פרופסור
הפריט נוסף לסל הקניות שלך

עבודה אקדמית

המכללה למינהל

עבודה אקדמית
ניהול
סמינריון בחשבונאות
דירוג דירוג דירוג דירוג דירוג
תוכן עניינים 1. תמצית מנהלים. 2-3 2. רקע כללי. 4-6 2. א. הסדרי עבודה אלטרנטיביים. 2. ב. התפתחות הסדרי עבודה אלטרנטיביים. 2. ב.1 גורמים כלליים . 2. ב.2 גורמים מקומיים. 2. ג התפתחויות במסגרת החוקית של העסקה באמצעות קבלני כ"א. 3. חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם. 7-10 3. א. חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כ"א התשנ"ו 1996 3. ב. חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כ"א (תיקון) התש"ס 2000 4. זהות המעביד 11-13 4. א. זהות המעביד מבחינה חוקית. 5. צורת העסקה ע"י קבלני כוח אדם. 14-17 5. א. מיקור חוץ- יתרונות למעסיק. 5. ב. מיקור חוץ- יתרונות לעובדים. 6. העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם במגזר הפרטי. 18-23 6. א. היקף כללי. 6. ב. מאפיינים סוציו-דמוגרפים. 6. ג. תחומי עיסוק. 6. ד. משך העסקה. 6. ה. היקף משרה. 6. ו. תמחור שירותי כוח –אדם. 6. ז. תנאי העבודה. 6. ח. שכר. 6. ט. השוואות שכר עובדים באמצעות קבלני כ"א בהשוואה לשכירים. 7. דיון ומסקנות. 24-28 8. ביבליוגרפיה. 29
אחריות חברתית - עובדי קבלן
2007
95
מחיר:
100.00 ש"ח

רכישת עבודה אקדמית
אתר פרופסור מעודד יצירה עצמאית וחשיבה מקורית. עבודות אקדמיות המועלות לאתר ע"י הגולשים ומערכת פרופסור הינן לצורכי קבלת רעיונות, השראה וביבליוגרפיה לעבודה אקדמית / עבודה סמינריונית / סמינריון / כתיבת סמינר או תזה עצמאיים. קניית עבודה ורכישה של חומר אקדמי באתר, הינם לשימוש אישי של הגולש ואסורים להעתקה או הגשה כעבודה אקדמית מקורית כמפורט בתקנון אתר פרופסור.
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.