פרופסור
הפריט נוסף לסל הקניות שלך

עבודה אקדמית

המכללה למינהל

סמינר
ניהול
סימנריון בחשבונאות
דירוג דירוג דירוג דירוג דירוג
שלטונות המס נוטים להכיר בהכנסה על בסיס עיקרון המימוש והוודאות בהכנסה בעוד שהחשבונאות הפיננסית מכירה בהכנסה ע"פ עקרון המימוש והפקת הרווח, ומדווחת בהתאם לעקרונות ההקבלה, המהימנות והשמרנות. הכנסה מוגדרת בפקודה כ"סך כל הכנסתו של אדם מן המקורות המפורשים בסעיפים 2 ו-3, בצירוף סכומים שנקבע לגביהם בכל דין שדינם כהכנסה לעניין פקודה זו". בפקודת מס הכנסה, חסרה התייחסות מפורטת לעניין האופן והמועד בו יש להכיר בהכנסה, ועל כן מתעוררות לא אחת שאלות ומחלוקות בעניין. בעבודה זו נסקור את האופן שבו מוכרות הכנסות לפי כללי החשבונאות המקובלים בתקן 25 , בהתייחס למקורות ההכנסה העיקריים בפקודת מס הכנסה, ובהשוואה לאופן ולמועד בו יש לדווח עליהן לפי גישת רשויות המס. בפרקים הבאים יפורטו מקורות ההכנסה העיקריים כפי שהם מופיעים בסעיף 2 לפקודה וכן אופן הדיווח על ההכנסה, הנגזר מהפקודה ומן הפסיקה. לצורך בחינת הנושא, נתבסס על התקינה החשבונאית המהווה את הכללים והחוקים להכנת דוחות כספיים ומנחה כיצד יש להכיר בהכנסות תוך התייחסות מהותית לתקן 25 וכן נעזר בפסקי הדין בנושא ובתקנות וחוזרי מס הכנסה שנגזרו מפסקי דין אלו.
הכרה בהכנסה בפקודת מס הכנסה
2007
97
מחיר:
300.00 ש"ח

רכישת עבודה אקדמית
אתר פרופסור מעודד יצירה עצמאית וחשיבה מקורית. עבודות אקדמיות המועלות לאתר ע"י הגולשים ומערכת פרופסור הינן לצורכי קבלת רעיונות, השראה וביבליוגרפיה לעבודה אקדמית / עבודה סמינריונית / סמינריון / כתיבת סמינר או תזה עצמאיים. קניית עבודה ורכישה של חומר אקדמי באתר, הינם לשימוש אישי של הגולש ואסורים להעתקה או הגשה כעבודה אקדמית מקורית כמפורט בתקנון אתר פרופסור.
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.