פרופסור
הפריט נוסף לסל הקניות שלך

עבודה אקדמית

המכללה למינהל

סמינר
ניהול
סימנריון בחשבונאות
דירוג דירוג דירוג דירוג דירוג
תוכן עניינים 1 פרק 1: עקרונות יסוד ויישומם במשפט 2 1.1 זכותו של הנישום לתכנון מס 2 1.2 מדוע ישנם תכנוני מס? 2 1.3 האיזון בפרשנות תכנוני מס לאור עקרונות כלכליים ומשפטיים 3 פרק 2: גבולות תכנון המס 4 2.1 מהו תכנון מס אגרסיבי? 4 2.2 התפתחויות בהערכות רשות המסים באשר לטיפול בתכנוני מס בלתי לגיטימיים 5 2.3 יישום חקיקתי - מהי חובת הדיווח שנכנסה בתיקון 147 6 פרק 3: הטיפול בתכנוני מס בלתי לגיטימיים בארץ ובעולם 7 3.1 דרכי התמודדות עם הנושא האמור במדינות נוספות בעולם 7 3.2 דיון בחובת הגילוי והדיווח בהשוואה לארה"ב 8 פרק 4: בעיות חקיקה 9 4.1 מטרת התיקון 9 4.2 בעיות בחקיקה ובישומה 9 פרק 5: יישום תכנונים החייבים בדיווח 11 5.1 פירוט פעולה 8 עליה יש לדווח בעת הגשת הדוח 11 5.2 פירוט פעולה 11 עליה יש לדווח בעת הגשת הדוח 12 פרק 6: דעות מ"שדה הקרב" 14 6.1 הקדמה 14 6.2 תשובות ומסקנות 14 פרק 7: סיכום 16 7.1 סיכום ומסקנות 16 7.2 התפתחויות צפויות (לדעתנו) 16 פרק 9: ביבליוגרפיה 18 נספח א' - שאלון 19 נספח ב' – גבולות תכנון המס 19 נספח ג' – כתבות 20 נספח ד' – קובץ שאלונים 21
תכנוני מס אגרסיבים
2007
100
מחיר:
300.00 ש"ח

רכישת עבודה אקדמית
אתר פרופסור מעודד יצירה עצמאית וחשיבה מקורית. עבודות אקדמיות המועלות לאתר ע"י הגולשים ומערכת פרופסור הינן לצורכי קבלת רעיונות, השראה וביבליוגרפיה לעבודה אקדמית / עבודה סמינריונית / סמינריון / כתיבת סמינר או תזה עצמאיים. קניית עבודה ורכישה של חומר אקדמי באתר, הינם לשימוש אישי של הגולש ואסורים להעתקה או הגשה כעבודה אקדמית מקורית כמפורט בתקנון אתר פרופסור.
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.