
מחיר:
400.00 ש"ח

רכישת עבודה אקדמית
אתר פרופסור מעודד יצירה עצמאית וחשיבה מקורית. עבודות אקדמיות המועלות לאתר ע"י הגולשים ומערכת פרופסור הינן לצורכי קבלת רעיונות, השראה וביבליוגרפיה לעבודה אקדמית / עבודה סמינריונית / סמינריון / כתיבת סמינר או תזה עצמאיים. קניית עבודה ורכישה של חומר אקדמי באתר, הינם לשימוש אישי של הגולש ואסורים להעתקה או הגשה כעבודה אקדמית מקורית כמפורט בתקנון אתר פרופסור.
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.