פרופסור
הפריט נוסף לסל הקניות שלך

עבודה אקדמית במדעי המדינה מאוניברסיטת בר אילן

מדעי החברה

עבודה אקדמית
מדעי המדינה,מדעי החברה / מדעי המדינה,מדעי החברה / מדעי המדינה,מדעי החברה
יסודות המשטר בישראל
דירוג דירוג דירוג דירוג דירוג
בעבודה זו נדון בתפקוד מפלגת הפועל המזרחי כמרכז משנה ביחסי גומלין עם המרכז ועם האוכלוסיה. החוקרים הורוביץ וליסק טענו כי המערכת הפוליטית התפתחה בתקופת הישוב מתוך יחסי גומלין מורכבים בין המרכז למרכזי משנה. בעבודה ננסה להחליט לגבי מפלגת הפועל המזרחי את מאפייניה כמרכז משנה לגבי המרכז בכל מיני תחומים. זאת נעשה ע"י הצגת עיקרי מודל המרכז והפריפריה של שילס ושכלוליו העיקריים של הורוביץ וליסק בפרק הרקע התיאורטי של העבודה. בפרק הרקע ההיסטורי של העבודה, נסקור את התפתחות המפלגה, מאפייניה, האירועים העיקריים הנוגעים אליה בתקופת הישוב, ונציג את המודלים עליהם נתבסס בדיון העבודה, בבואנו לנתח את המפלגה כמרכז משנה. ע"י הצגת עיקרי המודל והתאמתו למפלגת הפועל המזרחי, ננסה לענות בדיון על מס' שאלות בנוגע למפלגת הפועל המזרחי- 1. באיזו מידה ובאילו תחומים הייתה למפלגת הפועל המזרחי כמרכז משנה, השפעה על האוכלוסיה ועל ההחלטות המתקבלות. 2. מהי זיקת הפועל המזרחי אל המרכז בממד החומרי ובממד הערכי. 3. באיזו מידה היתה מפלגת הפועל המזרחי מרכז משנה מערכתי. 4. האם ניתן לזהות מגמות של היחלשות או התחזקות הזיקה בין הפועל המזרחי אל המרכז במהלך תקופת המנדט. את הדיון נערוך ברצף כנסיון לענות ולהחליט באיזו מידה שימשה מפלגת הפועל המזרחי כמכרז משנה ומה היו טיב יחסיה עם המרכז בתקופת הישוב, לפי מודל דגם המרכז והפריפריה של שילס ושכלוליהם של הורוביץ וליסק. בפרק הסיכום נקשר בין כל השאלות ותשובותיהן בדיון, ונעריך הערכה כוללת של תפקוד מפלגת הפועל המזרחי, ביחס למודל דגם המרכז והפריפריה של שילס ושכלוליהם של הורוביץ וליסק. ננסה להגיע למסקנה אם מפלגת הפועל המזרחי היוותה מרכז משנה מערכתי או לא ובאיזו מידה היו מגמות של היחלשות או התחזקות הזיקה בין הפועל המזרחי למרכז במהלך תקופת המנדט.
הפועל המזרחי, יחסי גומלין, מפלגות בישראל, מפלגה,מנדט, ציונות
יחסי גומלין מפלגת הפועל המזרחי כמרכז משנה למרכז על פי דגם מרכז ופריפריה בתקופת המנדט
2007
ד"ר שלמה אגוז
91
מחיר:
200.00 ש"ח

רכישת עבודה אקדמית
אתר פרופסור מעודד יצירה עצמאית וחשיבה מקורית. עבודות אקדמיות המועלות לאתר ע"י הגולשים ומערכת פרופסור הינן לצורכי קבלת רעיונות, השראה וביבליוגרפיה לעבודה אקדמית / עבודה סמינריונית / סמינריון / כתיבת סמינר או תזה עצמאיים. קניית עבודה ורכישה של חומר אקדמי באתר, הינם לשימוש אישי של הגולש ואסורים להעתקה או הגשה כעבודה אקדמית מקורית כמפורט בתקנון אתר פרופסור.
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.