פרופסור
הפריט נוסף לסל הקניות שלך

עבודה אקדמית

המכללה למינהל

סמינר
ניהול
סימנריון בחשבונאות
דירוג דירוג דירוג דירוג דירוג
בעבודתנו נסקור את הסיבות והשיקולים לביצוע הערכת שווי תוך הכרת מתודולוגיות הערכת השווי השונות המשמשות כיום את העולם העסקי. נתייחס למרכיבים השונים, לתהליכים הדרושים בביצוע הערכת שווי, ליתרונות והחסרונות בכל מתודולוגיה ועוד. ניישם את מתודולוגיית ה – DCF בפועל בניסיון להעריך את שוויה של חברת "מכתשים אגן תעשיות". הנחת העבודה היא כי הידע שלנו בניתוח הנתונים לוקה מעט בחסר ועל כן נעשה שימוש חלקי בהערכות של אנשי מקצוע (אנליסטים ואקטוארים שונים). יתכן כי הערכה זו תביא לתוצאות שונות אפילו ממעריך שווי אחר אשר השתמש באותה מתודולוגיה, אך יש לזכור כי הערכת שווי "נכונה ומדויקת" תלויה במידה רבה בהערכות נכונות ומדויקות, והן כאמור רק שואפות לכך. בעודנו עושים זאת, נסקור את השוק בו פועלת חברת "מכתשים אגן " וזאת לשם בניית תזרים המזומנים התפעולי המייצג החזוי של החברה, תוך כדי התבססות על מאפייני החברה וסיכונים עסקיים להם חשופה החברה. ננתח את החברה והענף בהתבסס על דוחות כספיים של החברה ומאמרים העוקבים וסוקרים את ביצועי החברה והשינויים בענף. ולסיום, נציג סיכום של הערכת השווי שבוצעה בעבודה וניתן אינדיקציה חלופית לשווי בדרך של גישת המכפיל.
הערכת שווי לפי DCF לחברת מכתשים אגן
2007
97
מחיר:
300.00 ש"ח

רכישת עבודה אקדמית
אתר פרופסור מעודד יצירה עצמאית וחשיבה מקורית. עבודות אקדמיות המועלות לאתר ע"י הגולשים ומערכת פרופסור הינן לצורכי קבלת רעיונות, השראה וביבליוגרפיה לעבודה אקדמית / עבודה סמינריונית / סמינריון / כתיבת סמינר או תזה עצמאיים. קניית עבודה ורכישה של חומר אקדמי באתר, הינם לשימוש אישי של הגולש ואסורים להעתקה או הגשה כעבודה אקדמית מקורית כמפורט בתקנון אתר פרופסור.
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.